טדי שגיא מזהה הזדמנות במצוקה של תשובה: מציע 63 מיליון דולר עבור 12% ממניות דלק קידוחים ששועבדו לסיטיבנק

הצעתו של איש העסקים הנזיל, שהוגשה באמצעות חברת גלוב אינבסט, גבוהה ב-10% מהמחיר שסיכם הבנק האמריקאי מול משפחת דיין • צו מניעה זמני הוצא נגד המכירה, לבקשת קבוצת דלק

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום, גלובס
טדי שגיא / צילום: יונתן בלום, גלובס

איש העסקים הנזיל טדי שגיא מזהה הזדמנות השקעה בשותפות דלק קידוחים , המחזיקה בתגליות הגז "תמר" ו"לוויתן". חברה בבעלות שגיא מציעה כעת לרכוש את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, המשועבדות לטובת סיטיבנק, בפרמיה של 10% על המחיר שסיכם הבנק האמריקאי מול משפחת דיין - כך עולה מהצעה מחייבת, שהעבירה היום חברת גלוב אינבסט של שגיא לסיטיבנק.

אתמול (ב') דווח כי סיטיבנק התקשר בהסכם למכירת 12% מיחידות השתתפות של דלק קידוחים לחברה משפחתית, שהנהנים בה הם משפחת דיין, תמורת 57 מיליון דולר (220 מיליון שקל). מדובר ביחידות השתתפות השייכות לחברת דלק אנרגיה (חברה בת של קבוצת דלק ), וששועבדו לסיטיבנק כנגד הלוואה שיתרתה הנוכחית עומדת על 57 מיליון דולר.

הסכום שהציעה משפחת דיין, הפועלת בתחומי הנדל"ן, המלונות והרכב בישראל ובחו"ל, נמוך בכ-55% משווי השוק של יחידות השתתפות אלה, שעמד היום על כ-485 מיליון שקל במהלך המסחר בבורסה. עם זאת, היום הציע שגיא, שעסקיו הם בעיקר בתחומי הטכנולוגיה והנדל"ן, סכום של 62.7 מיליון דולר עבור אותה חבילת יחידות השתתפות של דלק קידוחים.

לפי מכתב ההצעה שהועבר לסיטיבנק ולבית המשפט המחוזי בתל אביב, "התמורה הנ"ל תועבר במזומן כנגד קבלת יחידות ההשתתפות ואישור בית המשפט למכר, ואינה כפופה למימון בנקאי כלשהו או לבדיקת נאותות או לאיזשהן בדיקות נוספות ותועבר בתוך 2 ימי עסקים או לכל גורם אחר שיורה הבנק. ככל שתתקיים התמחרות או מכר בכל דרך אחרת, החברה מבקשת להשתתף בכל הליך כאמור".

שלשום נענה נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, לבקשתה של קבוצת דלק - והוציא צו מניעה זמני נגד השלמת העסקה של סיטיבנק עם משפחת דיין. בהודעה לבורסה ציינה קבוצת דלק כי דלק אנרגיה "מתנגדת באופן נחרץ לתוקפה של העסקה המותנית וחוקיותה, והיא תמשיך ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לוודא שהיא תהיה מבוטלת מעיקרה, כפי שנכתב גם בדוח המקורי".

דלק קידוחים קרסה 61% השנה

יחידת ההשתתפות (יה"ש) דלק קידוחים קרסה ב-61% מתחילת השנה, בתגובה להתפרצות מגיפת קורונה בעולם והירידה החדה במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי שהגיעה בעקבותיה. בעקבות הקריסה, צנח שווייה של דלק קידוחים ל-4 מיליארד שקל.

על רקע הקריסה ביקש סיטיבנק למכור את המניות, לצורך פירעון מלא של יתרת ההלוואה כלפיו, שמתוכננת להיפרע רק בשנה הבאה. בסך הכל מחזיקה קבוצת דלק ב-59% מיחידות השתתפות של דלק קידוחים, בשווי שוק של 2.37 מיליארד שקל.

לדברי קבוצת דלק, אם ימומשו יחידות ההשתתפות על ידי סיטיבנק בשפל השערים הנוכחיים, ייגרם לקבוצה נזק בל ישוער. "אין הכוונה רק לנזק הישיר כתוצאה ממימוש הבטוחות בשפל עמוק וזמני, אלא גם בתגובות שרשרת שעלולה לגרום לנזק אדיר לבעלי המניות והנושים של קבוצת דלק", נכתב בבקשה לצו מניעה.

היום דיווחה קבוצת דלק כי "התקבלה היום החלטה בבית המשפט המחוזי בתל אביב מאת השופטת לושי-עבודי, שלפיה נקבע דיון בקשר עם הבקשה לצו מניעה זמני ליום 26 במרץ. יצוין כי צו המניעה האירעי שהוצא לבקשת החברה ביום 15 במרץ כנגד הבנק הזר, המונע ממנו לממש את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים שותפות מוגבלת, ששימשו להבטחת ההלוואה שהעמיד, נשאר בתוקפו עד להחלטה אחרת". 

צרו איתנו קשר *5988