דיני המס | ניתוח

שי לחג? תחשבו פעמיים. לא כל מתנה פטורה ממס

פקודת מס הכנסה מונה מקורות הכנסה שונים החייבים במס, ומתנה אינה אחת מהם • ואולם רשות המסים רשאית לבחון את נסיבות מתן המתנה ולחייבה במס, במקרים שבהם ניתנה שלא בתום-לב ובמטרה להתחמק מתשלום מס

מתנה / צילום:Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
מתנה / צילום:Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

דעה רווחת היא שמתנות בין קרובים או מתנות שניתנו לאדם אחר בתום-לב פטורות ממס. עם זאת, המציאות מלמדת כי לא כל המתנות פטורות, ולעתים הן אף חייבות במס, אף שהצדדים למתנה לא התכוונו לכך.

פקודת מס הכנסה מונה מקורות הכנסה שונים החייבים במס, ומתנה אינה אחת מהם - ולכן היא פטורה ממס. חוק מיסוי מקרקעין קובע תנאים שונים במקצת לפטור ממס השבח בהעברת נכס מקרקעין לקרוב מאשר פקודת מס הכנסה, זאת לצד מס רכישה מופחת.

עם זאת, רשויות המס רשאיות לבחון את נסיבות מתן המתנה ולחייבה במס, במקרים שבהם ניתנה שלא בתום-לב ובמטרה להתחמק מתשלום מס.

מתי יוטל מס על מתנה?

רשות המסים נוטה לאשר דיווחים על העברת נכסים במתנה בין יחידים לקרוביהם. ואולם אם מתן המתנה נעשה במטרה להתחמק מתשלום מס, או במקרים שבהם מקבל המתנה מצפה לקבל אותה, רשאית הרשות להתערב ולבטל את הענקת המתנה או לחייבה במס לפי מקור ההכנסה האמיתי.

למשל, כשמתנה ניתנת במסגרת מערכת יחסים עסקית או במסגרת יחסי עבודה, יהיה קשה לטעון כי המתנה ניתנה במנותק ממערכת היחסים ולא הושפעה על-ידה. דוגמה לכך הן מתנות הניתנות לידוענים בתמורה לקידום מוצר, ולכן אותן מתנות יהיו הכנסה בידי מקבלן, שכן המתנה אינה מתוך מחווה גרידא.

הפסיקה אף הרחיבה את היריעה וקבעה כי כשלמקבל המתנה ציפייה לקבלה, בדומה למתנות הניתנות לחכמי דת ומקובלים, עשויה אף היא להיחשב כהכנסה החייבת במס.

עם זאת, לא רק מתנות במסווה יכולות להיות מסווגת כמכירה. בפסק דין שניתן באחרונה בעניין שמרת, התקבלה עמדת רשות המסים שלפיה מתנה לקרוב שכל מטרתה התחמקות ממס היא מלאכותית, ולכן אינה מהווה מתנה הפטורה ממס. במקרה זה ביקשו בני זוג להעניק דירה במתנה לאם קשישה כדי לשלם מס רכישה מופחת על דירה שרכשו. למרבה הצער, האם נפטרה בטרם עת, ובצוואתה הורישה את הדירה שקיבלה במתנה בחזרה לזוג. נציין כי כל מימון הרכישה נעשה באופן בלעדי על-ידי השניים, באופן שאינו מותיר מקום לספק שהעברת הדירה במתנה נועדה להתחמקות מתשלום מס.

בפסק דין נוסף שניתן באחרונה נידון עניינו של מר ארביב, שנתן כמה דירות במתנה לילדיו במטרה ליהנות מהקלות במיסוי החל על הכנסות דמי השכירות. אף שהדירות היו רשומות בפועל בבעלות ילדיו, הכנסות השכירות התקבלו אצל מר ארביב, ולכן נקבע כי לאור היקף הדירות ושאר נסיבות המקרה, הכנסותיו מדמי שכירות ימוסו כהכנסה מעסק, שלה שיעורי מס גבוהים משמעותית.

ומה לגבי עולים חדשים ותושבי חוץ?

חוקי המס השונים קובעים תנאים שונים להענקת פטורים למתנות לתושבי חוץ ומתושבי חוץ. הדיפרנציאציה שבין החוקים ובין דיני המס השונים במדינות השונות יוצרת לעתים "תאונת מס", שהצדדים לא התכוונו לה במועד הענקת המתנה.

למשל, פקודת מס הכנסה קובעת פטור ממס על הענקת מתנה לתושב ישראל שהוא קרוב או לאדם אחר שניתנה בתום-לב, ובתנאי שמקבל המתנה הוא תושב ישראל, כך שאם מקבל המתנה תושב חוץ, הענקת המתנה חייבת במס בישראל. חוק מיסוי מקרקעין קובע פטור ממס שבח לקרוב, בין אם תושב ישראל ובין אם תושב חוץ.

בהענקת מתנה מתושב חוץ של נכס מחוץ לישראל לתושב ישראל, תושב החוץ עשוי לשלם מס במדינת תושבותו, אבל מקבל המתנה הישראלי יקבל "STEP UP" למתנה - כלומר, שווי הרכישה ויום הרכישה ייקבעו ליום קבלת המתנה. בהענקת נכס בישראל במתנה לתושב ישראל, ייכנס תושב ישראל "לנעלי מעניק המתנה", כשתושב החוץ עשוי לשלם מס במדינת התושבות על הענקת המתנה. במקרה כזה ייתכן כי יחול מס פעמיים - פעם אחת בחו"ל למעניק המתנה; ופעם שנייה לתושב ישראל, שישלם מס בישראל על מכירת הנכס.

דוגמה נוספת ל"תאונת מס" יכולה להיות במתן מתנה לעולה חדש או לתושב ישראל לראשונה. תושבים אלה פטורים מתשלום מס רווח הון על מכירת נכס שהיה להם מחוץ לישראל. עם זאת, הפטור מסייג נכס שהתקבל במתנה פטורה ממס, לאחר שהיה לתושב ישראל. לפיכך, מתנה שתינתן מתושב ישראל לראשונה לקרובו, שגם הוא תושב ישראל לראשונה, תשלול ממקבל המתנה לעשות שימוש בפטור המוענק לו במכירת אותו נכס - ומאחר שעלות הנכס ויום הרכישה נקבעו לפי השווי שהיה ביום רכישת הנכס במקור, מס רווח ההון מגולגל במלואו על מקבל המתנה, אף שמעניק המתנה או מקבלה היו פטורים ממס בישראל, לו היה מוכר את הנכס בעצמו.

נוסף על כל השיקולים של זהות מעניק המתנה ומקבל המתנה, יש גם שיקולים כבדי משקל של אמנות המס הקובעות זכויות מיסוי שונות, הדין הפנימי שקובע תנאים לקבלת זיכוי מס ששולם מחוץ לאותה מדינה וכן שיעורי המס השונים בכל מדינה, עד כדי כדאיות לבצע מכירה חייבת במס חלף הענקת "מתנה".

לסיכום, הענקת מתנה, אף שהיא מצטיירת לעתים כעניין "טכני" בלבד, היא פעולה הטומנת בחובה מלכודות רבות, שיכולות לגרום לכך שחלף קבלת מתנה, מעניק המתנה או מקבלה עלולים במקום לקבל "מתנה" לקבל "קנס". לכן, לפני כל הענקת מתנה יש לבחון את כל ההשלכות הנובעות מהענקת המתנה, בבחינת כל מעשה במחשבה תחילה. 

הכותבים הם עו"ד (רו"ח) אוהד בוגנים, שותף במשרד עורכי הדין ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות', ולירון פריימן, עו"ד (רו"ח) במשרד.

צרו איתנו קשר *5988