מידרוג הורידה את דירוג החוב של בזק על רקע שחיקה בהכנסות

להערכת כלכלני מידרוג, מגמת הירידה בהכנסות בזק תמשיך ללוות את החברה בטווח הקצר והבינוני, וצפויה להחריף • צפויה האטה בקצב קיטון החוב הפיננסי של החברה בשנת 2020

מנכל בזק, דודו מזרחי / צלם: רונן טופלברג
מנכל בזק, דודו מזרחי / צלם: רונן טופלברג

דירוג החוב של קבוצת התקשורת בזק הופחת היום (ד') על-ידי חברת מידרוג מ-Aa2.il ל-Aa3.il, תוך שינוי האופק משלילי ליציב. איגרות החוב המדורגות הן 6 סדרות אג"ח (סדרה 6,7,9,10,11,12) שבסוף 2019 ההיקף שלהן עמד על כ-6.17 מיליארד שקל. התשואות על הסדרות עומדות על 1.2% עד 2%. 

הורדת הדירוג נובעת מהערכת מידרוג להאטה הצפויה בקצב קיטון החוב הפיננסי של החברה בשנת 2020 נוכח המשך שחיקה בהכנסות החברה ובנתחי השוק בשני מגזרי פעילות עיקריים: תשתית נייחת וטלוויזיה. כמו כן הם מזכירים את אי הוודאות בנוגע למדיניות הדיבידנדים ב-2021, בייחוד לנוכח הצרכים הקיימים ברמת בעלת השליטה שמכבידים לדבריהם על סיכון האשראי של החברה.

להערכת כלכלני מידרוג, מגמת הירידה בהכנסות בזק  תמשיך ללוות את החברה בטווח הקצר והבינוני, וצפויה להחריף נוכח הערכתם המחודשת לגבי ירידה במספר מנויי האינטרנט שהתווספה בשנה החולפת לירידה החדה בהכנסות מגזר הטלוויזיה. "התרחבות תשתית הסיבים הנייחת וכניסתן זה מכבר של מתחרות חדשות לתחום בעידוד משרד התקשורת צפויות לשחוק את יתרונותיה היחסיים של בזק במגזר תשתית האינטרנט, אולם מידרוג מעריכה כי כניסת החברה לתחום הסיבים תשפיע לחיוב על תוצאותיה בטווח הבינוני ובזק צפויה להישאר מובילת השוק, אם כי נוכח אי הוודאות, המעבר לסיבים של בזק לא גולם בתרחיש הבסיס של מידרוג", הם מציינים.

במידרוג מעריכים ירידה שנתית של 7%-9% בהכנסות בזק ב-2020, בין היתר בשל השפעות משבר וירוס קורונה על הכנסות פלאפון משירותי נדידה ומכירת ציוד קצה. "נציין שאנו מעריכים כי משבר וירוס קורונה אינו נושא השפעה רחבת היקף על קבוצת בזק, אלא פגיעה נקודתית למדי, הכוללת גם השפעות ממתנות בצד ההוצאות, ולהערכתנו הירידה בהכנסות בשנת 2020 תתמתן בשנת 2021, לשיעור ירידה של כ-1% ביחס לשנת 2020. במקביל פועלת החברה לצמצום הוצאות לרבות הוצאות בגין שכר העובדים", נכתב שם. מידרוג מעריכה כי הירידה בהכנסות החברה תוביל לשחיקה חדה ברווח התפעולי.

ההערכה היא כי התזרים החופשי יהיה 300-600 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2020 ו-2021, לעומת 1 מיליארד שקל ב-2019 ו-1.2 מיליארד שקל ב-2018. זאת כתלות בהיקף ועוצמת השפעת משבר הקורונה וקצב מימוש נכסי נדל"ן. להערכתם, צמצום כוח העבודה בבזק יימשך ויוסיף לגבות מהחברה הוצאה תזרימית משמעותיות בשנות התחזית, בהיקף של כ- 200 מיליון שקל מדי שנה. "ההפחתות הגבוהות שביצעה החברה בשנים 2018 ו- 2019 מונעות מהחברה חלוקת דיבידנדים, וזאת להערכתנו לפחות עד רבעון שלישי בשנת 2021. מידרוג מעריכה כי התזרים החופשי של החברה יופנה להקטנת החוב הפיננסי בשנות התחזית".

באופן כללי מציינים כלכלני מידרוג כי ענף התקשורת מאופיין בביקושים הצומחים בעקביות וברגישות נמוכה יחסית למחזוריות הכלכלית. ואולם, תמורות טכנולוגיות ומבניות הנמיכו את חסמי הכניסה לענף וכך גם מאמצי הרגולציה להגביר את התחרות ולהחליש את כוחן של בעלות התשתית הוותיקות. לבזק יש לדבריהם פיזור קווי עסקים על פני הסגמנטים של ענף התקשורת ונתחי שוק מובילים בכל אחד מארבעת מגזרי הפעילות העיקריים של פעילותה ולהערכתם בשנים הקרובות בזק תוסיף להיות השחקנית המובילה בענף התקשורת בישראל, בכל מגזרי הפעילות. "מנגד, המגבלות החלות על בזק להציע חבילות משולבות, המהוות יתרון שיווקי משמעותי, מהווה בראייתנו נקודת חולשה המעיבה על מיצובה העסקי", הם מציינים.

מידרוג מעריכה כי המעבר של תשתית הטלקום בישראל לטכנולוגיית הסיבים, שתלך ותגבר עם הצטרפותה של בזק לחיבור בפועל של משקי בית, צפוי להצית תחרות בין השחקניות בתחום, בהן בעלות התשתית הוותיקות בזק והוט והשחקניות החדשות יחסית. מידרוג מעריכה כי עסקת הרכישה של גולן טלקום על-ידי סלקום לא תוביל שינוי מהותי במאזן הכוחות בענף. מאידך, המהלכים העתידיים של פרטנר ושל הוט בשוק התשתית הנייחת, אשר על פי הפרסומים בחנו מיזוג ביניהן שעד כה לא הבשיל, מצויים באי וודאות. "אנו מעריכים כי החלטת מיזוג בין השתיים, או לחילופין חבירה של אחת מהן למיזם הסיבים, יש בהן להשפיע במידה משמעותית על מאזן הכוחות בענף", כותבים במידרוג.

להערכתם, לבזק יש נזילות טובה הנובעת מיתרות מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-1.6 מיליארד שקל ותזרים חופשי של 400-500 מיליון שקל בשנת 2020 (אחרי תשלום חלויות שוטפות בגין חכירות), וזאת אל מול פירעונות קרן צפויים 12 חודשים קדימה בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל. "החברה צמצמה את עומס הפירעונות בשנים הקרובות עם הארכת מח"מ החוב והתאמתו לתזרים החופשי - מהלך חיובי שתורם להערכתנו לגמישותה הפיננסית הגבוהה", הם מוסיפים.

צרו איתנו קשר *5988