או.פי.סי אנרגיה גייסה 400 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח

החברה זכתה לביקושי יתר בהיקף 750 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח החדשה • השלב ננעל בריבית של 2.75%, נמוך מהריבית המקסימלית של 3.5% שהציעה החברה למשקיעים

גיורא אלמוגי / צילום: יונתן בלום
גיורא אלמוגי / צילום: יונתן בלום

חברת או.פי.סי אנרגיה  השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-750 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-400 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודת מדד של 2.75%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 3.5%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית צמודה למדד עם מח"מ של כ-6.3 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי שמהווה 48% מהיקף הקרן יהיה בחודש ספטמבר 2028. איגרות החוב מדורגות על-ידי חברת הדירוג מידרוג A3 באופק יציב ואיגרות החוב גם מדורגות על ידי S&P מעלות בדירוג A מינוס באופק יציב.
את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולצידם קונסורציום החתמים - פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום ואייפקס הנפקות.

OPC אנרגיה סיכמה את שנת 2019 עם צמיחה בהכנסות, גידול ב-EBITDA ועלייה דו-ספרתית ברווחים. ההכנסות בשנת 2019 צמחו לכ-1.33 מיליארד שקל בעיקר מעלייה בתעריף ייצור החשמל לצד גידול בצריכת הלקוחות, ה-EBITDA עלה בכ-15% לכ-382 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-24% לכ-90 מיליון שקל. בתום שנת 2019 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-787 מיליון שקל.

נכון לסוף שנת 2019, הסתיימה בניית יחידות הייצור של תחנת הכוח חדרה וכיום התחנה מצויה בשלב ההרצה. להערכת החברה, מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון השני של שנת 2020 .בתוך כך, לאחרונה השלימה החברה סגירה פיננסית של פרויקט תחנת הכוח צומת ובכוונתה להתחיל בהקמת התחנה שהפעלתה צפויה במהלך שנת 2023.

או.פי.סי אנרגיה היא חברת חשמל פרטית העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. 

גיורא אלמוגי, מנכ"ל החברה, אמר: "השלמנו בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב. אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה, המבטאת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תשמש אותנו להמשך פיתוחה העסקי של החברה, תוך גיוון מקורות המימון".

צרו איתנו קשר *5988