המשקיעה הקנדית בגבעות עולם קיבלה רגליים קרות? "מבקשת לבצע התאמות בהסכמים"

חברת אלברטה הייתה אמורה להשקיע כ-50 מיליון דולר בשותפות החיפושים הישראלית, אך בפועל העבירה מיליוני דולרים בודדים

אתר הקידוח מגד 5 / צילום: תמר מצפי
אתר הקידוח מגד 5 / צילום: תמר מצפי

קריסת מחירי הנפט בעולם שהפילה את ענקיות האנרגיה, פוגעת גם בחברות הקטנות יותר הפועלות בתחום. אחת מהן היא שותפות החיפושים גבעות עולם, המתרחקת מכספי השקעה משמעותית של כ-50 מיליון דולר מצד החברה הקנדית אלברטה (Alberta - Texas Energy Ventures) תמורת כ-40% מהפעילות. זו סוכמה כבר במהלך 2018, במטרה לעורר מחדש את פעילות הקידוחים הרדומה של החברה סמוך לראש העין.

בעקבות הירידה במח ירי הנפט בעולם והמשבר הכלכלי העולמי בהשפעת התפשטות וירוס הקורונה, מבקשת אלברטה "לדון בהתאמות שיש לבצע בהסכמים". יחידות ההשתתפות של גבעות צללו ביותר מ-60% מתחילת השנה, ומשקפות לשותפות שווי נוכחי של כ-70 מיליון שקל.

בגבעות טוענים כי החברה הקנדית לא עמדה "בתשלום הראשון והשני כמתחייב, עוד בטרם החל השינוי במצב הגלובלי ובמחירי הנפט", וזאת אחרי שכבר בחודש ינואר השנה דיווחה השותפות הישראלית כי התשלום הראשון במסגרת ההשקעה, בהיקף של 12.5 מיליון דולר, טרם הועבר במלואו. 

כעת מוסיפה גבעות כי "בין הצדדים קיימים חילוקי דעות גם לגבי גובה הסכום שהושקע עד היום", והצדדים מקיימים מגעים בנושא. לפי גבעות, "יש להכיר בסכום של כ-6 מיליון דולר" המהווה את סכום ההשקעה, ואילו אלברטה טוענת לסכום השקעה גבוה יותר. עוד טוענת גבעות כי יש להפחית מסכום ההשקעה פיצוי מוסכם של 2 מיליון דולר, בהתאם להסכם בין הצדדים.

גבעות מחזיקה בבאר "שדה מגד" מזרחית ליישוב אלעד, שהפעילות בו מוקפאת כבר תקופה ארוכה אחרי השקעה של עשרות מיליוני דולרים עד היום, וזאת לאחר שהשותפות צברה הפסדים משמעותיים, בין השאר בשל תקלות בהפקה. מטרת קבלת כספי ההשקעה מאלברטה הייתה להחיות את הפעילות.

כחלק מחילוקי הדעות בנוגע להשקעתה של אלברטה, הצדדים גם אינם מסכימים על היקף ההחזקות של החברה הקנדית בשדה מגד. לאחר שכבר נרשמה על-שמה של אלבטרה כ-12% מהחזקה, בגבעות סבורים כי אלברטה זכאית לקצת יותר מ-3% מההחזקה וכי היא נדרשת להשיב כ-9% לשותפות. 

עוד טוענים בגבעות, כי אלברטה אחראית לתשלום חובות והתחייבויות לנותני שירותים בקידוח "מגד 8", לרבות לחברת הקידוח, וכי יהיה עליה לשלם את חלקה "בהשקעות עתידיות בחזקה" בהתאם לשיעור הסופי שיהיה לה בה. לפי גבעות, "בשלב זה המגעים בין הצדדים נמשכים במטרה לנסות ולהגיע לפתרון מוסכם".

"פונה למשקיעים ובוחנת הנפקת אג"ח"

בינתיים, גבעות מנסה להתקדם עם פעילות הקידוחים שלה, ועדכנה כי לצורך מימון הפעילות "פנתה למספר משקיעים פוטנציאליים על-מנת לגייס את הסכום הנדרש".

במקרה שבו "המגעים מול המשקיעים לא יניבו פרי, בכוונת השותפות לכנס אסיפה כללית לאישור ביצוע הנפקה". ואם בעלי היחידות לא יאשרו מהלך שכזה, "תפעל השותפות לביצוע הנפקת אג"ח (פרטית או ציבורית) או כל גיוס של מימון בדרך אחרת, בניסיון לגייס את הסכום הנדרש".

בדוחותיה הכספיים לסיכום 2019 עדכנה גבעות כי "במהלך הרבעון האחרון ב-2019 חלה ירידה משמעותית בקצב ההפקה בבאר מגד 5, אשר נמשכה גם ברבעון הראשון של  2020", וכי קצב ההפקה נכון למועד פרסום הדוחות, בחודש מרץ, עמד על כ-100 חביות ליום.

את דוחותיה הכספיים של גבעות מלווה הערת "עסק חי", תוך שרואי החשבון מפנים את תשומת לב המשקיעים לגירעון בהון ובהון החוזר של החברה, הפסדים שנצברו, ירידה משמעותית בקצב ההפקה במגד 5 והירידה החדה במחירי הנפט, המשפיעה על הכנסות השותפות.

בסיכום 2019 ההכנסות נטו של גבעות ממכירת נפט הגיעו ליותר מ-4 מיליון דולר, לעומת כ-2.5 מיליון דולר ב-2018, אולם הוצאותיה גדלו וכך גם הפסדיה, שהסתכמו ב-11 מיליון דולר לעומת כ-6 מיליון דולר ב-2018. 

צרו איתנו קשר *5988