"בתשואות של 11%-12% איגרות החוב של רציו בהחלט אטרקטיביות"

רציו דיווחה על מזכר הבנות שלפיו תועמד לשותפות מסגרת הלוואה של עד 600-650 מיליון דולר • לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר באי.בי.אי: "עד שההסכם יחתם, סיכונים כמו משבר פיננסי או משבר בשוק האנרגיה עדיין ירחפו מעל לעסקה"

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

במקביל להתאוששות המרשימה במחירי הנפט בעולם בימים האחרונים, המניות ויחידות ההשתתפות של סקטור הנפט והגז רשמו במקביל עליות חדות. מדד סקטור הנפט והגז בבורסה זינק בשני ימי המסחר הראשונים של השבוע בכ-12% ואילו היום רשם ירידה של 1.8% במהלך המסחר. מחיר הנפט מסוג ברנט קפץ בשבועיים האחרונים מ-20 ל-35 דולר לחבית, עלייה של 75%.

יחידת ההשתתפות של רציו רושמת היום עלייה של 1% ומשלימה קפיצה של 18% בשלושה ימי מסחר. עם זאת, מתחילת השנה צנחה רציו ב-51% ושוויה של השותפות בבורסה הצטמק לכ-1.45 מיליארד שקל.

רציו  דיווחה שלשום כי "הגיעה להבנות בלתי מחייבות עם מספר מממנים פוטנציאליים, לפיהן תועמד לשותפות מסגרת הלוואה בסך כולל של עד 600 - 650 מיליון דולר לצורך מימון חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של פרויקט לוויתן".

ההלוואה הקיימת של רציו עומדת על היקף של כ-420 מיליון דולר ונושאת ריבית שנתית של ליבור+3.5% כשברקע ההתחייבויות בהיקף של כ-380 מיליון דולר לבעלי אגרות החוב שעתידות להיפרע עד סוף 2023 (לשותפות יש שתי סדרות אגח, ב ו-ג, הנסחרות בבורסה בתשואות של 10.7%-12.4%).

מסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת. על-פי ההבנות, ההלוואה החדשה תועמד לתקופה של כ-7 שנים, עם תקופת "גרייס" של כ-3 שנים על תשלומי קרן ההלוואה, ולאחר מכן תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין כפי שייקבע. יתרת קרן ההלוואה שתיוותר בתום תקופת ההלוואה החדשה, בסך שלא יעלה על 300 מיליון דולר, תיפרע בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה החדשה תהיה דולרית ותישא ריבית משתנה בשיעור דומה להלוואה הקיימת, המחושבת כתלות בתנאים שונים.

כחלק מהסכם ההבנות, רציו לוקחת על עצמה קובננטים הכוללים עמידה בהתניות פיננסיות - יחסי כיסוי, חוב, נזילות וכדומה.

רציו מחזיקה ב-15% מהזכויות על מאגר לוויתן, שהחל בינואר השנה לספק גז טבעי ללקוחות בירדן, מצרים ולחברת החשמל בארץ. לצד רציו מחזיקה דלק קידוחים בכ-45.3% מהמאגר ונובל אנרג'י מחזיקה ביתרה.

לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר בבית ההשקעות אי.בי.אי, כותב בתגובה להודעה של רציו כי "נושא המימון מחדש של פרויקט לוויתן ריחף מעל היחידות ואגרות החוב של רציו ודלק קידוחים וקיבל משנה תוקף בתקופת משבר הקורונה בה הרעב של בנקים לאשראי בסקטור האנרגיה היה מוטל בספק.

"מזכר ההבנות, ככל שיקבל תוקף רשמי מוריד אבן גדולה מעל הגב של רציו ומאפשר לה לפרוע את החוב הקיים ולהפנות את עודפי המימון לפירעון שתי סדרות אגרות החוב או להשקעות נוספות ואולי אפילו חלוקת רווחים. בחישוב גס, כל מיליארד מטר מעוקב (BCM ) גז טבעי שנמכר מלוויתן במחיר ממוצע של 5 דולר ליחידת חום שווה במונחי תזרים חופשי לרציו כ-20 מיליון דולר.

"יתרת המזומנים של רציו בהנחת עודפי המימון (הלוואה חדשה מינוס פרעון הלוואה ישנה), והמזומנים שבקופה עומדים על כ-350 מיליון דולר בעוד התזרים מלוויתן בתרחיש שמרני של מכירות 6 BCM בשנה יניב בחישוב גס כ-120 מיליון דולר בשנה". מאגר לוויתן, אגב, אמור למכור השנה כמות של 7-8 BCM לערך.

עוד הוא מציין כי ה"מחיר" אותו שילמה רציו על הגיוס בתקופת משבר מתבטא בעיקר ברמות הריבית שלא השתפרו אל מול ההלוואה הישנה אך "חשוב לציין כי תחילת ההפקה מלוויתן בינואר השנה הורידה את הריבית בהלוואה הישנה מליבור+4% לליבור+3.5%. בנוסף מהשווי הנגזר למאגר משוויה של רציו (כ- 8.3 מיליארד דולר) ניתן לגזור את ה-LTV (יחס החוב לערך הנכסים) של ההלוואה על כ-60%. בתרחיש כזה וגם בתרחיש בו המכירות או מחירים יהיו ברמות נמוכות יותר, לשותפות לא צריכה להיות כל בעיה לעמוד בהתחייבויותיה לאגרות החוב".

בשורה התחתונה, אומר לובלין, "מזכר ההבנות אמור להשרות מעט נחת למחזיקי אגרות החוב של רציו. עד שההסכם יחתם, סיכונים כמו משבר פיננסי או משבר בשוק האנרגיה עדיין ירחפו מעל העסקה. אנו סבורים כי בתשואות של 11%-12% (שקלי) אגרות החוב של רציו בהחלט מציגות משוואת סיכון סיכוי אטרקטיבית".

צרו איתנו קשר *5988