כלל ביטוח | בלעדי

יורם נוה לאלרוב: "ככל שלא פעלתם באופן ישיר להדחתו של המנכ"ל - נאמנים עלינו דבריכם"

מנכ"ל כלל ביטוח מבהיר, כי "אין בכך כדי למעט מהמפורט במכתב המנכ"ל" • אלרוב, שבשליטת אלפרד אקירוב, בתגובה: "על אף שטוב עשה יורם נוה שסייג את הדברים, ברור כי אין בכך די"

אלפרד אקירוב ויורם נווה / צילום: איל יצהר, כדיה לוי, גלובס
אלפרד אקירוב ויורם נווה / צילום: איל יצהר, כדיה לוי, גלובס

נמשכת ההתכתבות החריגה בין חברת הנדל"ן והמלונאות אלרוב, שבשליטת ובראשות אלפרד אקירוב, לבין מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, שנאבק בימים אלה בכוונת יו"ר כלל ביטוח דני נוה להדיחו. לידי "גלובס" הגיעו מכתב ששלח בא כוחו של יורם נוה לאלרוב, ובו הוא מסרב להתנצל בפני אקירוב - הגם שנכתב בשמו כי "ככל שלא פעלתם באופן ישיר להדחתו של המנכ"ל - נאמנים עלינו דבריכם" - ומכתב התגובה מצד אלרוב, שבו נכתב כי "טוב עשה יורם נוה שסייג את דבריו, ואולם אין בכך די".

כל זאת קורה בעוד שהבודק החיצוני בכלל ביטוח, השופט בדימוס יורם דנציגר, החל כבר בבדיקתו לגבי טענות המנכ"ל יורם נוה בדבר התנהלות לא ראויה לכאורה ולטענתו שהובילה לרצון יו"ר החברה להדיח אותו, וטענות היו"ר דני נוה מנגד.

נתחיל מהמכתב ששלח אתמול (ב') לאלרוב עו"ד בעז בן צור. בשמו של יורם נוה נכתב כי המכתב לדירקטוריון כלל ביטוח שבו שטח את טענותיו הקשות נגד אלרוב ובעל השליטה והיו"ר בה, אלפרד אקירוב, "נשלח, כאמור בו, לחברי הדירקטוריון על מנת לפרוש תמונה מלאה בפניהם. מכתב זה נשלח מתוקף זכותו - ואף חובתו - של מנכ"ל כלל ביטוח. פרסומו נעשה נוכח הוראה של רשות ניירות ערך".

עוד כתב בן צור כי "האמור במכתב מתייחס לממשק שבין קבוצת כלל לקבוצת אלרוב. תיאור הדברים במכתב הוא נכון, והעניין אף נדון בעבר בפורומים שונים בקבוצת כלל. למעלה מן הצורך נציין, כי ככל שלא פעלתם באופן ישיר להדחתו של המנכ"ל - נאמנים עלינו דבריכם, אך אין בכך כדי למעט מהמפורט במכתב המנכ"ל". על כן, כותב בן צור לאלרוב, "בנסיבות אלה לא ניתן לקבל את טענותיכם".

בכך הוא מכוון למכתב הראשון ששלחה אלרוב, שבו נטען כי דברי יורם נוה מהווים לתפיסתם הוצאת דיבה, השמצות ושקרים, תוך שאלרוב דרשה מכלל ביטוח ומיורם נוה להתנצל על טענותיו נגדה במכתבו לדירקטוריון כלל ביטוח. לאחר המכתב הזה של אלרוב הבהירה כלל ביטוח כי הדברים במכתב המנכ"ל לדירקטוריון נכתבו מטעם המנכ"ל בלבד. בעקבות כך שלחה אלרוב מכתב שני ליורם נוה, בו הבהירה לו כי היא מצפה שיתנצל על דבריו ושהיא שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותו.

היום שלחה אלרוב מכתב שלישי שממוען ליורם נוה, שגם הוא הגיע לידי "גלובס" ושבו נכתב כי "מכתבו של יורם נוה אינו חוסה תחת ההגנות המנויות בחוק לשון הרע", תוך שמצוין כי "במכתב של יורם נוה בהחלט נטען כלפי החברה ויו"ר הדירקטוריון גם (ולא רק) כי הם פעלו להדחתו של יורם נוה, דבר שאיננו עולה בקנה אחד עם האמור במכתב תשובתך", כפי ששלחו לבן צור. עוד שבה אלרוב וטענה כי "במכתב של יורם נוה נכללים פרסומים מכפישים רבים ביחס לחברה וליו"ר הדירקטוריון שלה שהינם דברי שקר וכזה, כפי שיו"ר כלל ביטוח עצמה מבהיר ולרבות חברת כלל ביטוח עצמה מבהירה כי האמור איננו משקף את עמדתה". אגב, באלרוב מבהירים כי מבחינתם יורם נוה אחראי באופן אישי כלפיהם, ולא כלל ביטוח.

אך לא רק זאת, אלרוב כותבת לעו"ד של יורם נוה כי "על אף שטוב עשה יורם נוה שסייג את הדברים במסגרת תשובתך, ברור לך כי אין בכך די". על כן קוראים באלרוב ליורם נוה להתנצל על טענותיו נגד החברה והיו"ר שלה, "דבר שיכול להביא לסיום הסאגה באופן מכובד, וכן יכול ויהיה בו כדי למנוע הליכים משפטיים (שתוצאתם ברורה לך, נוכח תשובתך) הכרוכים באי נוחות רבה, לצד הוצאות משמעותיות, ליורם נוה".

גורם בעל אינטרס בהליך כלל ביטוח ציין היום כי "גם אם יורם נוה אכן מסייג חלק מטענותיו המקוריות, כפי שטוענים באלרוב, הוא לא מתנצל ולא מקבל את טענות אלרוב ביחס לטענותיו במכתב לדירקטוריון. זה אולי קורה משום שכל הצדדים מחכים בימים אלה שהבודק החיצוני דנציגר יסיים את עבודתו וחוששים מכך שכל מה שיאמרו בינתיים עלול להשפיע על ההליך ותוצאותיו", העריך.

מטעם יורם נוה, מסר בתגובה עורך דין בועז בנצור, כי הוא דוחה את טענות אלרוב, וכי נוה עומד על טענותיו, כפי שהועלו במכתבו לדירקטוריון החברה.

כרוניקה של עימות: השיחה עם היו"ר והמכתב לדירקטוריון

העימות בין אלרוב לבין יורם נוה פרץ בצל עימות יצרי ופומבי בין היו"ר של קבוצת הביטוח, דני נוה, שמבקש להדיח את המנכ"ל שהוביל את מינויו לפני פחות משנתיים, בתואנה כי אינו מביא את שינוי הכיוון מיוחל בביצועי כלל ביטוח, שהיום כמו בעת מינויו מדשדשת הרחק מאחורי המתחרות, לבין המנכ"ל. המהלך האמור הביא את יורם נוה לטעון כנגד היו"ר כי הוא פועל בשליחות בעלי מניות שחפצים בהדחתו. לטענת יורם נוה - ממניעים פסולים. אגב, לדברי דני נוה הוא לא פועל להדחת יורם נוה בהוראת בעלי המניות, כשהוא מסביר כי שוחח עמם כפי שמתבקש מתפקידו כיו"ר חברת ביטוח שאין בה גרעין שליטה ושצריכה לתקשר עם השוק.

במכתבו הראשון לדירקטוריון כלל ביטוח כתב יורם נוה על שני בעלי מניות שמבקרים בחריפות את כלל ביטוח ממניעים זרים, לכאורה: אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב שמחזיקה ב-4.9% ממניות כלל ביטוח ויכולה לרכוש עד 10% ממניות כלל ביטוח, ואייל לפידות.

יורם נוה רמז במכתבו לדירקטוריון כי לתפיסתו השניים מקדמים את הדחתו משום שלא סייע להם בחברות שלהם על חשבון עמיתי כלל, לכאורה, כשלגבי אקירוב הוא מציין כי זה נעשה על רקע עסקת בעלי עניין שהלה רוצה לקדם ושתסייע לבנו ג'ורג'י אקירוב ושלכלל ביטוח תפקיד מרכזי בכל הקשור להיתכנותה. בהקשר זה התייחס יורם נוה במכתבו לדירקטוריון כלל ביטוח, שהפך לפומבי, כי "למקרה של אלפרד אקירוב שהלין על כך שמנהלי ההשקעות של כלל לא הסכימו למכור את מניות כלל בקבוצת אלרוב לאלפרד וכי אינם מאשרים עסקת בעלי שליטה בה מוצעת הטבה לבנו".

בהקשר זה פירט מנכ"ל ביטוח לחברי הדירקטוריון שלו כי "אנו מחזיקים כ-13% במניות החברה, ולמעשה מהווים את בעל המניות הגדול ביותר מן הציבור בקבוצת אלרוב. עסקת בעלי שליטה זו אמורה להיות נדונה בחודשים הקרובים. הנושא הוצג בפניכם לכן לא ארחיב, רק אציין שאלפרד עצמו ציין בפני ובפני אחרים שזה היה מניע משמעותי להחלטתו לרכוש מניות בכלל ביטוח ו"לנער את ההנהלה", יצוין כי אלפרד הכין 'תיק' על יוסי דורי (מנהל ההשקעות הראשי בכלל ביטוח, ר"ש) בו העלה שלל טענות כלפיו אישית, שמפאת כבודו של דורי לא ראוי לחזור עליהן כאן. מאז רכישת מניות בכלל ביטוח, אלפרד שלח מכתבי איום משפטיים כנגד פעולות שונות של החברה, שלא מצאנו שיש בהם ממש, פועל למול דני (נוה, יו"ר כלל ביטוח. ר"ש), דירקטורים בחברה ולמולי אישית במטרה שנשפיע על מנהלי ההשקעות וחברי ועדת השקעות עמיתים לאישור מתווה מוסכם. כל זאת הובא בפניכם ואף דווח לפיקוח, לכן לא ארחיב".

בעקבות הסערה התערב הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בתהליך והורה על מינוי בודק חיצוני שיבדוק את הטענות בכלל ביטוח. הבודק החיצוני הוא השופט בדימוס יורם דנציגר שהי בעבר שופט בית המשפט העליון. למסקנות של דנציגר יהיו השלכות אדירות בכל הנוגע לאקטיביזם שיש לבעלי מניות בישראל, ובכלל זה בחברות ביטוח ללא גרעין שליטה, וכפי שקיים בעולם. נזכיר כי הממונה על רשות שוק ההון, שבעבר עבד ברשות ניירות ערך כראש מחלקת תאגידים ושיורם נוה היה סגנו במחלקה, שלח מכתבים חריפים לאלרוב שבשליטת אקירוב ולמורי ארקין, ביחס למה שהוא רואה כהתנהלות לא ראויה מצדם בכלל ביטוח.

במכתביו לשניים אמר הממונה כי בשל כך שקיבלו ממנו היתר החזקה בכלל ביטוח הם פסולים מלנסות להכווין את פעילות כלל ביטוח. ואולם, הצעד של הממונה גם מעורר ביקורת בשוק ההון, שם מציינים כי לא מדובר בהכרח בהתערבות פסולה אלא שמדובר במימוש זכות של בעלי מניות להביע מורת רוח מאופן התנהלות חברה שבה הם מחזיקים מתוך רצון להציף ערך.

צרו איתנו קשר *5988