עם הערת "עסק חי": סייברוואן מנפיקה לפי שווי של 100 מיליון שקל

לפי התשקיף, הרישום למסחר של המניות מותנה, בין היתר, בכך שההון העצמי של החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מסך של 8 מיליון שקל

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס
הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

חברת סייברוואן מתכננת לגייס בהנפקה הראשונית שלה בבורסה בת"א סכום של 18-26 מיליון שקל, לפי שווי של כ-84 מיליון שקל "לפני הכסף" (וכ-100 מיליון שקל אחריו), כך עולה מעדכון לתשקיף שפרסמה החברה בשבוע שעבר.

סייברוואן (SaverOne) פיתחה מערכת המספקת לדבריה פתרון ייחודי לבעיית היסח הדעת בנהיגה כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי, ובין המשקיעים בחברה נמצאות החברות איתוראן, UMI ישראל ושידורי קשת.

לפי התשקיף המעודכן, סייברוואן תציע לציבור בין כ-1.1 מיליון מניות לכ-1.6 מיליון מניות, במחיר שלא יפחת מ-15.9 שקל למניה. לאחר ההנפקה, הציבור יחזיק בכ-14.7% מהון המניות של סייברוואן, או ב-12.9% על בסיס דילול מלא. את ההנפקה מובילות חברת החיתום רוסאריו ודיסקונט.

לפי התשקיף, הרישום למסחר של המניות מותנה, בין היתר, בכך שההון העצמי של החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מסך של 8 מיליון שקל. נכון לסוף 2019 סך הגירעון בהון היה 19.8 מיליון שקל, לעומת גירעון של 13 מיליון שקל שנה קודם לכן.

"טרם הפיקה הכנסות משמעותיות"

רואי החשבון של החברה, פאהן קנה ושות', צירפו לדוחותיה הערת "עסק חי", וציינו כי "החברה נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח וטרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה. יכולתה של החברה לעמוד ביעדי הפיתוח ומימוש תוכניותיה העסקיות תלויים בהמשך גיוס מקורות מימון אשר אינם מובטחים.

"בכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, החברה דיווחה על הפסדים ועל תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, וליום 31 בדצמבר 2019 לחברה גירעון בהון בסך של כ-19.8 מיליון שקל והפסד כולל בסך 9.4 מיליון שקל לשנה שהסתיימה באותו מועד".

עוד נכתב כי נכון לסוף 2019, "יתרות המזומנים ושווי מזומנים אינן בהיקף מספק המאפשר לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות לתקופה של 12 חודשים שלאחר תום תקופת הדוח. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

סייברוואן עשויה להיכלל לאחר ההנפקה במדד תל אביב טק-עילית, בכפוף למספר תנאים שהעיקריים שבהם הם ששווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון יעמוד על 20 מיליון שקל לפחות, שיעור החזקות הציבור באותו יום לא יפחת מ-10% ושווי השוק של החברה לא יפחת מ-100 מיליון שקל.

סייברוואן, שמנוהלת על-ידי אורי גלבוע, הוקמה ב-2014, ומעסיקה כיום 24 עובדים. החברה פרסמה לקראת ההנפקה כי יש לה שיתופי פעולה עם משטרת ישראל, חברת האוטובוסים דן וחברת הביטוח הראל.

טרם ההנפקה מחזיקה איתוראן של משפחת שרצקי ב-13% ממניות החברה. בעלת מניות גדולה נוספת היא סוכנות UMI (יוניברסל מוטורס ישראל), יבואנית רכבי שברולט, קדילאק ואיסוזו, המחזיקה בכ-10% מהמניות.

עמי גור ויוסי כהן, ממייסדי החברה ונושאי משרה בה, מחזיקים 6.1% ו-5.2% מהון המניות, בהתאמה. לחברה יש גם הסכם עם שידורי קשת, שלפיו בהמשך להשקעה בחברה בסך 1 מיליון שקל, קשת תעניק לה שירותי פרסום בתמורה להקצאת 6.5% מהמניות.

במצגת שפרסמה סייברוואן היא מעדכנת כי המודל העסקי שלה מתבסס על מכירה חד-פעמית של המערכת, ולהערכתה פוטנציאל השוק הכספי הכולל - כשתיכנס לתוקף רגולציה המחייבת שימוש במערכת למניעת היסח דעת סלולרי - עומד על 70 מיליארד דולר. הרגולציה הזו מוגדרת על-ידי החברה כ"Game Changer". לדבריה, השוק תחרותי ביותר, אולם למיטב ידיעתה אין פתרונות מלאים ואפקטיביים דומים. 

צרו איתנו קשר *5988