לקראת הכרעה בכלל ביטוח? הבודק החיצוני העביר את טיוטת הדוח לדירקטוריון

יורם דנציגר, שמונה על ידי רשות שוק ההון לבדוק את האשמות ההדדיות בין יו"ר כלל ביטוח למנכ"ל החברה, עשוי לפרסם את הממצאים עוד השבוע • על פי הערכות, דנציגר פנה במהלך הבדיקה לבעלי מניות ששמם נקשר לפרשה, אנשי העסקים העסקים מורי ארקין ואלפרד אקירוב

יורם דנציגר / צילום: איל יצהר
יורם דנציגר / צילום: איל יצהר

לקראת הכרעה בכלל ביטוח? על פי הערכות בשוק, שופט בית המשפט העליון בדימוס, יורם דנציגר, הבודק החיצוני שמונה ביוזמת הממונה על רשות שוק ההון לבחינת כוונת יו"ר קבוצת הביטוח דני נוה להדיח את המנכ"ל יורם נוה, והאשמותיו של האחרון כי זה נעשה בשליחות בעלי מניות שמנסים לבוא עמו חשבון על מעשים שעשה מצורך תפקידו, העביר טיוטה מהדוח לחברי ועדת הביקורת בדירקטוריון חברת הביטוח. על פי הערכות, המהלך מסמן כי דנציגר ערוך לפרסם את הדוח שלו עוד במהלך השבוע הנוכחי.

על פי אותן הערכות, דנציגר גם פנה במהלך הבדיקה שלו לבעלי מניות ששמם עלה בשיח הציבורי בעקבות מכתבו של המנכ"ל יורם נוה ושקיבלו היתר החזקה באמצעי שליטה מטעם הממונה על רשות שוק ההון - אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב (שאף שלחה מכתבים חריפים ליורם נוה, ובהם טענה כי אמירותיו לגביה ולגבי היו"ר ובעל השליטה בה אינן נכונות ואף משמיצות) וקבוצת ההשקעות הפרטית של מורי ארקין. אגב, לצד השניים האלה יש בעל מניות נוסף ששמו נקשר לפרשה, אייל לפידות שמכהן כיום כמנכ"ל שיכון ובינוי ובעבר היה מנכ"ל קבוצת הביטוח הפניקס, שמחזיק בכ-4.2% ממניות כלל ביטוח באופן עצמאי. ככל הידוע, דנציגר קיבל מענה לפנייתו לבעלי מניות.

לארקין, שמחזיק ב-6.8% ממניות כלל ביטוח, ולאלרוב של אקירוב, שמחזיקה כיום בכ-4.9% ממניות כלל ביטוח (ככל הידוע), יש אישור להגדיל את החזקתם בכלל ביטוח ל-8% ול-10%, בהתאמה. האישור האמור ניתן להן על ידי הרגולטור האחראי ד"ר משה ברקת ובגין התחייבויותיהם כלפיו.

בהקשר זה, הרגולטור אף שלח לארקין ולאלרוב מכתבי אזהרה שבהם קבע, כי "כל פעולה שתיעשה על ידך או על ידי מי מטעמך, לבד או ביחד עם אחרים, אשר תביע להכוונת פעילות כלל ביטוח, בין היתר באמצעות מעורבות בהליכי קבלת החלטות לגבי מינוי דירקטורים ונושאי משרה, היא פעולה בניגוד להיתר שניתן ובניגוד להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, ועלולה לעלות בכדי עבירה פלילית אשר בצידה סנקציה".

המאבק החריף בצמרת כלל ביטוח החל עם רצונו של היו"ר להדיח את המנכ"ל. לאחר מכן תקף יורם נוה את התנהלות היו"ר, ובמכתב חריף וחריג ששלח לדירקטוריון האשים כי היו"ר פעל בשליחותם של בעלי מניות בחברה במכתבו כיוון לאקירוב ולאייל לפידות, מנכ"ל שיכון ובינוי ובעבר מנכ"ל הפניקס, שלכאורה הובילו מהלך ל"חיסולו" כמנכ"ל בשל העובדה שכלל ביטוח תחת ניהולו לא קידמה מהלכים שהיו מיטיבים עימם.

בעקבות מכתב המנכ"ל, נכתב ופורסם גם מכתב תגובה ששלח יו"ר החברה ושבו הוא מאשר כי נפגש עם בעלי מניות בחברה - ניר ארקין, בנו של מורי ארקין, ועם לפידות. לדבריו, שניהם אמרו לו כי לדעתם יש להחליף את מנכ"ל החברה. לדבריו, השיחות עם בעלי המניות היו במסגרת תפקידו כיו"ר, כשהוא לא פועל מטעמם, וכי הוא רוצה להביא להחלפת המנכ"ל מאחר שזה לא סיפק את הסחורה שציפו לה ממנו. יו"ר כלל ביטוח ציין שאקירוב או אלרוב לא שוחחו עמו על הדחת המנכ"ל, וכמו כן מאז הועלו הטענות נגד אקירוב, הוכחש מטעמו כי לקח חלק במהלך והוא אף דרש מיורם נוה כי יחזור בו מדבריו.

מאז שהנושא התפוצץ בפומבי, והרגולטור הביא למינויו של דנציגר, לא חלה התקדמות בהליך. דירקטוריון כלל ביטוח - שהוא בעל הסמכות להדיח ולמנות מנכ"ל - ממתין לדוח הבודק החיצוני. בד בבד, המועמד המוביל לתפקיד המנכ"ל אם וכאשר היו"ר היה מביא לעזיבתו של המנכ"ל, רונן אגסי מבנק לאומי, כבר הסיר את מועמדותו. כלל ביטוח שווה כיום כ-1.9 מיליארד שקל לאחר שאיבדה 46% מערכה מתחילת השנה, וזאת לעומת ירידה של 24% במדד ביטוח פלוס בתקופה האמורה.

הבדיקה בכלל ביטוח אינה הראשונה מסוגה עבור דנציגר, שבעבר ביצע הליך בדיקה משמעותי גם בקבוצת התקשורת בזק. לאחרונה הוא מונה גם לעמוד בראש ועדת חיצונית שמינה הדירקטוריון של בנק הפועלים לבחינת התנהלות בכירים בעבר בבנק בכל הקשור לפרשת הסיוע להעלמות מס על ידי לקוחות אמריקאים. 

צרו איתנו קשר *5988