הבודק בכלל ביטוח: אין ראיות לטענות המנכ"ל; פגם בהתנהלות היו"ר

על פי גורמים בסביבת החברה שופט העליון בדימוס יורם דנציגר לא מצא תימוכין לטענות שהשמיע המנכ"ל בדבר קשר פסול בין בעלי מניות ובין היו"ר • עוד מסתמן שהבודק קבע כי בחברה ללא בעלי שליטה לא נכון שבעלי מניות יפנו לחברי דירקטוריון בביקורת על פעילות של נושאי מישרה • הרגולטור משה ברקת לא היה מרוצה מטיוטת הדוח של דנציגר ורצה השלמות

דני נוה, יורם נוה, משה ברקת, יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף, כדיה לוי, איל יצהר, תמר מצפי, גלובס
דני נוה, יורם נוה, משה ברקת, יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף, כדיה לוי, איל יצהר, תמר מצפי, גלובס

הבודק החיצוני בכלל ביטוח כנראה לא נוקט בהמלצות שתומכות באופן מובהק באחד מהצדדים. ככל הנראה הבודק יורם דנציגר לא מצא בבדיקתו כי ראיות לאישוש חלק מהאשמותיו החריפות של מנכ"ל החברה יורם נוה כנגד בעלי מניות בחברה וכנגד יו"ר החברה דני נוה כאילו פעל בשליחות בעלי המניות ולא באופן עצמאי, כפי שנטענו במכתב יוצא דופן שהוליד את התערבות הרגולטור ביוזמת היו"ר להדיחו. על פי גורם בסביבת החברה על פי דוח הבודק החיצוני, שופט העליון בדימוס יורם דנציגר, "לא נמצאו תימוכין לדברים במכתבו של המנכ"ל", ושלפיהם לכאורה היו מעורבים בהליך לחצים פסולים מצד בעלי מניות או כי היו"ר פעל לכאורה בשליחות בעלי מניות.

כמו כן, כך לפי כמה גורמים בסביבת החברה, הבודק מצא כי נפל פגם בהתנהלות של דני נוה מעצם כך שהיו"ר שוחח עם המנכ"ל על הדחתו לפני שבכלל היה על כך דיון בדירקטוריון החברה. אך במקביל, מציין אותו גורם תוך כי הבודק מצא כי היו"ר פעל בתום לב ולא בזדון תוך שהפעיל שיקול דעת עצמאי.

עוד על פי הערכות אלה, דנציגר גם מצא כי בחברה ללא בעלי שליטה לא נכון שבעלי מניות יפנו לחברי דירקטוריון בביקורת על פעילות של נושאי מישרה. בהקשר זה הוא אומר כי "יש צורך ברגישות יתרה בהתנהלות של בעלי מניות ללא היתר החזקה בחברה ללא גרעין שליטה" ושלכן יש להסדיר זאת, במה שנראה כמסר לקריאות של ניר ארקין ושל אייל לפידות ביחס להתנהלות המנכ"ל.

הדוח הסופי של הבודק החיצוני בכלל ביטוח, שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יורם דנציגר, הוגש היום לוועדת הביקורת של דירקטוריון הקבוצה, שדנה בו קודם והעבירה אותו לכלל חברי הדירקטוריון לפני כמה שעות. עם הגשת הדוח הוסר מחסום משמעותי שעיכב עד כה את בחינת שאלת הדחת המנכ"ל, כשחברי דירקטוריון כלל ביטוח יידרשו לבחון עתה לעומק את המסקנות של הבודק החיצוני ולהחליט אם הם בכלל תומכים בהחלפת המנכ"ל או לא. לפי שעה לא ידוע אם בכלל יש רוב שתומך בעמדת יו"ר החברה או לא.

בכך קרבה לסיומה את הסערה שהחלה כחמישה שבועות לאחר שפרץ העימות בצמרת כלל ביטוח, שסחף אליו גם את רשות שוק ההון, את חברת אלרוב הציבורית שבשליטת אלפרד אקירוב, את קבוצת ארקין של מורי ארקין ואת אייל לפידות מנכ"ל שיכון ובינוי, נראה שהוא מגיע לרגע האמת. שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יורם דנציגר, שמונה לתפקיד הבודק החיצוני ביוזמת הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, שמבחינתו טרם אמר את המילה האחרונה כשהוא מתכוון לבחון את הדוח ואת ההתנהלות בכלל ביטוח בדיעבד "ולקבל החלטות בהתאם", לדברי גורם מעורה.

לא מן הנמנע שהכוונה בזה היא למכתבים ששלח לקבוצת ארקין ולאלרוב, שבשליטת אלפרד אקירוב, שבהם התריע כי מבחינתו הם אינם עומדים בתנאים שהכתיב להם כשנתן להם היתר החזקה בכלל ביטוח.

מינויו של דנציגר נעשה על ידי ועדת הביקורת בכלל ביטוח לאחר שנודע על כוונת יו"ר קבוצת הביטוח דני נוה להדיח את המנכ"ל יורם נוה, והאשמותיו של האחרון כי דבר זה נעשה בשליחות בעלי מניות שמנסים לבוא עמו חשבון על מעשים שעשה מצורך תפקידו. דנציגר כבר שלח בשבוע שעבר את טיוטת הדוח שלו לוועדת הביקורת שמינתה אותו ולגורמים מעטים נוספים בהם הרגולטור האחראי. ככל הידוע הרגולטור ברקת לא היה מרוצה מהמסקנות שהסתמנו בבדיקה החיצונית והוא הורה על ביצוע השלמות, כך שהבדיקה הסופית "תתייחס לעובדות ולכללי החוק והרגולציה".

במהלך הבדיקה דנציגר נפגש עם שורה של גורמים קשורים בעניין מכלל ביטוח והדירקטוריון שלה. במקביל הוא גם פנה במהלך הבדיקה שלו לבעלי מניות ששמם עלה במכתבו של המנכ"ל יורם נוה ושקיבלו היתר החזקה באמצעי שליטה מטעם הממונה על רשות שוק ההון - אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב, שאף שלחה מכתבים חריפים ליורם נוה ובהם טענה כי אמירותיו לגביה ולגבי היו"ר ובעל השליטה בה אינן נכונות ואף משמיצות, קבוצת ההשקעות הפרטית של מורי ארקין. אגב, לצד השניים האלה יש בעל מניות נוסף ששמו נקשר לפרשה, אייל לפידות שמכהן כיום כמנכ"ל שיכון ובינוי ובעבר היה מנכ"ל קבוצת הביטוח הפניקס, שמחזיק בכ-4.2% ממניות כלל ביטוח באופן עצמאי.

לארקין, שמחזיק ב-6.8% ממניות כלל ביטוח, ולאלרוב של אקירוב, שמחזיקה כיום בכ-4.9% ממניות כלל ביטוח, יש אישור להגדיל את החזקתם בכלל ביטוח ל-8% ול-10%, בהתאמה. האישור האמור ניתן להן על ידי הרגולטור האחראי ד"ר משה ברקת ובגין התחייבויותיהם כלפיו. כל בעלי המניות הללו אינם בעלי זכויות שליטה בחברה, משום שלא קיבלו לכך אישור מהרגולטור, והם אף ציינו בפניו כי אינם דבוקה יחדיו.

בהקשר זה הרגולטור אף שלח לארקין ולאלרוב מכתבי אזהרה שבהם קבע כי "כל פעולה שתיעשה על ידך או על ידי מי מטעמך, לבד או ביחד עם אחרים, אשר תביע להכוונת פעילות כלל ביטוח, בין היתר באמצעות מעורבות בהליכי קבלת החלטות לגבי מינוי דירקטורים ונושאי משרה, היא פעולה בניגוד להיתר שניתן ובניגוד להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, ועלולה לעלות בכדי עבירה פלילית אשר בצידה סנקציה".

המאבק החריף בצמרת כלל ביטוח החל עם רצונו של היו"ר להדיח את המנכ"ל. לאחר מכן תקף יורם נוה את התנהלות היו"ר ובמכתב חריף וחריג ששלח לדירקטוריון האשים כי היו"ר פעל בשליחותם של בעלי מניות בחברה, כשהוא כיוון לאקירוב ולאייל לפידות, מנכ"ל שיכון ובינוי ובעבר מנכ"ל הפניקס, שלכאורה הובילו מהלך ל"חיסולו" כמנכ"ל בשל כך שכלל ביטוח תחת ניהולו לא קידמה מהלכים שהיו מיטיבים עימם.

בעקבות מכתב המנכ"ל נכתב ופורסם גם מכתב תגובה ששלח יו"ר החברה ושבו הוא מאשר כי נפגש עם בעלי מניות בחברה - ניר ארקין, בנו של מורי ארקין, ועם לפידות. לדבריו, שניהם אמרו לו כי לדעתם יש להחליף את מנכ"ל החברה, כשלדבריו השיחות עם בעלי המניות היו במסגרת תפקידו כיו"ר, כשהוא לא פועל מטעמם, וכי הוא רוצה להביא להחלפת המנכ"ל בגלל שזה לא סיפק את הסחורה שציפו לה ממנו. יו"ר כלל ביטוח ציין שאקירוב או אלרוב לא שוחחו עמו על הדחת המנכ"ל, וכמו כן, כאמור, מאז הועלו הטענות נגד אקירוב, הוכחש מטעמו כי לקח חלק במהלך והוא אף דרש מיורם נוה כי יחזור בו מדבריו. כבר עם היוודע רצון היו"ר להדיח את המנכ"ל נודע כי ישנו מועמד מוביל שהיו"ר מתעתד להביא לכלל ביטוח במקומו של יורם נוה - רונן אגסי, מבכירי בנק לאומי כיום ובעבר מבכירי קבוצת הביטוח הראל. השם של אגסי גם עלה בדין ודברים שהיו ליו"ר דני נוה עם ניר ארקין, בנו של מורי.

לסוגיה האמורה חשיבות מכרעת בכלל ביטוח משום היותה חברת הביטוח ללא גרעין שליטה הראשונה בשוק המקומי. בשלהי 2019, רגע לפני שפרץ העימות הגדול, הפכה החברה לחברה ללא גרעין שליטה.

צרו איתנו קשר *5988