ניסיון ההדחה כשל: מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה יישאר בתפקידו

בצל התערבות הרגולטור והליך הבדיקה החיצוני, ולאחר שהיו"ר דני נוה הודיע כי לא יאריך כהונתו, דירקטוריון חברת הביטוח החליט שלא ידון בהדחת המנכ"ל לפני 2021 • בדירקטוריון החברה האם הציבורית יש כעס על כך שלא שותפו במהלך ומדווחים כי ידונו בנושא • הסערה פרצה לפני כחודשיים בעקבות כוונת היו"ר להדיח את המנכ"ל

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

דירקטוריון כלל חברה לביטוח מעדיף שלא לזעזע את החברה עוד, ובהמשך להליך בדיקה חיצונית שהוביל בעקבות העימות שפרץ בין יו"ר החברה דני נוה לבין מנכ"ל החברה יורם נוה, הוא קובע כי המנכ"ל לא יזוז מתפקידו, לפחות עד תום השנה הנוכחית, הגם שנושא הדחתו לא מוסר לחלוטין מעל סדר היום של הקבוצה.

לאחר שיחות רבות שנעשו בין נציגי הדירקטוריון לבין הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שזעם על רצונם של בעלי מניות בחברה ושל היו"ר דני נוה להזיז את המנכ"ל, החליט דירקטוריון כלל חברה לביטוח כי לא ידון בהחלפת המנכ"ל עד "לפחות" סוף 2020, בגלל ש"הדבר הנכון לכלל ביטוח בעת הזו היא תקופה של יציבות, תוך התמקדות בפעילות העסקית והאירגונית, למען המשך התפתחותה של החברה ויישום תוכניות העבודה במסגרת התוכנית האסטרטגית".

החלטת הדירקטוריון בכלל חברה לביטוח התקבלה לאור הודעת יו"ר הקבוצה, דני נוה, כי יפרוש בפועל מתפקידו עד תום השנה הנוכחית, דבר שיביא לכך שבשנה הבאה כבר יהיה לחברה יו"ר חדש. על פניו נראה כי לדעת דירקטוריון כלל חברה לביטוח עדיף להימנע ממצב של חיפוש אחר מנכ"ל ויו"ר חדשים, ולעשות זאת בהדרגה.

ואולם, מוקדם לקבוע כי מדובר בסוף פסוק. זאת משום שהדירקטוריון השני בקבוצה, הדירקטוריון של החברה האם הציבורית כלל החזקות ביטוח אינו כפוף לפיקוח של רשות שוק ההון והוא לא לקח חלק בדיון ובהחלטות שהתקבלו, דבר שעורר זעם וביקורת מצד חברים בו.

כך, דירקטוריון כלל החזקות ביטוח, שדני נוה הוא היו"ר שלה ויורם נוה הוא המנכ"ל שלה (בכלל ביטוח ישנו כפל תפקידים מסורתי של המנכ"ל ושל היו"ר, בין שתי החברות המרכזיות בקבוצה), מסר היום כי "בשים לב (בין היתר) לכך שהחלטת כלל ביטוח מתייחסת לנושאי משרה המכהנים בחברה (דני נוה, כיו"ר דירקטוריון החברה; ויורם נוה, מנכ"ל החברה) מבקשת החברה להבהיר כי החלטת כלל ביטוח התקבלה מבלי שהחברה שותפה בתהליך שהביא לקבלתה, וכי בכוונת החברה לדון בנושאים שאליהם מתייחסת ההחלטה במוסדותיה".

כלל חברה לביטוח מהווה בפועל את הקבוצה, כשגם מצד הדירקטוריון שלה יש אמירה ברורה לפיה היחסים שהיו עד כה עם החברה האם לא ישובו להיות כפי שהיו. זאת משום שדירקטוריון כלל חברה לביטוח החליט גם על "בחינה של חלוקת תפקידים בין חברת ההחזקות לביטוח".

בכל אופן, כל עוד דירקטוריון כלל החזקות ביטוח לא מקבל החלטה שתהפוך את זו של חברת הביטוח שבבעלותה (למשל דרך האסיפה הכללית שלה - דבר שכנראה יעורר את זעמו של הממונה ברקת) הרי שמסתמן כי חל היפוך בתפקידים ביחס לתחילת הפרשה כשמי שעוזב את החברה עוד השנה הוא היו"ר דני נוה ואילו המנכ"ל יורם נוה יוותר בתפקידו לפחות עד שנה הבאה. זאת, כמעט חודשיים לאחר שכלל ביטוח נקלעה לסערה אדירה שהחלה עם כוונת היו"ר להדיח את המנכ"ל, תוך שכבר היה מועמד מוביל להחליפו, דבר שהוביל את המנכ"ל לכתוב מכתב חריג בו האשים את היו"ר ובעלי מניות בחברה בהאשמות חריפות של אוששו על ידי בודק חיצוני שמונה לבחינת השתלשלות הדברים. זאת, בהתאם לתפיסה הרווחת שלפיה הרגולטור האחראי ברקת לא רצה בהדחת המנכ"ל עתה.

"יחסי העבודה בין היו"ר למנכ"ל התערערו"

בכל אופן, דירקטוריון כלל חברה לביטוח שוב "מביע מורת רוח רבה מהשתלשלות האירועים שהביאה לחילופי המכתבים בין יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל", שאותה הוא מגדיר כהשתלשלות אירועים "מצערת", ושהכריחה את הדירקטוריון להתעמת עם סערה בצמרתו ועם החולשה היחסית של כלל ביטוח לאורך שנים ותחת הדירקטורים עצמם, תוך מינוי בדיקה חיצונית ובלתי תלויה.

במסגרת אימוץ מסקנות והמלצות הבודק החיצוני, שופט ביהמ"ש העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר, מאמץ דירקטוריון כלל חברה לביטוח "את מסקנת הבודק לפיה נפל פגם בהתנהלות יו"ר הדירקטוריון", כשהדירקטוריון "מצר על הצעתו של היו"ר למנכ"ל להגיע להסכמה על מועד סיום כהונה מיוזמתו, מבלי שהוחלט על כך ע"י מליאת הדירקטוריון. פעולה שבין השאר הייתה יכולה להביא לתוצאות בלתי רצויות".

בעקבות זאת רומז דירקטוריון כלל חברה לביטוח כי איבד אמון ביו"ר דני נוה, שכבר הודיע כי לא יפעל להארכת כהונתו בכלל ביטוח כך שבפועל יפרוש מתפקידו עד סוף השנה. כך, דירקטוריון כלל חברה לביטוח "סבור שבפעולת היו"ר נפגעה מערכת היחסים התקינה בין יושב ראש הדירקטוריון למליאת הדירקטוריון וביחס לדרך קבלת החלטות ראויה בחברה", תוך שהוא מבהיר כי "לא יסכים לקבל התנהלות מסוג זה בהנהגת החברה". עם זאת, מאחר והיו"ר כבר הודיע על פרישה דה פקטו בסוף השנה, גם אם לא מיידית, הרי שדירקטוריון כלל חברה לביטוח סבור כי "ממצאי הדוח אינם מצדיקים נקיטת צעדים נוספים על צעדו זה".

ומה לגבי המנכ"ל יורם נוה, שמונה לתפקידו לפני כשנתיים? "הדירקטוריון סבור שהמנכ"ל פעל בחופזה בהעלאת האשמות כלפי היו"ר ללא יכולת להוכיחן. יחד עם זאת מקובל על הדירקטוריון שהמהלך בו נקט המנכ"ל נבע מתגובתו לפתאומיות פנייתו של היו"ר". כלומר, ממשיכים חברי דירקטוריון כלל חברה לביטוח באומרם כי המנכ"ל צריך היה לומר את דבריו בפני הדירקטוריון ביחס לכוונת היו"ר להדיחו, אך ש"יתכן שהיה צריך לעשות זאת בדרך אחרת", ולא באמצעות המכתב שדלף לתקשורת ושכלל האשמות שלא אוששו על ידי הבודק החיצוני.

דירקטוריון כלל חברה לביטוח, שכולל את היו"ר נוה דני ואת הדח"צ יוסי יגיל שגם מכהנים בדירקטוריון של כלל החזקות ואת הדח"צ גד ארבל שמכהן כיו"ר ועדת הביקורת שמובילה את ההליך הנוכחי בחברה, ואת הדירקטורים עמוס ערן, אלי שמש, ד"ר רחל אדטו ופרופ' אורלי שדה בן עמי, מציין כי "יחסי העבודה בין יו"ר הדירקטוריון לבין המנכ"ל התערערו כתוצאה מהשתלשלות האירועים".

על כן, ו"על מנת להבטיח את תקינות העבודה המשותפת", אומר דירקטוריון כלל חברה לביטוח כי בכוונתו "לעקוב אחר ההתנהלות ההדדית בין היו"ר למנכ"ל לטובת החברה באמצעות ועדת הביקורת, והוא מצפה שיובאו בפני ועדת אד הוק של חברי הוועדה (שחבריה יהיו גד ארבל, אלי שמש ורחל אדטו) אירועים המשבשים התנהלות זו, אם יהיו כאלה, על מנת לפעול מיידית לצמצומם".

נציין כי בדירקטוריון כלל החזקות ביטוח חברים היו"ר דני נוה, הדח"צ יגיל וגם הדירקטורים השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, מלי מרגליות, ד"ר אברהם קנובל וסמי מועלם.

בנוסף, ובהמשך למסקנות אחרות של הצוות של דנציגר, דירקטוריון כלל חברה לביטוח מציין כי יפעל "להגדיר בנהלים את תפקידי וסמכויות יו"ר הדירקטוריון", כשהוא ממליץ לבחון גיבוש נוהל בנושא פגישות עם בעלי מניות לבחון את אימוץ ההמלצה לעניין הרחבת הגדרת "צד קשור" לעסקאות שהחברה לוקחת בהן חלק, להמשיך ולבצע ריענון לעובדים הבכירים בדבר הגנה על אנשי המקצוע מלחצים ועוד. כמו כן, הדירקטוריון מבהיר כי מבחינתו החלפת מנכ"ל לחברה תיעשה על ידי ועדת איתור כשהוא "מאמץ את ההמלצה" בעניין זה. עם זאת, דירקטוריון כלל ביטוח לא מאמץ את ההמלצה הבעייתית על פניו להקמת ועדת איתור גם במינוי של נושאי מישרה בדרג נמוך משל המנכ"ל, ואומר כי "יבחן את ההמלצות".

צרו איתנו קשר *5988