לקראת דיון מכריע: מי מתנגדים להארכת הותמ"ל ומדוע

לקראת דיון בתזכיר חוק הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, שצפוי להתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הגישו שורה של גופים ומשרד החקלאות התנגדויות להמשך פעילות הוועדה

אלון שוסטר, שר החקלאות / צילום: עופר חגיאב
אלון שוסטר, שר החקלאות / צילום: עופר חגיאב

התנגדויות להארכת תוקף הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) הוגשו לקראת ישיבה המתוכננת מחר בנושא במועצה הארצית לתכנון ובנייה. המועצה עתידה לדון בהארכת תוקפו של החוק, ובתזכיר החוק החדש שמציע להמשיך ולהפעיל את הוועדה. לפני הדיון, הציבו מספר גופים את התנגדותם להארכת תוקף הוועדה ולנוסח המוצע. בין המתנגדים אפשר למצוא את איגוד המתכננים, תנועת המושבים ואת משרד החקלאות. גם ההסתדרות הרפואית בישראל הגישה התנגדות.

במשרד החקלאות סבורים שאין עוד צורך בותמ"ל וכי הארכתו מיותרת: "עמדתנו היא שאין מקום להאריך את תוקף הוראת השעה עקב היותה כלי חריג, העוקף את מסלולי התכנון הרגילים, ואשר ההצדקה לשימוש בו אינה קיימת עוד נוכח יצירת מלאי תכנוני משמעותי המאפשר הגדלה של היצע הדירות והשגת יעדי הממשלה בהתמודדות עם משבר הדיור", כך בחוות הדעת שנשלחה טרם הדיון. "נוכח פגיעתו החמורה של חוק הותמ"ל במרחב הכפרי והחקלאי ובערכים סביבתיים, ועקב חוסר האיזון הגלום בו, מלכתחילה נקבע החוק כהוראת שעה שיועדה לעמוד בתוקף למשך ארבע שנים בלבד. כיום, אחרי יותר מחמש שנות פעילות, אין מקום להאריך עוד את תוקף הוראת השעה כלל ובוודאי שאין להרחיב את תחולת החוק להשגת מטרות החורגות מיעדיו המקוריים של החוק".

במסגרת חוות הדעת מפרטים אנשי משרד החקלאות את הפגיעה בשטחים הפתוחים ובקרקעות המושבים, וקובעים חד משמעית כי יש להסיר את האפשרות להכרזה של מתחמים נוספים. עם זאת, במשרד החקלאות גם מבינים שככל הנראה הוועדה תמשיך לפעול, ולכן מתייחסים גם למתווה זה ודורשים כי במקרה כזה - יש לקבוע שהותמ"ל תמשיך לפעול לשנה אחת בלבד, להגביל את סמכויות הוועדה בצורה משמעותית ולא לאפשר לה פעילות עצמאית.

"קידוש של הבירוקרטיה התכנונית על פני שיקולים חברתיים"

גוף נוסף המתנגד לתוכנית הוא איגוד המתכננים. באיגוד מסבירים את התנגדותם: "איגוד המתכננים מתנגד לקידום מנגנונים עוקפים למערכת התכנון הקיימת, אשר מקדשים את יעילות הבירוקרטיה התכנונית על פני שיקולים חברתיים וסביבתיים. לפיכך מתנגד האיגוד להארכת חוק הותמ"ל בכלל ולהגדלת סמכויותיו בפרט. האיגוד מאמץ את עמדת מינהל התכנון ומשרד הפנים הקוראים כל השנים לתכנון שוויוני, שקוף, ומשתף, המחזק את הרשויות והוועדות המקומיות ואת התכנון הכוללני והצופה פני עתיד".

עוד עולה מההתנגדות שהוגשה לקראת הדיון כי נוסח החוק המוצע כולל מספר סעיפים בלתי סבירים, בין היתר קביעה שהותמ"ל תפעל בתוכניות של למעלה מ-2,500 יחידות דיור. באיגוד מסבירים כי רק רשות מקומית רלוונטית יכלה לקדם תוכנית כזו על כלל היבטיה וכל השיקולים שיש לשקול, וכי יש לאפשר לרשויות מקומיות לערוך שינוי בתוכניות ולא לאפשר לותמ"ל להיות המחליטה הבלעדית. באיגוד גם סבורים שהסעיף המתייחס להתחדשות עירונית בעייתי משום שאינו לוקח בחשבון את כל הסביבה, ושוב נכנס לנעלי הרשות המקומית שיודעת טוב יותר מוועדה חיצונית. במקביל, באיגוד גם מצביעים על ארבע סוגיות רוחב עקרוניות בתזכיר החוק: המשך החלשת מערכות התכנון המקומיות והמחוזיות; תכנון מוטה מגורים במקום תכנון מוטה אנשים; הרכב לא מאוזן של הוועדה; התגברות על תמ"אות (תוכניות מתאר ארציות) ותמ"מים (תוכניות מתאר מחוזיות).

גם בתנועת המושבים מתנגדים לנוסח החוק המוצע ולהארכת פעילות הוועדה. מזכ"ל תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח, אמר כי "הנתונים העולים כעת של היקף המלאי התכנוני הקיים כתוצאה מחמש שנות הותמ"ל, מחזקים את עמדתנו כי הותמ"ל במתכונתו הנוכחית סיים את תפקידו וכעת עליו להתרכז בהתחדשות העירונית והמגזר הערבי ולהגביר באופן משמעותי את הבינוי במקומות הללו ולהפסיק לאלתר תוכניות על קרקעות חקלאיות, וזו גם הסיבה שהגשנו יחד עם התנועה הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות פנייה לפני עתירה לבג"ץ, בכדי למנוע את הארכת החוק שאמורה לעלות לאישור הממשלה. גם הספקנים שבינינו, כעת אחרי משבר הקורונה, מבינים את משמעות הקרקע החקלאית עבור מדינת ישראל וביטחון המזון שהגופים התכנונים צריכים לשמר ולחזק את יכולת העיבוד ולא לתכנן בשולי הערים על חשבון קרקעות חקלאיות. המלאי התכנוני הקיים הינו כזה שצריך להחזיר את המדינה לתכנון שפוי דרך הוועדות המחוזיות ולהשקיע במוקדים שבהן באמת צריך לעשות בותמ"ל שימוש ואנו כעת עם תחילת עבודתה של ממשלה חדשה קוראים למקבלי ההחלטות לקבוע מדיניות תכנון המתאימה לעת הזו".

עוד גוף ששיגר את התנגדותו לקראת הדיון הוא ההסתדרות הרפואית בישראל. על פי חוות הדעת, בהסתדרות הרפואית טוענים כי יש לקחת בחשבון גם שיקולים בריאותיים בתכנון ולכן, באם יוחלט להאריך את תוקף הוועדה, יש למנות ולקבוע נציג קבוע של משרד הבריאות בוועדה עם זכות הצבעה.

גם ראשי המועצות האזוריות, המתנגדים לפעילות הותמ"ל בשנים האחרונות, התבטאו היום כנגד הארכת החוק. שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות, מסר: "הותמ"ל באה לפתור בעיקר הגדלת היצע יחידות דיור בזמן קצר על מנת לייצר מלאי ולהפחית את המחירים בשוק. נכון להיום כבר הוכח שמלאי יחידות הדיור שתוכנן לשנים הבאות והחסמים האמיתיים לפתרונות דיור הינם במקומות אחרים, לכן צריך להתרכז בהם ולחזור בהיבט התכנוני לדרך המלך, קרי לוועדות המחוזיות ולא דרך הותמ"ל ובטח בעת הזו במשבר הקורונה, שהוכח מעבר לכל ספק כי ישנה חשיבות עצומה לביטחון המזון של מדינת ישראל, שאינו יכול להתקיים במדיניות הותמ"ל הנוכחית שגורעת שטחים בצורה לא מידתית וללא כל הצדקה אמיתית".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי "במסגרת החוק להארכת פעילות הותמ"ל, הנחה שר הפנים, אריה דרעי, לתת דגש על מספר נושאים, ביניהם הרחבת פעילות הותמ"ל בהתחדשות עירונית, ציפוף לאורך מערכות הסעת המונים, תכנון ייעודי למגזר החרדי והמשך התכנון במגזר הערבי. הדיון יתקיים בהתאם לסעיף 2 לחוק התכנון והבנייה, לפיו המועצה הארצית מייעצת לממשלה בכל הנוגע לחוק התכנון והבנייה. מטרת הדיון היא לשמוע את הערות חברי המועצה וגופים אחרים שירצו להציג את עמדתם בפני המועצה הארצית. לאחר מכן פרוטוקול הדיון יובא בפני הממשלה".

צרו איתנו קשר *5988