הסדר מקל עם משפחת פישמן יובא מחר לאישור בית המשפט. הנאמן מתנגד נחרצות

בעקבות בקשת ״גלובס״ הותר לפרסם את עצם קיומו של הסדר הגישור שיובא מחר לאישור • ביתם של בני הזוג פישמן יימכר אבל רק מחצית מהתמורה תגיע לקופת הנשייה • הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הסדר הנושים של בני משפחתו של איש העסקים פושט הרגל, אליעזר פישמן, מגיע לביהמ"ש. בעקבות בקשת "גלובס", התיר נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, לפרסם כי מחר יתנהל באולמו בביהמ"ש דיון מכריע בשאלה האם לאשר את הסדר החוב שאליו הגיעו הנושים עם בני משפחתו של פישמן. עם זאת, אורנשטיין אסר היום על פרסום תוכנה של תגובה שהגיש הנאמן בנקל להסדר המוצע.

שלושת הנושים המרכזיים הם בנק לאומי, בנק הפועלים, ורשות המסים. ההסדר המוצע התקבל בתום הליך גישור בפני נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס, אשר גרוניס, והוא צפוי להסדיר את התביעות נגד רעייתו של פישמן, טובה פישמן, ילדיהם, ענת מניפז, איל פישמן, רונית פישמן-אופיר, ובעניינה של רונית אבן. במקביל, ימשך הליך פשיטת הרגל נגד אליעזר פישמן עצמו, בעיקר בניסיון לאתר נכסים שלו בחו"ל. כפי שפרסמנו בעבר, הנאמן מטעם ביהמ"ש על נכסי פישמן, עו"ד יוסי בנקל, צפוי להתנגד לאישור ההסדר.

תשלום פעוט ביחס להיקף החוב

הסדר הנושים המוצע, שיובא מחר לאישורו של ביהמ"ש, הוא הסדר שאליו הגיעו הנושים של פישמן, רשות המסים והבנקים לאומי, הפועלים, מרכנתיל, איגוד, ודיסקונט, עם בני משפחת פישמן. ההסדר מגלם שיפור בהצעה של משפחת פישמן ובהחזר לנושים ביחס להצעות קודמות והוא כולל מחיקה של התביעות האישיות נגד בניו של פישמן ורעייתו.

נזכיר כי כבר ביוני 2017 הגיש הנאמן על נכסי פישמן, עו"ד בנקל, לבית המשפט מתווה להסדר נושים, שלפיו תחזיר משפחת פישמן לקופת המנהל בשלב ראשון 140 מיליון שקל ובתרחיש אופטימי, כ-400 מיליון שקל מתוך חובות בסך כ-1.8 מיליארד שקל, שעיקרם לבנקים ולרשות המסים. ואולם, על רקע התנגדות ציבורית להסדר, החליטו הבנקים לדחות את הצעת הנושים וביקשו לנקוט אמצעים משפטיים נגד פישמן, לרבות קידום הליכי פשיטת רגל נגדו.

לפי ההסדר החדש שיובא עתה לאישורו של אורנשטיין, סכום ההחזר יוגדל מ-140 מיליון שקל, ל-214 מיליון שקל. עוד מוסכם כי אליעזר פישמן לא יקבל הפטר במסגרת הסדר זה. לשיטת הנושים, ההסדר הוא טוב. ואולם, ההצעה מגלמת תשלום שהוא פעוט ביחס לגובה החוב הכולל בתיקי פישמן שעמד על כ-3 מיליארד שקל.

לפי ההסדר המוצע, אליעזר וטובה פישמן מתחייבים לפנות את הווילה היוקרתית שבה הם מתגוררים ברחוב הר דפנה בסביון תוך תשעה חודשים, ולא תוך 24 חודשים כפי שהיה בהסדר הקודם. לפי ההסדר המוצע, במועד קבלת מלוא התמורה בגין מכירת הבית בסביון תשלם טובה לקופת פשיטת הרגל חצי מסכום התמורה נטו, פחות מחצית סכום התמורה בסך 7.2 מיליון שקל שהתקבלה בגין מכירה שכבר בוצעה של דירה של הזוג פישמן ברחוב חיסין בתל אביב.

בני המשפחה התחייבו לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן לרבות לשם מכירת הנכס. לפי ההסדר, אם הבית לא יימכר עד למועד בו יפנו אותו הזוג פישמן, יפעלו טובה והנאמן להשכרת הבית לצד ג' כאשר דמי השכירות השוטפים ישולמו לטובה. לאחר מכירת הנכס תשלם טובה חלק יחסי מדמי השכירות לקופת פשיטת הרגל.

כמו כן, לפי ההסדר, יפעלו הנאמן ועו"ד שלום גולדבלט, המייצג את פישמן, למכירת דירה שבבעלות הזוג פישמן בברלין במחיר גבוה ככול האפשר. לפי ההסדר, התמורה שתתקבל בגין מכירת הדירה בברלין תתחלק שווה בשווה בין קופת הפש"ר לבין טובה.

עוד, בין היתר, מתחייבת טובה להעביר לנאמן את כל מניותיה בחברות השייכות לקבוצת פישמן וכל דיבידנד של טובה בחברות יועבר לקופת הפש"ר. עוד, בין היתר,  הנאמן ובא כוח מש' פישמן יפעלו למימוש נכסי חברת "א.ט קירור". בנוסף, לפי ההסדר, ענת, רונית ואייל, ישלמו לקופת הפש"ר 4.8 מיליון שקל (ביחד) ב-12 תשלומים חודשיים שווים.

ההסדר יאפשר לבני משפחת פישמן להגדיל את חלקם בחברת "פישמן רשתות" מ-45% ל-50%. התוצאה תהיה שקופת פשיטת הרגל תאבד את השליטה בחברות הקבוצה. הנאמן בנקל רואה בסעיף הזה את אחד הבעייתיים ביותר בהסדר.

הנשיא אורנשטיין קיבל את בקשת "גלובס" להסיר את החיסיון והדיון ייפתח

ב-21 ביוני 2017 הכריז נשיא המחוזי בת"א, השופט אורנשטיין, על אליעזר פישמן, כפושט רגל בגין חובות של מיליארדי שקלים. "החייב ביצע מעשה פשיטת רגל שעה שלא פרע את חובו כמתחייב לפי התראת פשיטת רגל. בנוסף, עסקינן בחייב שהיקף חובותיו עצום ואף לגישתו לאחר מימוש הנכסים יעמוד החוב על סך של כ-1.5 מיליארד שקל", כתב השופט.

מאותו הזמן המשיכו להתנהל מגעים והליך גישור בין הצדדים המעורבים כאשר הליך פשיטת הרגל נגד פישמן נמשך במקביל למגעים להסדר מול בני משפחתו. לאחר שנושיו של פישמן הגיעו לאחרונה להסדר עם בני משפחתו, נקבע כי מחר (ד') יערך דיון אצל אורנשטיין בעניין הצעת ההסדר והתנגדות הנאמן יוסי בנקל להסדר. לבקשת בני משפחת פישמן, נקבע בתחילה כי הדיון יהיה חסוי.

ב-2 ביוני עתר "גלובס" להסרת החיסיון. בבקשה טענו כי קיים עניין רב לציבור בפרסום תוכן הדיון, ולא קיימת עילה להפכו לחסוי. "לציבור ול'גלובס' הבא בנעליו, עומדת הזכות ללמוד על הליכים הננקטים ע"י מדינת ישראל וכך גם במקרה זה, של בקשה לאישור הסדר בעניינה של פשיטת הרגל הגדולה בישראל, בה נושים הבנקים המנהלים כספי ציבור", נכתב בבקשת "גלובס". זאת, "כדי שיידע הציבור על מה, כמה ומדוע מוותרים הבנקים על זכותם להיפרע מבני המשפחה, אשר נטען שכספי ונכסי האב מוחזקים בידיהם ולא ישמשו לפירעון חובותיו לבנקים, דהיינו לציבור בכללותו".

מנגד, בני משפחת פישמן התנגדו להסרת החיסיון. הם ביססו את עמדתם על שלושה נימוקים. ראשית, הם טענו שמפאת חיסיון יחסי שחל על הליכי גישור שמטרתו לעודד פשרות. שנית, טענה משפחת פישמן כי אפשר להביא את ההסדר לידיעת הציבור רק במועד מאוחר יותר, אם וכאשר הוא יאושר סופית. ולבסוף, משפחת פישמן טענה כי בקשת "גלובס" להסרת החיסיון "מלווה בעמדה ברורה נגד בני המשפחה, שאין לה יסוד בעובדות ובדין. זאת, שעה שהבקשה אינה חושפת שקיים סכסוך משפטי, עסקי, אישי, ומתמשך בין הבעלים של 'גלובס', גב' אלונה בר און לבין משפחת פישמן".

לאחר שבחן את טענות הצדדים החליט שלשום הנשיא אורנשטיין לקבל את בקשת "גלובס" ולהסיר את צו איסור הפרסום. השופט כתב בהחלטתו כי בני משפחת פישמן לא העלו נימוק מספק המבסס את עמדתם להטלת חיסיון על בירור הבקשות ובוודאי לא טעם המבסס את אחד החריגים לעקרון פומביות הדיון. אורנשטיין ציין כי על פניו, ומבלי לקבוע מסמרות באשר לאישור הסדר הגישור, סבורני כי לעניין שאלת חיסיון הבקשה, ניתן לקבוע כי מדובר בהסדר גישור, ומשכך אין מניעה להביאו לבית המשפט והוא איננו נהנה מהגנה של סודיות זו או אחרת".

לדברי אורנשטיין, "לאור המסקנה שאליה הגעתי לא ראיתי צורך להידרש לטענת בני המשפחה באשר לחוסר ניקיון הכפיים הנטען על ידם כלפי גלובס". אורנשטיין הורה שביטול איסור הפרסום יכנס לתוקף היום (ג') בשעה 14:00.

***גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בעיתון "גלובס". פישמן ומשפחת בר און, מבעלות השליטה הנוכחיות, מצויים בסכסוך מתמשך

צרו איתנו קשר *5988