יותר טוב מביצועי שוק המניות: תשואה שלילית של כ-3% לקרנות הגידור במחצית 2020

מנתוני מדד צור-גלבוע, העוקב אחר תעשיית הגידור המקומית, הקרנות שמתמחות בהשקעה במניות בישראל רשמו במחצית הראשונה של השנה תשואה שלילית של 4.7% "בלבד" לעומת ירידה של 18% למדד ת"א 125, בעוד הקרנות המתמחות באג"ח של חברות בישראל ירדו בממוצע 9.5%

אריאל בינו, צור־גלבוע, רועי ורמוס, קרנות נוקד, אורי גולדפרב, קרנות ספרה  / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף
אריאל בינו, צור־גלבוע, רועי ורמוס, קרנות נוקד, אורי גולדפרב, קרנות ספרה / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף

קרנות הגידור הישראליות התחילו את שנת 2020, רגע לפני פרוץ משבר הקורונה, עם נכסים מנוהלים בשווי מצרפי של כ-29 מיליארד שקל, בתום שנה של צמיחה, הן בשל תשואות של 13.6% בממוצע והן בשל הפקדות חדשות.

ואולם, משבר הקורונה, שסחף מטה את שוקי ההון בישראל ובעולם, הוביל גם את שוק קרנות הגידור המקומי לתשואות שליליות, שהסתכמו במחצית הראשונה של 2020 ב-3.2% בממוצע. על פי נתוני חברת צור-גלבוע, שעוקבת אחר תעשיית הגידור המקומית ומפרסמת מדד ענפי, את הטון השלילי בתשואות במחצית הראשונה של השנה נתנו החודשים פברואר ובעיקר מרץ.

החודש הגרוע ביותר של קרנות הגידור הישראליות מאז ומעולם, על פי נתוני צור-גלבוע, היה מרץ 2020, שבמהלכו הן רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 9.4%. חודש זה היה גרוע אף יותר מאשר אוקטובר 2018, אז איבדו קרנות הגידור הישראליות, על פי מדד צור-גלבוע, 7.9% בממוצע.

התשואות הממוצעות של קרנות הגידור הישראליות
 התשואות הממוצעות של קרנות הגידור הישראליות

עם זאת, באפריל הגיעה התאוששות, בהתאם למגמה בשוקי ההון שהשפיעה באופן דומה על אפיקי השקעה אחרים, וזו הביאה לתשואה ממוצעת חיובית של 5.7% בקרנות הגידור הישראליות - החודש השני בטיבו מאז שהתחילו להתפרסם נתוני צור-גלבוע, כשרק חודש מרץ 2009 היה טוב ממנו.

ניהול השקעות "אגרסיבי" יחסית

קרנות הגידור הן מכשיר השקעה מתוחכם יחסית, שפתוח בפני לקוחות מוסדיים וכשירים ולא לציבור הרחב בכללותו. הן מאפשרות גישה לניהול השקעות "אגרסיבי" יחסית, שנועד לספק מענה השקעתי לשלל מצבי שוק.

מדובר בגופים שלכאורה אמורים לפעול במגוון אסטרטגיות השקעה, כולל גידורים, כדי לספק תשואה חיובית, או לכל הפחות עודף תשואה ביחס למדדי היחס, בשוק עולה וגם בשוק יורד. עם זאת, מרבית קרנות הגידור הן יותר קרנות נאמנות סופר-אגריסיביות, שאינן נוקטות בהכרח אסטרטגיות מורכבות ומגוונות. החיסכון בקרנות הגידור אינו זוכה להטבות מס.

התנודות האדירות שחלו בשוקי ההון מאז שפרץ משבר הקורונה, אל מול חשש לגלים של חדלויות פירעון וקושי בעמידה בחובות בישראל וגם בעולם, הובילו לשונות ניכרת בתשואות של שתי הקבוצות העיקריות של קרנות הגידור הפעילות בישראל: הקרנות שמתמחות במניות סחירות בשוק המקומי; ואלה שמשקיעות בחוב סחיר בישראל.

כך, תשואת מדד צור-גלבוע מניות ישראל, שמרכז את קרנות הגידור שמתמחות בהשקעה במניות סחירות של חברות ישראליות, מצביע על כך שהן הציגו בששת החודשים הראשונים של 2020 תשואה שלילית ממוצעת של 4.7% "בלבד", לעומת תשואה שלילית של 18% במדד ת"א-125 באותה התקופה. לעומתן, הקרנות המתמחות באג"ח של חברות בישראל ירדו באותה תקופה בממוצע 9.5%, לעומת ירידות של 5%-6% במדדי האג"ח הקונצרניות בבורסה המקומית.

מציאות זו יכולה לנבוע מכך שקרנות הגידור משקיעות לרוב באג"ח בסיכון גבוה יותר, שם גם פוטנציאל התשואה גבוה יותר - דבר שהוביל לכך שהן נתפסו במשבר עם יותר ניירות ערך של חברות שנקלעו, לדעת המשקיעים, לקשיים בתשלום חובותיהן.

גודל ממוצע לקרן: 194 מיליון שקל

שוק קרנות הגידור הוא שוק פרטי, שמתנהל הרחק מהעין הציבורית. בניגוד למנהלי קרנות נאמנות או קופות גמל שחייבים בדיווח, שוק קרנות הגידור נחבא את הצללים, כשהקרנות מדווחות רק למשקיעים בהן ולא לציבור הרחב. יש גוף אחד שמאגד את הנתונים של מרבית קרנות הגידור הישראליות, ובוודאי את המובילות בו - מדד צור גלבוע.

באחרונה סיימו בצור גלבוע לאסוף את הנתונים הנדרשים לצורך הסקירה שלהם ל-151 קרנות גידור ישראליות לשנת 2019. נתונים אלה שופכים אור על תעשיית קרנות הגידור המקומית, ומהם עולה כי אשתקד רשם שוק זה גידול של כ-23%, גם בצל הצטרפות משקיעים חדשים, ונוסף על כך, התחילו לפעול בו 29 קרנות גידור חדשות. את השנה הנוכחית, רגע לפני משבר הקורונה, התחיל הענף עם נכסים בהיקף כולל של כ-8.35 מיליארד דולר, שהם כ-29 מיליארד שקל.

לדברי אריאל בינו מצור-גלבוע, "שוק קרנות הגידור בישראל הוא שוק צומח, שמראה יציבות והמשך צמיחה גם בשנה זו, למרות הקורונה. כממוצע, התעשייה שרדה את המשבר עם ירידות שפחותות מהירידות שערים שנרשמו בשוקי ההון ובסך הכל רואים יציבות בנכסים ביחס לתחילת השנה. מנועי הצמיחה בנכסים מתחילת שנה הן בעיקר בקרנות שמתמקדות בחוב לא סחיר בארץ ובחו"ל".

בינו הוסיף כי "תעשיית קרנות הגידור בישראל עדיין קטנה משמעותית ביחס למדינות מפותחות, בהשוואה של סך הנכסים המנוהל בקרנות הגידור ביחס להיקף שוקי ההון במשקים אלה. בארה"ב שיעור זה מתקרב ל-10%, ואילו בישראל אנו עומדים על רמה שנעה סביב 2.5%, וזה אומר שבהחלט יש פוטנציאל צמיחה לשוק בישראל".

היקפה הממוצע של קרן גידור ישראלית עמד בתחילת 2020, על פי צור גלבוע, על 56 מיליון דולר, שהם כ-194 מיליון שקל. מדובר בגידול של כ-8% ביחס להיקף קרן ממוצע בסוף 2018. עם זאת, הגידול לא מייצג את כל התעשייה. למעשה, היקף הקרן החציוני, שמחצית מהקרנות נמוכות ממנו, עמד בסוף 2019 על 13 מיליון דולר - קיטון של 5% ביחס למה שהיה ב-2018. זה מעיד על כך שהקרנות הגדולות בשוק גדלו יותר בשנה שעברה.

כמו בשוקי ניהול הון אחרים, גם בשוק קרנות הגידור יש ריכוזיות. 25 גופים המנהלים קרנות גידור חולשים על נכסים ביותר מ-50 מיליון דולר כל אחד, ומחזיקים ב-89% משוק קרנות הגידור הישראלי. בין השאר, מדובר בקרנות ספרה, נוקד, ION וגם באלה של בית ההשקעות אי.בי.אי וכן אלפא ופאגאיה.

מבחינת חלוקה לאפיקי השקעה וסוגי קרנות, עולה מהסקר של צור גלבוע לשנת 2019 כי 31 קרנות הגידור שמתמחות במניות בישראל, מהוות כ-42% משוק קרנות הגידור המקומי מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. לצדן, 32 קרנות הגידור שמתמחות במניות גלובליות, מהוות כ-14.2% מהשוק במונחי נכסים מנוהלים.

כמו כן, 31 קרנות המתמחות בחוב ובאשראי מהוות כ-20.1% משוק הגידור המקומי במונחי נכסים מנוהלים, בעוד 32 קרנות הגידור הגמישות, הנוקטות במולטי-אסטרטגיות, מהוות 14% מהשוק במונחי נכסים. עוד מציינים בצור גלבוע כי שמונה קרנות הגידור שמתמחות במאקרו, חוזים ואופציות, מהוות 4.9% משוק קרנות הגידור. שאר הקרנות מתמחות באפיקי השקעה אחרים.

התפלגות קרנות הגידור הישראליות לפי אסטרטגיות השקעה
 התפלגות קרנות הגידור הישראליות לפי אסטרטגיות השקעה

נציין כי בסוף יוני 2020 נוהלו בשוק קרנות הנאמנות הישראלי נכסים בהיקף כולל של כ-292 מיליארד שקל - סדר גודל של פי 10 מהיקף הנכסים הכולל בשוק קרנות הגידור המקומי. בסוף 2019 נוהלו בשוק קרנות הנאמנות המקומי נכסים בשווי מצרפי של כ-352 מיליארד שקל, שהיו גדולים ביותר מפי 12 משוק הגידור. שוק התיקים המנוהלים הסתכם בסוף 2019 בהיקף של 295 מיליארד שקל, כשחלק לא זניח מהתיקים נוהל באמצעות קרנות נאמנות. 

צרו איתנו קשר *5988