מדוע הטיל משרד השיכון עיצום כספי של 800 אלף שקל על פרי נדל"ן

במשרד הממונה על חוק המכר במשרד השיכון בדקו בשנה האחרונה אם בחלק מהפרויקט,בהם מציגה את עצמה פרי נדל"ן כמארגנת קבוצת רכישה, הוטעו הלקוחות לחשוב כי הם רוכשים דירות בפרויקט יזמי • הבוקר הוטל על החברה לחתום על מתווה תיקון ליקויים ועיצום כספי על סך 800 אלף שקל

אלדד פרי / צילום: איל יצהר
אלדד פרי / צילום: איל יצהר

בשנה האחרונה התנהלה במשרדו של הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עמית גריידי, בדיקה מול חברת פרי נדל"ן, במסגרתה נבחן אם בחלק מהפרויקטים שבהם מציגה את עצמה החברה כמארגנת קבוצת רכישה הוטעו הלקוחות לחשוב כי הם רוכשים דירות בפרויקט יזמי. בדיקה זו בוצעה בשל התחייבויות שניתנו מצד החברה ללוחות זמנים מוגדרים, מחירים סופיים, ורשת ביטחון, כמקובל בפרויקטים יזמיים. במסגרת המתווה לתיקון הליקויים, שנקבע הבוקר (ב'), הוטל על החברה לחתום על מתווה תיקון ליקויים ועיצום כספי על סך 800 אלף שקל.

פרי נדל"ן נמצאת בבעלות משותפת של אלדד פרי ושל איש העסקים חיים חמו, תושב שווייץ. החברה מעורבת בהקמתן של כ-3,000 יחידות דיור, לצד מיזמי משרדים ומסחר. חלק מהפרויקטים מבוצעים כפרויקטים יזמיים, אך עיקר פעילותה של החברה בתחום המגורים מתבסס על ארגון קבוצות רכישה.

במסגרת קבוצת רכישה, מתאגדים כמה חברים לרכישת הקרקע, ושוכרים את שירותיהם של קבלן ואנשי מקצוע נוספים לבניית הפרויקט כשהם עצמם פועלים כיזמים. השיטה נתפסת, מבחינת רבים, כחלופה זולה יותר לרכישת דירה מאשר מידי קבלן או יזם. מארגני קבוצות רכישה אינם כפופים לחוק המכר, ובהתאם - אינם נדרשים לספק בטוחות לחברי הקבוצה ו/או לעמוד בשאר החובות הקבועות בחוק המכר.

במסגרת בחינה של נאותות התארגנות קבוצת רכישה, נבדקת בין היתר מידת שליטתו של הגורם המארגן בפרויקט אל מול חברי הקבוצה. המטרה היא לקבוע עד כמה השליטה בפרויקט, כפי שהיא עולה ממערך ההסכמים שבבסיס הפרויקט ו/או מהפרקטיקה הנהוגה בו, היא של מארגן הקבוצה, ואינה מצויה, הלכה למעשה, בידי חברי קבוצת הרכישה.

כך או כך, מתווה תיקון הליקויים של חברת פרי נדל"ן כולל תקציב כספי שיועבר לקבוצות הרכישה לצורך יעוץ משפטי חיצוני; מינוי נאמן בהסכמה עם נציגות הקבוצות; נספח להסכמי השיתוף המעביר את כלל הזכויות הנוספות אשר טרם התגבשו בפרויקטים לחברי קבוצות הרכישה; העברת הקרקע על שם חברי קבוצות הרכישה או רישום הערות אזהרה על שם חברי קבוצות הרכישה; בפרויקטים בהם טרם נחתם הסכם מימון, ימונה יועץ ייעודי בלתי תלוי למציאת מימון לפרויקט. כמו כן, חברת פרי נדל"ן תשלם עיצום כספי בסך של 800 אלף שקל.

אלעזר במברגר, היועץ המשפטי, משרד הבינוי והשיכון: "לא כל פרויקט אשר מציג את עצמו כקבוצת רכישה, הוא אכן כזה, על פי מהותו. המבחן לעניין זה איננו אופן הצגת הקבוצה, כי אם מערכת היחסים המשפטית שבין כלל הצדדים לפרויקט, כפי שהיא עולה מהמערכת ההסכמית אשר נחתמה. בהתאם לכך, ישנם מקרים בהם מארגן של קבוצת רכישה יחשב כיזם המוכר דירות, כמשמעות מונח זה בחוק המכר, על כל המשתמע מכך. על מארגנים להיות זהירים בכל הקשור לארגון קבוצת רכישה שכן הגבול בין חבר קבוצה לרוכש דירה דק מאוד".

מחברת פרי נדל"ן נמסר: "כפי שדווח בכלי התקשורת מאז 2018, פרי נדל"ן לא מארגנת קבוצות רכישה חדשות. לאחרונה, לאור ההבנות עם הממונה על חוק המכר במשרד השיכון, היא פועלת לשינוי מתווה הקבוצות הישנות שטרם נמסרו לדיירים, לפיו הם יקבלו ערבות חוק מכר ומועד אכלוס סופי".

"במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בין נציגי קבוצת פרי והממונה על חוק המכר ונבדקה התנהלותן של חלק מקבוצות. הממונה הצביע על מספר נושאים שלשיטתו יש לתקן בהתנהלות הקבוצות ובהתאם קבוצת פרי בחרה להימנע מניהול הליכים מנהליים מיותרים ולעמוד בכל דרישות הממונה, קלה כחמורה, על אף שהדבר הצריך מתן הטבות בשיעור של מאות אלפי שקלים לקבוצות הרכישה.

"חשוב לנו לציין כי בהחלטה של הממונה נכתב: "הח"מ מבקש להודות למארגנת על שיתוף הפעולה הרחב לו הוא זכה בקשר לתיקון כלל החיקויים. בשל כך העיצום הכספי אשר הועמד בתחילת ההליך על סך של 1,601,340 שקל הופחת לסכום של 800,679 שקל".

".

צרו איתנו קשר *5988