"הפרקליטות מעכבת החלטה אם לחקור את התקשרות מח"ש עם ספקים ללא מכרז"

עמותת "הצלחה" טוענת בתלונה לנציב רוזן כי היועמ"ש והפרקליטות לא השיבו לפניות שלה בקשר לשחיתות לכאורה שהתגלתה במח"ש ושנחשפה ב"גלובס" • לפי הפרסום, מח"ש העסיקה שתי חברות פוליגרף תוך מעקף לכאורה של חוק חובת מכרזים

המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ
המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ

האם נציב התלונות על הפרקליטים, השופט בדימוס דוד רוזן, יכפה על היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות לנהל חקירה בעניין אי הסדרים במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) שנחשפו ב"גלובס"?

תנועת "הצלחה" הגישה לאחרונה לנציב רוזן תלונה רשמית, שעילתה אי מתן מענה לפניות חוזרות ונשנות למכתבים שנשלחו ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, לפרקליט המדינה לשעבר, עו"ד שי ניצן, לממלא מקום פרקליט המדינה לשעבר, עו"ד דן אלדד, ולמופקדים מטעמם. זאת, בגין השחיתות לכאורה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

ליבת התלונות נגד מח"ש נחשפה בכתבה ב"גלובס", ב-30 בדצמבר 2019. מהמידע שפורסם ב"גלובס" ושהושג בעקבות בקשות לפי חוק חופש המידע שהגישה תנועת "הצלחה", עלה כי מח"ש העסיקה לאורך העשור האחרון שתי חברות שסיפקו לה שירותים של בדיקות פוליגרף. זאת, תוך לכאורה מעקף של חוק חובת מכרזים, העדפת ספקים והעברת תשלומים שלא בהתאם לחוק. 

שכירת שירותים ללא מכרז

לפי הפרסום ב"גלובס",  משנת 2010 שכרה מח"ש את שירותיהן של שתי חברות חיצוניות שתחום התמחותן הוא מתן שירותי פוליגרף. שתי החברות שהעסיקה מח"ש, הן "ש. ברוק", חברה בבעלות שלמה ברוק, לשעבר יו"ר איגוד הפוליגרף הישראלי ומנהל תחום הפוליגרף במשטרה, וחברת "מכון פוליגרף שגיא" שבבעלות נתי שגיא, יוצא השב"כ.

"ש. ברוק" סיפקה למח"ש שירותי בדיקות פוליגרף בשנים 2016-2010 והחל ממרץ 2018, ואילו "מכון פוליגרף שגיא" נשכר למתן שירותים למח"ש בתקופת הביניים, בין השנים 2016 ל-2018. בתקופת ההתקשרות שולמו ל-"ש. ברוק" כ-400 אלף שקל, לתקופה של חמש שנים, ול" מכון פוליגרף שגיא" כ-461 אלף שקל לתקופה של שנתיים.

בדיקת האופן שבו נשכרו שירותי שתי חברות הפוליגרף והעסקתן בידי מח"ש במשך כעשור העלתה חשש כי הדברים נעשו שלא בהתאם לדין ולכאורה תוך שימוש ב"תרגילים" שנועדו לעקוף את הוראות החוק. הבדיקה העלתה, בין היתר, כי מח"ש שכרה את שירותי שתי החברות ללא מכרז פומבי, אך גם ללא קבלת פטור ממכרז מהגופים הרלוונטיים.

יתר על כן, עלה חשש כי כדי להתחמק מהצורך לבקש פטור מחובת המכרז, יצרה מח"ש מנגנון של תשלומים רטרואקטיביים (תשלומים "בדיעבד") לשתי החברות. אף שמח"ש היא גוף ציבורי שכפוף לחוק המכרזים, רק ב-2018 פרסמה לראשונה מח"ש (שהוקמה ב-1993) מכרז לקבלת שירותים של בדיקות פוליגרף. באופן לא מפתיע, במכרז זכתה "ש. ברוק".

אי מתן מענה לפנייה

בפנייה של עמותת "הצלחה", באמצעות היועץ המשפטי של התנועה, עו"ד אלעד מן, לנציב רוזן, נאמר כי המכתבים שהפנתה התנועה לבכירי הפרקליטות וליועמ"ש "לא זכו לתשובה כלשהי מטעם פרקליט המדינה או מטעם גורם מטעם הפרקליטות או היועמ"ש, על אף שנשלחו לפני זמן רב". עם זאת, התנועה מדגישה כי התלונה לא מוגשת אך ורק בגין אי מתן המענה, אלא גם לגופו של עניין, שכן טרם התקבלה החלטה כלשהי בדבר ההליכים המשפטיים שראוי לנקוט בעניין הנדון.

בפנייה נאמר כי "מדובר בממצאים ואירועים שחומרתם לכאורה רבה, העולים מהתשובות שניתנו לבקשות חופש מידע והנתונים הנוספים שנכללו בפניה. משכך, נטען, "ראוי היה שתינתן מלוא תשומת הלב לפגמים שאותרו ויינקטו הצעדים המתאימים, החקירתיים והאחרים, ביחס לכשלים העולים מהפנייה. אלא שהפרקליטות ומשרד המשפטים, לא מצאו לנכון אפילו להשיב לפנייה לגופה והחלו בבירור שלה, שלא ברור מה טיבו ומה מסגרתו, רק לאחר חודשים רבים".

חובת המדינה לפעול בתום לב

לפי פניית "הצלחה" לנציב רוזן, "המדינה, באמצעות הפועלים בשמה (מח"ש, ח' מ'), היא נאמן של הציבור, ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל. מעמד מיוחד זה הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות, ביושר, בטוהר לב ובתום לב. אסור לה למדינה להפלות, לפעול מתוך שרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של ניגוד עניינים. עליה לקיים את כללי הצדק הטבעי.

"קיצורו של דבר, על המדינה לפעול בהגינות. חובות אלו מוטלות על הרשות השלטונית שעה שהיא מפעילה סמכות סטטוטורית, וניתן לראות בהן עקרונות המגבילים - על פי כוונתה המשוערת של החקיקה - את הסמכות עצמה".

לדברי "הצלחה", כחלק מחובתה של הרשות לפעול בהגינות, עומדת חובתה לפעול במהירות הראויה. חובה זו זכתה לעיגון סטטוטורי בסעיף 11 לחוק הפרשנות, שם נקבע כי: "הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו - משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן, ככל הנדרש לפי הנסיבות".  

מח"ש: "פועלים בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים"

 מהפרקליטות לא נמסרה תגובה עד סגירת הגיליון.

מח"ש מסרה בתגובה לטענות שהועלו נגדה בכתבה שפורסמה בדצמבר 2019, כי "מח"ש, כמו כל יחידות משרד המשפטים, פועלת בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים בנוגע להתקשרויות ותשלומים לספקים, תוך התחשבות בשיקולי ובצורכי היחידה.

"בהתאם לכך, הנהלת מח"ש גם היא אינה עוסקת בהתקשרות עם ספקים חיצוניים, וכל ההחלטות בעניין מתקבלות אך ורק על סמך הנחיות ואישורים של הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים. בניגוד לנטען, הנהלת מח"ש הקודמת פעלה להוצאת מכרז שיאפשר הכשרת חוקרים במח"ש לערוך בדיקות פוליגרף, מה שהיה גודע את ההתקשרות עם בודקים כאלה או אחרים שהעניקו שירותי קבלן למח"ש".

באשר לתקופה שבין תחילת 2012 ועד תום 2018, מסרה מח"ש כי "שיטת ההתקשרות עם ספקי הפוליגרף נעשתה באמצעות הגשת הצעת מחיר ולאחר אישור ועדת המכרזים של משרד המשפטים. יובהר כי עד 2016 לא היה צורך במכרז, כיוון שהתקשרות עם ספק נעשתה בסכומים אשר מאפשרים פטור ממכרז. לכן בתקופה זו, כאשר הסכומים לתשלום היו נמוכים יותר, התקשרות עם ספקים נעשתה באמצעות הגשת הצעות מחיר".

לדברי מח"ש, "בהמשך, בתקופה שבה בוצעו יותר בדיקות פוליגרף בחקירות, הוחלט לקיים הליך של מכרז, אשר ארך זמן ממושך ורק לאחרונה אושר. בשנים 2017-2016 הנהלת מח"ש פעלה לכך שחוקרי מח"ש יוכשרו לבצע בדיקות פוליגרף כדי להוזיל עלויות. בהמשך, לאחר שהתחלפה הנהלת מח"ש, הוחלט כי לאור העובדה שמדובר בהליך הכשרה ארוך מאוד וכן ביישום מורכב, הפתרון הנכון יותר יהיה לצאת להליך מכרז מול ספק פוליגרף.

"במקרים שבהם הסתיים תקציב הזמנת הרכש ולא בוצעה הארכת התקשרות על ידי ועדת הרכש המשרדית, נמשכה העבודה עם הספקים בהתאם לצורכי היחידה, והחשבוניות אושרו לתשלום על ידי חשב המשרד או סגנו, בדיעבד. מח"ש היא יחידה מבצעית שצריכה לתפקד באופן שוטף ולהגיב לאירועים תוך זמן קצר, והאישור בדיעבד נעשה לפי הכללים החלים על אישור מעין זה. במסגרת הליך הצעות המחיר בשנים 2018-2012 - שני ספקי הפוליגרף המוזכרים בפנייה עמדו בתנאים אשר כללו בין היתר סיווג ביטחוני, אפשרות לבצע בדיקות בשפה הערבית ועוד... בעוד שהספקים האחרים לא עמדו בכל התנאים".

בעלי "פוליגרף שגיא", נתי שגיא, מסר בתגובה כי "בזמנו בוצע מכרז פנימי של מח"ש ומספר בודקי פוליגרף הגישו הצעת מחיר. הצעתי עמדה בכל הדרישות של מח"ש וכנראה גם הייתה ההצעה הנמוכה ביותר".

בעלי "ש. ברוק", שלמה ברוק, מסר בתגובה: "אני נותן שירותים מקצועיים למח"ש ולגופים ממלכתיים אחרים. בחירתם בי נעשתה על בסיס הידע והכישורים המקצועיים שלי בשילוב עלות השירות. ברצוני להדגיש כי הזמנת העבודה והתשלום המתקבלים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים שלהם אני נותן שירות, מתקבלים כנגד חשבונית ותשלום מס כחוק. למיטב ידיעתי, מח"ש, כמו גופים ממלכתיים אחרים שלהם אני נותן שירות, הם גופים מבוקרים המתנהלים על פי חוק". 

צרו איתנו קשר *5988