בנק ירושלים הגדיל ההוצאות בגין הפסדי אשראי והרווח במחצית הצטמק בכ-27%

בבנק העצמאי הקטן במערכת הבנקאית המקומית צופים השפעה שלילית על תיק האשראי כתוצאה ממשבר הקורונה • הבנק רשם ברבעון השני של 2020 רווח נקי בהיקף של 12 מיליון שקל - לעומת רווח של כ-27.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

גיל טופז / צילום: איל יצהר
גיל טופז / צילום: איל יצהר

בנק ירושלים, שבניהול גיל טופז ושבשליטת חברת ייצוא של משפחת שובל, פותח את עונת הדוחות לרבעון השני ב-2020 של הבנקים עם קיצוץ חד וגם צפוי ברווח הנקי, בצל המשך רישום הוצאות בגין הפסדי אשראי מעל לממוצע הרבעוני השגרתי.

בנק ירושלים, שהינו הבנק העצמאי הקטן במערכת הבנקאית המקומית, רשם ברבעון השני של 2020 רווח נקי בהיקף של 12 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח של כ-27.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החיתוך ברווח של הבנק קרה לאחר שברבעון הראשון השנה הוא רשם גידול של כ-54% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-15.6 מיליון שקל.

כך, בשקלול שני הרבעונים הראשונים של השנה רשם הבנק במחצית הראשונה של שנת 2020 רווח נקי של כ-27.6 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-27% ביחס למחצית הראשונה אשתקד. סך זה הוביל את הבנק להציג תשואה להון של 5.8% במחצית, לעומת 8.4% במחצית הראשונה ב-2019.

כאמור, השינוי המרכזי בתוצאות הבנק נובע מגידול ניכר בשורת ההוצאות בגין הפסדי אשראי, שברבעון הראשון השנה הסתכמו בכ-51.2 מיליון שקל ושברבעון השני הסתכמו בכ-19.1 מיליון שקל נוספים. לפיכך, ההוצאות בגין הפסדי אשראי של הבנק האמירו ל-70.3 מיליון שקל - גידול של כ-197% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר 48 מיליון שקל מתוכם נזקפים ל"גידול בהפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים שאינו לדיור". כלומר, בבנק צופים השפעה שלילית על תיק האשראי הזה כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה.

בהקשר זה נציין כי שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי באשראי "פרטי אחר" (לא לדיור) עמד ברבעון השני על 4.97% מיתרת החוב הרלוונטי לעומת 2.39% ברבעון השני אשתקד, כשבמחצית דובר על שיעור של 9.52%. בהסתכלות על כל תיק האשראי, כולל המסחרי והמשכנתאות עולה ששיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי של הבנק עמד ברבעון השני על 0.68% מהתיק, כשבמחצית הראשונה כולה מדובר על שיעור של 1.25%.

בשורה העליונה רשם הבנק הכנסות ריבית נטו ברמה של כ-105 מיליון שקל לכל אחד משני הרבעונים הראשונים השנה, כך שבשקלול המחצית מדובר על סך מצטבר של כ-210 מיליון שקל, שמשקף גידול של 3% ביחס למחצית הראשונה אשתקד. מנגד, ההכנסות שאינן מריבית קטנו ברבעון השני אך גדלו במחצית הראשונה כולה, הודות למכירת תיק משכנתאות למוסדיים.

כמו כן, בסוף יוני 2020 הסתכם האשראי לציבור של בנק ירושלים בכ-11.05 מיליארד שקל. מדובר על גידול של כ-4% בתוך חצי שנה. באותה תקופה היקף הפיקדונות של הציבור בבנק גדל בשיעור חד יותר, של כ-10%, כך ששיעור האשראי מהפיקדונות הצטמק במחצית מ-97.5% בסוף 2019 ל-92.2% בסוף יוני השנה.

נכון ליום 30 ביוני 2020 יתרת האשראי לדיור שבגינו נדחו תשלומים בבנק עמד על סך של כ-2.9 מיליארד שקל, כשהיקף התשלומים שנדחו בגין המשכנתאות עמד על סך של  כ-76 מיליון שקל. מדובר על היקף דחיית החזקים שמהווה כ-2.6% מהתיק הרלוונטי. עוד מדווח הבנק כי במחצית הראשונה של 2020

נדחו החזרים בהלוואות צרכניות "רגילות" בהיקף של כ-28 מיליון שקל המהווים כ-10.6% מתוך סך אשראי שעמד על כ-265 מיליון שקל. באשראי מסחרי מדובר על תיק אשראי שהחזרים בגינו נדחו בהיקף נמוך יותר.

צרו איתנו קשר *5988