מור בית השקעות: גידול חד בהכנסות בגמל ובברוקראז'

בית ההשקעות הצומח מציג קיטון של כ-26% ברווחים ברבעון השני ובמחצית הראשונה השנה בצל ההשפעות השליליות של משבר הקורונה על תוצאות הפעילות המרכזית של ניהול קרנות הנאמנות • מחלק דיבידנד בהיקף 16.6 מיליון שקל

אלי לוי (מימין) ואביו יוסי לוי, מנכ"לים משותפים במור בית השקעות / צילום: יח"צ
אלי לוי (מימין) ואביו יוסי לוי, מנכ"לים משותפים במור בית השקעות / צילום: יח"צ

מור בית ההשקעות, שבניהול יוסי לוי ובנו אלי לוי, ממשיך להציג רווחיות הגם שהוא מציג ירידה ביחס לתקופות המקבילות אשתקד. בית ההשקעות הצומח רשם ברבעון השני ב-2020 רווח נקי של כ-5.3 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כשהרווח במחצית הראשונה כולה הצטמק בשיעור דומה לסך של כ-10.6 מיליון שקל. בית השקעות שהוקם ויצא לדרך ב-2006 הודיע במקביל לדוחות גם על חלוקת דיבידנד בהיקף 16.6 מיליון שקל, שלאחריו תתאפס יתרת הרווחים לחלוקה של החברה.

במה מדובר מבחינת מספרים? הפעילות המרכזית של בית ההשקעות הייתה ועודנה פעילות ניהול קרנות הנאמנות, שההכנסות ממנה קטנו השנה ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, בשל הפדיונות הערים שנרשמו בקרנות הנאמנות והתשואות השליליות שחתכו את היקפי הנכסים המנוהלים (שמהם נגזרים דמי הניהול), כשבדומה ספג בית ההשקעות ירידה בביצועי ניהול התיקים.

למול זאת רשם בית ההשקעות גידול מהותי בהכנסות מברוקראז', שצמחו ברבעון השני השנה בכ-432% לסך שגבוה יותר מההכנסות שהתחום הניב לה בכל 2019. במחצית הראשונה כולה ההכנסות מהתחום נסקו בכ-425% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. כמו כן, ביחס להכנסות הסמליות בעיקרן ברבעון השני אשתקד ובמחצית הראשונה ב-2019, ההכנסות מניהול גמל והשתלמות נסקו ביותר מפי 13 ברבעון השני ובכמעט פי 10 במחצית הראשונה, בהתאמה.

כמו כן, בית ההשקעות שבראשו עומד היו"ר מאיר גרידיש, חווה ברבעון השני ובמחצית הראשונה גידול בהוצאות הנהלה וכלליות. בהקשר זה מסבירים בבית ההשקעות כי "העלייה בהוצאות ההנהלה והכלליות נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שכר ונלוות, עקב גידול במצבת כוח האדם בקבוצה, הנובע מהרחבת היקף פעילות החברה וכניסה לתחומי פעילות חדשים ומבונוסים מבוססי תוצאות לעובדים וכן, מגידול בהוצאות בגין שירותים מקצועיים והוצאות פרסום חד פעמיות". במחצית הראשונה הקצתה החברה אופציות לעובדים.

עוד נציין כי ברבעון השני רשם בית ההשקעות רווחי נוסטרו בהיקף של קצת יותר מ-1.1 מיליון שקל, שקיזזו חלק משמעותי מהפסדי נוסטרו בהיקף של כמעט 1.7 מיליון שקל שנרשמו ברבעון הראשון השנה. ואולם, כאמור, הקורונה גם סייעה לחלק מפעילויות בית ההשקעות, כשמול הפסדי הנוסטרו שהסתכמו מתחילת השנה בכ-0.5 מיליון שקל, פעילות הברוקראז' בני"ע סחירים של הקבוצה השיגה מתחילת השנה תוצאות "מעבר לתחזיות" וזאת "עקב הגידול במחזורי המסחר וכמות העסקאות", כשבמקביל "פעילות ניהול קופות הגמל של הקבוצה הצליחה בגיוס כספים נטו גם בתקופת המשבר", אומרים בבית ההשקעות תוך שמגלים כי ביולי ואוגוסט מגמה זו אף התגברה, כשפעילות הגמל של הבית צומחת בקצב אדיר וכבר מנהלת 4.24 מיליארד שקל בגמל ובהשתלמות - נכון ל-10 באוגוסט ולאחר כשנה וחצי בלבד של פעילות בתחום בבית ההשקעות עצמו. לגבי הגמל וההשתלמות נציין כי מדובר בפעילות צומחת אך שעדיין מצריכה השקעות הון מצד בית ההשקעות. במור מספרים כי הם צופים "מעבר לרווחיות של המגזר (החיסכון לטווח ארוך, ר"ש) ב-2021".

אגב, יש תחום אחד שבו בית ההשקעות פחות מצליח והוא תחום קרנות הגידור, וזאת במונחי נכסים מנוהלים. בסוף 2018 היו בקרנות הגידור של מור בית השקעות נכסים בשווי של כ-111 מיליון שקל, שמאז קטנו באדיקות מדי רבעון עד אשר הגיעו לסך של 79 מיליון שקל בסוף 2019, עמדו על 67 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון השנה, 64 מיליון שקל בסוף הרבעון השני השנה ועד 60 מיליון שקל ב-10 באוגוסט - קיטון של 46% בתוך פחות משנתיים.

בית ההשקעות הונפק במהלך 2017 ומאז נסק שוויו לרמה נוכחית של כ-875 מיליון שקל. מניית החברה נסחרת היום בירידות של כ-7%, לאחר שנסקה מתחילת השנה בשיעור חד של כ-117%.

צרו איתנו קשר *5988