בשל הקורונה: רשות ני"ע מפחיתה את גובה האגרות שהיא גובה

הרשות יוצאת במהלך להפחתה חד פעמית באגרות שישלמו לה הגופים המפוקחים על ידה לשנת 2020 והפחתה רוחבית של 10% באגרות לשנים 2021-2023 • הרשות מגלה כי ברבעון הראשון יצאו משוק התיקים המנוהלים כ-35 מיליארד שקל

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות ניירות ערך, שבראשות ענת גואטה, תפחית את גובה האגרות המשולמות לה, כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה על הגופים המפוקחים על ידה. כך עולה מטיוטת "הצעה להפחתת אגרות על רקע משבר הקורונה", שפרסמה היום להערות הציבור.

מדובר בהפחתה חד פעמית באגרות בשנת 2020 ובהפחתות רוחביות לשנים 2021-2023. ההפחתה החד פעמית ל-2020 תחושב כך שתאגידים מדווחים ישלמו אגרות לפי ההון העצמי הנמוך מבין זה שהיה להם בסוף 2019 או בסוף המחצית הראשונה של 2020, כשבמקביל חברות ניהול התיקים ישלמו אגרות לפי היקף הנכסים המנוהל על ידן בסוף 2019 או בסוף יוני 2020 - לפי הנמוך מביניהם. במקביל, הרשות קובעת כי קביעת הדרגה לצורך האגרה השנתית בקרנות הנאמנות הישראליות "תיעשה על בסיס שווי נכסי הקרן הנמוך ביותר שנרשם במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020".

ההפחתות הרוחביות לשנים 2021-2023 תהיינה "בשיעור של 10% לכלל הגורמים שמשלמים אגרות לרשות (יחידים ותאגידים), ל-3 שנים רצופות, החל משנת 2021, וזאת במטרה להקל על הגופים המפוקחים תוך הפחתת יתרת העודפים לרמה המינימאלית הנדרשת". אגב, ההקלה באגרות לשנים 2021-2023 תינתן גם כ"הגנת ינוקא" ל"קרנות ייעודיות במסגרת שירות ניהול תיקים 2.0".

ברשות מסבירים כי "הנפגעים העיקריים במשבר היו תאגידים, ובהם גם תאגידים מדווחים, שפעילותם הושפעה מהירידה בפעילות הכלכלית הריאלית העולמית ומצעדי המנע שנקטה הממשלה, כמו ענפי התיירות, המסחר והאנרגיה. כמו כן, עקב החשש הכבד מהשלכות המשבר והירידות החריגות בבורסות העולם, הציבור ביצע פדיונות משמעותיים מהכספים המנוהלים על ידי קרנות הנאמנות".

צניחה של 12% בתיקים המנוהלים בשיא משבר הקורונה

אפרופו קרנות הנאמנות, שנפדו מהן עשרות מיליארדי שקלים בשיא המשבר (כשהן התאוששו מאז), הרשות מגלה היום כי "בתחום ניהול התיקים, שווי הנכסים המנוהלים ירד מ-295 מיליארד שקל (בסוף 2019, ר"ש) ל-260 מיליארד שקל בסוף מרץ". כלומר, משבר הקורונה הוביל לצניחה חדה של כ-12% בהיקף הנכסים המנוהל בשוק זה בתוך רבעון אחד בלבד, כשבשקלים מדובר על הצטמקות מהירה של כ-35 מיליארד שקל בתחום זה, שקרה במקביל לפדיונות של כ-45 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות בפברואר ומרץ השנה.

בהקשר זה מסבירה רשות ניירות ערך כי "חלק מהאגרות המשולמות לרשות נגזרות מנתונים משתנים אשר מושפעים ממצב המשק. כך למשל, האגרה השנתית המשולמת על ידי תאגידים מדווחים מחושבת על פי ההון העצמי המדווח בדוחות הכספיים השנתיים לסוף השנה הקלנדרית הקודמת לשנת התשלום. כך גם האגרה השנתית של מנהל תיקים מחושבת לפי היקף הנכסים המנוהלים נכון לסוף השנה הקלנדרית הקודמת לשנת התשלום . כפועל יוצא מכך, חישוב האגרה השנתית לשנת 2020 יתבסס על הנתונים לסוף שנת 2019 , אשר אינם מגלמים בתוכם את הפגיעה שחלה בעקבות המשבר בשנת 2020", כשגם בשוק קרנות הנאמנות יש קושי דומה, משום ששם האגרות מחושבות על פי ממוצע של שווי נכסי הקרן על פני המחצית הראשונה של השנה כך שהפגיעה שיצר המשבר מתורגמת לגובה האגרה, אך רק באופן חלקי.

צרו איתנו קשר *5988