המועצה הארצית מקפיאה הקמתן של תחנות כוח פרטיות מבוססות דלקים

ההחלטה: עד דיון מחודש בנובמבר בקידום כלל תחנות הכוח בישראל ובהקמת תחנות סולאריות

תחנת הכוח במישור רותם / צילום: רפי קוץ
תחנת הכוח במישור רותם / צילום: רפי קוץ

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה להקפיא לעת עתה את קידום תחנות הכוח הפרטיות המונעות בדלקים מאובנים, עד דיון מחודש בנושא תחנות הכוח בנובמבר, אז יציב משרד האנרגיה תוכנית מפורטת לשנים הבאות בנוגע לכלל תחנות הכוח בישראל, לרבות התייחסות למשמעויות של קידום אנרגיה סולארית על פני תחנות כוח פוסיליות. ההחלטה נועדנ לעכב את הקידום מבחינת היזמים, וליצור מצב שבו יזמים מסוימים לא יוכלו להתחרות על הקמת התחנות, אם לא הגיעו לשלב המתאים בקידום הסטטוטורי.

החלטת מינהל התכנון מתקבלת לאחר שלפני כשלושה שבועות הודיע משרד האנרגיה על כוונתו להקפיא קידומן של ארבע תחנות כוח ממשלתיות גדולות בעמק בית שאן, באזור הגלבוע, באזור עפולה ובאזור בית שמש. זאת בעקבות החלטת השר, יובל שטייניץ, להעלות את יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-30% עד שנת 2030. לפי משרד האנרגיה, לא יוקמו תחנות מונעות דלקים מאובנים מזהמים ככל שלא יהיה בכך צורך, בזמן שההשקעות בייצור חשמל ממקורות נקיים יגדלו.

הוקפאה גם הקמת תחנות ממשלתיות

אף שמשרד האנרגיה הודיע על הקפאתן של ארבע תחנות כוח ממשלתיות, לפי גורם במינהל התכנון, "משרד האנרגיה לא ביקש לבטל את הקמת התחנות, אלא להקפיא את ההליך להקמתן למשך חצי שנה, בעוד שהמועצה היא זו אשר החליטה לבטל את הקמתן בפועל. יתר על כן, במינהל התכנון הופתעו מבקשת משרד האנרגיה לבלום בעת הזו את קידום תחנות הכוח שלפני זמן קצר ביקש המשרד לקדם. עוד הוסיף אותו גורם כי "סדר יומה של המועצה הארצית, הכולל את הדיון בתחנת הכוח במבואות גלבוע, פורסם חודשיים לפני הדיון, בעוד משרד האנרגיה בחר שלא להגיד את עמדתו בנושא בכל משך הזמן הזה".

בתגובת לבקשת משרד האנרגיה להקפיא את הקמת ארבע התחנות, קיבלה המועצה החלטה לבטל את הקמתן של שלוש תחנות, אך להותיר על השולחן את אפשרות קידומה של התחנה הרביעית. תחנת "מבואות גלבוע", אם כן, לא בוטלה, ותובא לדיון נוסף פברואר.

לפי החלטת המועצה, הדיון בנושא מבואות גלבוע נדחה כדי להעמיק במשמעויות הבקשה, כך שעד למועד הדיון הבא, "תהא תמונה שלמה יותר של פריסתם המרחבית של אתרי הייצור, של סטטוס התוכניות לייצור חשמל בגז טבעי המצויות בהליכי תכנון שונים, ותתקבל החלטה מושכלת בנושא".

משמעותיות סביבתיות, קרקעיות וכלכליות


בדיון בנובמבר יידרש משרד האנרגיה להתייחס למשמעויות הסביבתיות, הקרקעיות והכלכליות הנובעות מהגדלת יעד האנרגיה המתחדשת. המשרד יידרש להתייחס גם להרחבת רשת הולכת החשמל הנדרשת לשם כך, תוך התייחסות להיקפי השטחים הפתוחים והחקלאיים הנדרשים ולהטמנת קווי חשמל.

בנוסף, יידרש משרד האנרגיה להציג את הצורך בקידומן של כל התוכניות לתחנות הכוח המקודמות במועצה ובוות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות), תוך התייחסות לפריסתן המרחבית, ולהציג אחת לשלוש שנים את תמהיל ייצור החשמל ואת אופן השגת יעדי הייצור.

תגובת משרד האנרגיה: "המשרד ביקש לבטל שלוש מתוך ארבע התחנות, חרף המאמצים האדירים שהושקעו בתכנונן. ואילו את התחנה הרביעית ביקש המשרד להקפיא ומינהל התכנון נענה לבקשה. המהלך כולו תואם עם המועצה וכך גם הוצג. משק האנרגיה מצוי בתקופה של תהפוכות ושינויים, ומשרד האנרגיה חותר כל העת להתאים את המדיניות להזדמנויות החדשות ולרווחת תושבי ישראל". 

תגובת משרד הפנים: "עקרון השוויון בין תחנות הכוח שהממשלה מקדמת, באמצעות משרד האנרגיה, ובין תחנות הכוח המוקדמות על ידי יזמים פרטיים, מחייב נקיטת מדיניות אחידה ביחס לכלל התוכניות לתחנות כוח המוסקות בגז טבעי העומדות על הפרק. לכן, ביקש מרדכי כהן, בשבתו כיו"ר הוות"ל, להמתין להכרעה בעניינן עד לאחר הדיון העקרוני שייערך בסוגיה זו בפני המועצה הארצית בהתאם להחלטתה בחודש נובמבר 2020. דווקא משום אחריות לאינטרס הציבורי וההבנה בצורך של הגברת האנרגיות המתחדשות, כהן עמד על כך שיש ליצור הקבלה בין תחנות הכוח הממשלתיות לתחנות הכוח המקודמות על ידי יזמים פרטיים ולקבל התייחסות כוללת ממשרד האנרגיה בנושא".

צרו איתנו קשר *5988