רשות המסים: לא נאפשר עוד חל״ת למתמחים בעריכת דין

מזכר חדש שהופץ לכלל עובדי הרשות הודיע כי הנוהל שאיפשר לעובדים לבקש חופשה ללא משכורת לטובת התמחות מבוטל • אחת הסיבות לכך היא הארכת תקופת ההתמחות ל-18 חודשים

ערן יעקב, יו"ר רשות המסים /  צילום: יונתן בלום
ערן יעקב, יו"ר רשות המסים / צילום: יונתן בלום

עובדי רשות המסים שסיימו לימודי משפטים לא יוכלו לצאת לחל"ת לטובת התמחות. כך קובע מזכר חדש שהופץ לכלל עובדי הרשות, במסגרתו מובהר כי הנוהל שהיה נהוג עד כה, לפיו עובדים יכולים לבקש חופשה ללא משכורת לטובת ההתמחות, והבקשה תיבחן, מבוטל, ולא יתקבלו בקשות מסוג זה.

את המזכר הפיץ ראש מנהל משאבים והון אנושי ברשות המסים, כפיר חן, אשר הודיע לעובדים כי "לאור ריבוי בקשות לחופשה ללא משכורת לצורך התמחות במשפטים החליט מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם הגורמים הרלבנטיים, כי החל ממועד מכתב זה ואילך כלל כלל לא יאשר הח"מ (כפיר חן, א' ל"ו) חופשה ללא משכורת להתמחות במשפטים ו/או מינוי בפועל להתמחות בתוך שירות המדינה".

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר העובדים המועסקים בשירות המדינה ולומדים משפטים, ובמסגרת זו גם מקרב עובדי רשות המסים. על פי הוראות תקנון שירות המדינה (התקשי"ר), האחראי על העובד רשאי לאשר לעובד המדינה חופשה ללא משכרות, בין היתר, לצורך התמחות במשפטים. בהודעות נציבות שירות המדינה נקבעו העקרונות למתן היתר להתמחות במשפטים לעובדי מדינה ותנאי ההעסקה בתקופה זו, ובין היתר נקבע כי מתן היתר ללימודי משפטים אינו מחייב את המשרד במתן היתר ל"התמחות במשפטים" במסגרת המשרד שבו נמצא העובד או במשרד ממשלתי אחר וכי כל מקרה ייבחן לגופו.

"האכזבה היא מאלמנט ההפתעה"

לדברי עובדים ברשות המסים במקרים רבים אושרה בקשת העובדים שסיימו את לימודיהם לצאת לחופשה ללא תשלום לצורך ההתמחות, ורבים הסתמכו על הנוהג הזה כאשר בחרו להירשם ללימודי משפטים. מדי שנה מאושרות כ-30 פניות מצד עובדים ברשות המסים לצאת לחופשה ללא תשלום או לקבל מינוי בפועל להתמחות במשפטים.

א', עובד רשות המסים שסיים לאחרונה את התואר, מספר כי הנוהג הזה הוביל גם אותו ללמוד, וכעת כאשר הנהלת רשות המסים חזרה בה מהנוהג הוא נותר מול שוקת שבורה. א' מספר: "ראיתי חברים לעבודה שלומדים משפטים ושבים למערכת כעורכי דין ומתקדמים והחלטתי לעשות אותו הדבר, כי ראיתי במסלול הזה אמצעי להתמקצעות וקידום בתוך הרשות. לכן, לפני כמה שנים התחלתי ללמוד על חשבוני ואחרי שעות העבודה במכללה פרטית. הייתי מוכן לצאת לחופשה ללא תשלום לשנה ולרדת בשכר ממשכורת סבירה לגובה של שכר מינימום שמשלמים לסטאז'רים. בינתיים האריכו לי את משך הסטאז' ועכשיו אני תקוע. אני רוצה לסיים את המסלול ולשוב למערכת, אבל בגלל ההחלטה אני לא אוכל להגיש בקשה להתמחות, מה שהתכוונתי לעשות בחודשים הקרובים".

א', ועובדים נוספים שלו ברשות המסים, עומדים כעת מול החלטה: האם לוותר לחלוטין על משרתם ברשות המסים ועל השירות הציבורי, להתפטר ולחפש את מקומם במשק לאחר ההתמחות או לוותר על רישיון עריכת הדין מראש. א': "אני שוקל מסלול מחדש וייתכן מאוד שמחוסר ברירה אעזוב את השירות הציבורי, כי אחרי כל מה שהשקעתי ויש לי ציונים טובים, חבל לי לא להשלים את הדרישות לקבל רישיון. גם חברים שלי לעבודה, שעברו מסלול דומה, עשויים לבחור בדרך דומה. האכזבה היא מאלמנט ההפתעה שלא היינו מוכנים לכך, כשאנחנו בסוף המסלול הלימודי ולקראת הסטאז'".

על פי המזכר ששיגר חן לעובדי רשות המסים, אחת הסיבות לביטול האפשרות לקבל חופשה ללא תשלום לצרכי התמחות, הנה הארכת תקופת ההתמחות מ-12 חודשים ל-18 חודשים לאחרונה. הארכת ההתמחות לא חלה על מי שהחל את לימודיו לפני אוגוסט 2017 או מי שסיים את לימודיו במועד זה, ובלבד שישלים את תקופת התמחותו בתוך 3 או 4 שנים מיום סיום לימודיו (בהתאמה). כל שאר הסטודנטים נאלצים להשלים חצי שנה נוספת של התמחות.

ביטול האפשרות לצאת לחל"ת לצורך ההתמחות מעורר תגובות נסערות בקרב חלק מעובדי רשות המסים שלמדו משפטים, ומספר עובדים אף פנו אל עו"ד בנציון ציטרין כדי לבדוק אפשרות לפתוח בהליכים משפטיים נגד ההחלטה. לדברי עו"ד בן-ציון ציטרין, ייתכן ויש לקונה משום שנציבות שירות המדינה לא הוציאה עמדה ברורה בעניין. עו"ד ציטרין: "אנחנו בוחנים את צעדינו המשפטיים נגד רשות המסים. מדובר בהחלטה מקוממת, בפרט שהיא פוגעת מיידית בעובדים שסיימו את לימודי המשפטים על חשבונם, או שנמצאים בישורת האחרונה, אחרי שהשקיעו עשרות אלפי שקלים מכיסם ועל חשבון שעות הפנאי וחיי המשפחה שלהם ועתה ניצבים בפני שוקת שבורה".

עוד לטענת ציטרין, "ההחלטה, מהרגע להרגע, ללא מתן אפשרות לבוגרים להתארגן ולכלכל את צעדיהם, חמורה משום שהיא מציבה רף נוסף בפני המבקשים לקבל רישיון מלשכת עורכי הדין. לא די בהארכת תקופת ההתמחות ובבחינה הקשה. כך מנטרלים באופן מלאכותי את מספרם של הניגשים לבחינות על ידי חסימתם מלגשת להתמחות על חשבונם, במסלול חל"ת. ההחלטה למנוע מבוגרי משפטים מלהתמחות בשירות המדינה תגרום לירידה באיכות עובדי המדינה".

עוד לדבריו, "בהחלטה יש פגיעה קשה יותר בנשים שנשללת מהם האפשרות להתקדם ולהתפתח בשירות המדינה. זו דוגמה כיצד המעביד מרע את תנאי העבודה של עובדיו דווקא בתקופת משבר תעסוקתי בימי קורונה".

רשות המסים: יציאה לחל"ת להתמחות - לא זכות מוקנית

מרשות נמסר בתגובה: "יציאה לחל"ת למטרה התמחות במשפטים, או מינוי בפועל במשרד ממשלתי אחר לצורך זה, אינן זכויות מוקנות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר, אלא נתונות לשיקול דעת הגורמים המוסכמים במשרד. לא ניתנה כל התחייבות מצד הרשות לאשר לעובדים יציאה להתמחות במשפטים. גם בעבר, כל אישור נבחן לגופו של עניין בהתאם למכלול השיקולים המקצועיים ולא ניתן אישור גורף.

"העובדים אליהם מתייחסת ההחלטה אינם עובדי החטיבה המשפטית אשר ההתמחות במשפטים נדרשת לצורך עבודתם השוטפת. ככלל, מדובר בעובדי הרשות אשר עוסקים בתפקידי הליבה של הרשות כגון - שומה, גבייה, ביקורת, חקירות וכו'. לצורך ביצוע עבודתם של עובדים אלה, לא נדרשת הסמכה בעריכת דין. בתום תקופת ההתמחות, חוזרים אותם עובדים לתפקידם ערב היציאה להתמחות ואינם משובצים בחטיבה המשפטית. ככלל, מדובר בעובדים שלמדו לימודי משפטים לצורך העשרה כללית של ידיעותיהם וללא תלות או דרישה בתפקידם ברשות.

"דווקא בתקופה הנוכחית, עת פוקד את ישראל משבר הקורונה, נדרשת הרשות לעובדים מקצועיים בתחומי הליבה, וזאת, בין היתר, לצורך יישום החלטות הממשלה והחקיקה בנושאי מענקי הקורונה וכן לצורך העמקת גביית המסים וצמצום הגירעון התקציבי.

"נוכח נסיבות אלה, הארכת משך תקופת ההתמחות לתקופה של 18 חודשים וריבוי בקשות מצד עובדים בתפקידי הליבה (חלק עובדים בכירים) לצאת להתמחות, הביאו את מנהל הרשות לכדי החלטה לפיה, ככלל, לא יינתנו אישורים להתמחות במשפטים.

"מדי שנה קלנדרית, מאושרות כ-30 פניות מצד עובדים לצורך התמחות במשפטים (בדרך של מינוי בפועל/חל"ת). הארכת תקופת ההתמחות ל-18 חודשים, תגדיל את מספר העובדים אשר ייעדרו בכל שנה מהמשרד ותפגע בעבודה השוטפת של הרשות ובמטלות הנדרשות ממנה, במיוחד בתקופה זו בהעדר תקציב מדינה ומשבר הקורונה.

"על דברים אלה נוסיף כי גם בהתייחס ללימודי המשפטים, הרי בהתאם למדיניות נציבות שירות המדינה, לא מאושרת השתתפות בשכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים ו/או שעות לימוד ובחינה".

צרו איתנו קשר *5988