כואב אבל פחות: סקר מגמות בעסקים מצביע על התאוששות איטית במשק

מסקר "מגמות בעסקים" שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי בכלל הענפים במשק המאזן "מצבה הכלכלי של החברה בהווה" של חודש אוגוסט מצביע על עלייה לעומת חודש יולי

חנויות ריקות ברחוב ביאליק ברמת גן  / צילום: גיא ליברמן, גלובס
חנויות ריקות ברחוב ביאליק ברמת גן / צילום: גיא ליברמן, גלובס

כואב אבל פחות - זוהי תמונת המצב של התעשייה והעסקים בישראל נכון לסוף אוגוסט-ראשית ספטמבר. מסקר "מגמות בעסקים" שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי בכלל הענפים במשק המאזן "מצבה הכלכלי של החברה בהווה" של חודש אוגוסט מצביע על עלייה לעומת חודש יולי. בדיווחי המנהלים על המכירות בחודש יולי לעומת יוני ענפי התעשייה והשירותים מצביעים על ירידה. בדיווחי המנהלים על היקף התעסוקה בחודש יולי לעומת יוני מראים מאזני הנטו של התעשייה והמלונאות על שיפור לעומת החודש הקודם, אך עדיין המאזן הוא שלילי.

עוד עולה מהסקר, כי הציפיות של המנהלים למכירות בחודש ספטמבר מעידים על שיפור (בתעשייה, במסחר הקמעוני ובענפי השירותים). בענפי התעשייה מאזני הנטו על הציפיות להזמנות מהשוק המקומי ומיצוא עברו לתחום החיובי.

בכלל הענפים חל שיפור בציפיות להיקף התעסוקה (לעומת הציפיות שנאמדו בחודש הקודם) אך עדיין מאזן הנטו הוא שלילי, כלומר עדיין רוב המנהלים סבורים שהיקף התעסוקה בחברתם יקטן.

במסגרת סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (יולי), על מצבם הכלכלי בהווה (אוגוסט) ועל ציפיותיהם לחודש ספטמבר.

בענף התעשייה, בשאלה על מצבה הכלכלי של החברה באוגוסט (הווה), בעקבות המשך פתיחת המשק, "מאזן הנטו" עלה לעומת החודש הקודם (7.6), ועומד על 10.8.

עם זאת, ענף התעשייה מחולק לארבעה ענפי טכנולוגיה ראשיים: טכנולוגיה עלית, טכנולוגיה מעורבת (שני סוגים) וטכנולוגיה מעורבת. באומדן יש שוני בין הטכנולוגיות השונות, והמאזנים נעים בין 29.6 בתעשייה העילית, שכוללת ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה (שיפור לעומת החודש הקודם) ל-5 בתעשייה המסורתית, שכוללת ייצור מוצרי מזון, ייצור משקאות, ייצור מוצרי טבק, ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה, ייצור נייר ומוצריו, הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט, ייצור רהיטים.

הנתונים בתעשייה המסורתית מראים שיפור קל לעומת החודש הקודם - 8.1-, אך כפי שניתן לראות התעשייה בבעיה. גורמים בתעשייה שאינם מתחום ייצור מזון ומשקאות מספרים ל"גלובס" כי המצב עגום מאוד, והנתונים של התעשייה נמשכים למעלה בעקבות ההייטק ותעשיות המזון, כאשר כל שאר התעשייה מדשדשת בתחתית.

בבחינה של חודש יולי 2020 לעומת יוני, עולה מהסקר כי מאזן היקף הייצור השתפר לעומת החודש הקודם, ועומד על 2.7-, לעומת 6.9- בחודש הקודם. מאזן היקף התעסוקה ממשיך להשתפר, אך עדיין נמצא בתחום השלילי (3.6- לעומת 7.2- בחודש הקודם).

"נראה שבציפיות לחודש ספטמבר יש אופטימיות לעומת החודש הקודם, עם שיפור בכלל המאזנים", נכתב בסקר הלמ"ס. עוד צוין, כי "השיפור הגדול חל בעיקר בציפייה לשינוי בהיקף ההזמנות (בין השוק המקומי לבין היצוא), כך שהמאזן הפך לחיובי (הזמנות לשוק המקומי: 1.5 לעומת 5.9- בחודש הקודם; הזמנות ליצוא: 2.9 לעומת 7- בחודש הקודם)".

ענף הבינוי - בעלייה

בענפי הבינוי חלה עלייה במאזן המצב הנוכחי של החברה, ממאזן של 1.0 ביולי למאזן של 6.0 באוגוסט. בסקר צוין עוד, כי "הציפיות של המנהלים השתפרו מעט לעומת החודש הקודם, אם כי המאזן עדיין שלילי: 3.3- לעומת 4.9- בחודש הקודם במאזן הציפיה לשינוי בהיקף הפעילות, ו-6.2- לעומת 7.0- בחודש הקודם במאזן הציפייה לשינוי במספר המועסקים".

ענף המסחר הקמעונאי מושפע משתי מגמות הפוכות: הענף מתבסס ברובו המוחלט על השוק המקומי, ולכן סגירת הגבולות עשויה להשפיע באופן חיובי על היקף הפעילות בו. עם זאת, המשבר הכלכלי וההגבלות השונות עשויות להשפיע באופן שלילי על הביקוש למוצריו.

סקר הלמ"ס מעלה, כי מדיווחי החודש הנוכחי בענפי המסחר חלו שיפורים בכל המאזנים באשר לאוגוסט עולה, כי מאזן המצב הנוכחי של הענף עלה באופן חד מ-2.9 ביולי ל-8.4 באוגוסט. באשר ליולי 2020 לעומת יוני, מאזן היקף המכירות בעבר השתפר אך המאזן נותר שלילי, ועומד על 3.8- לעומת 10.9- בחודש הקודם.

"ציפיות המנהלים לספטמבר השתפרו כולן לעומת הציפיות לאוגוסט. מאזני הציפיות להיקף המכירות והזמנות מספקים עברו למאזן חיובי, וייתכן כי מדובר בציפיות לפעילות מוגברת לקראת החגים. אולם מאזנים אלו עדיין נותרו נמוכים יחסית לעונה בשנים קודמות. מאזן הציפיות למועסקים עלה אך עדיין נותר שלילי", נכתב בסקר.

ענף המלונאות שספג פגיעה קשה בעקבות המשבר וחזר לפעילות משמעותית בחודשי הקיץ, תחת המגבלות המחייבות, גורר אחריו הפסדים וקשיים מתקופת הסגר ולאחריה. באוגוסט 2020, מאזן מצבם הנוכחי של העסקים בתחום המלונאות עלה בצורה משמעותית מ-61.9- ביולי ל-46.9- באוגוסט, אם כי המאזן עדיין שלילי.

מטבע הדברים, מרגע שנפתחו המלונות והחלה חופשת הקיץ זינק מספר הלינות שהוזמנו בבתי המלון בארץ (בין היתר תחת מגבלת היציאה לחו"ל), וכך מאזן מספר לינות הישראלים ביולי לעומת יוני עלה בצורה משמעותית מ-74.6- ל-25.4- ומאזן מספר המועסקים ביולי עלה מ-81.5- ל-59.7-. במקביל, מאזן פדיון החברה ביולי עלה מ-96.5- ל-75.3-.

בענפי המלונאות נשאלו המדווחים על ציפיותיהם לחודש אוגוסט לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 והציפיות ללינות ישראלים ממשיכות להשתפר ועלו מ-63.9- ל-37.9-, כאשר הציפיות למספר המועסקים עלו מ-69.8- ל-55.8-.

ממאזן שלילי לחיובי

בענפי השירותים, הכוללים בין היתר שירותי מידע ותקשורת, מסעדות ואולמות אירועים, עלה המאזן מ-1.4- ביולי ל-3.8 באוגוסט, והפך ממאזן שלילי לחיובי. אך כשיורדים לפרטים רואים שישנם ענפים שלמים שעדיין מצויים במאזן שלילי. במרבית הענפים חלו עליות, והשיפור המשמעותי ביותר חל בענפי שירותי מידע ותקשורת עם עלייה מ-6.3 ביולי ל-18.3 באוגוסט. גם המאזן בשירותי המזון ומשקאות (מסעדות ואולמות אירועים) עלה בצורה משמעותית אך עדיין נותר שלילי מאוד, עם עלייה מ-33.5- ל-20.1-.

מאזני המכירות לשוק המקומי והמועסקים היו שליליים בכל הענפים וירדו ביולי לעומת יוני בהשוואה ליוני לעומת מאי. מאזן המכירות לשוק המקומי ירד לעומת החודש הקודם, ועומד על 7.5-, לעומת 2.7- בחודש הקודם, למעט ענפי שירותים עסקיים ( N , M , L ) שבהם המאזנים עלו מעט לעומת החודש קודם.

על פי הסקר, "בכל ענפי השירותים חלו עליות בציפיות למספר המועסקים בספטמבר, אולם מרביתם נותרו במאזן שלילי, למעט ענפי שירותי מידע ותקשורת ( J ) ושירותים עסקיים ( N , M , L ) שעברו למאזן חיובי.

"הציפיות למכירות בשוק המקומי השתפרו במידה מתונה, אך כולם נותרו שליליים. בענפי שירותי תחבורה חל שיפור יחסית משמעותי עם עלייה מ-10.7- ל-4.3-".

צרו איתנו קשר *5988