מטה הדיור | ניתוח

מטה הדיור שהקים כחלון פורק לשלושה גופים שונים. אף אחד מהם לא הוקם

שר הפנים דרעי הודיע שיקים במשרדו מטה תכנון - זה לא קרה • שר הבינוי ליצמן הכריז על מטה דיור - התוכנית בדרך לגניזה • שר האוצר כ"ץ בישר על מטה תשתיות אך נכון לעכשיו מונה רק יו"ר • גרירת הרגליים בהקמת המטות מעלה את התמיהה באשר לנחיצותם

שר הפנים דרעי, שר הבינוי ליצמן, שר האוצר כ”ץ. גרירת הרגליים בהקמת המטות / צילום: אפי שריר, ידיעות אחרונות
שר הפנים דרעי, שר הבינוי ליצמן, שר האוצר כ”ץ. גרירת הרגליים בהקמת המטות / צילום: אפי שריר, ידיעות אחרונות

מדיניות הדיור של הממשלה הנוכחית הייתה אמורה להישען על גופים חדשים כמובילי מדיניות - כך הודיעו שר הבינוי, יעקב ליצמן, שר הפנים, אריה דרעי, ושר האוצר, ישראל כ"ץ. מדובר בשלושה מטות נפרדים: מטה דיור במשרד הבינוי והשיכון, מטה תכנון במשרד הפנים ומטה תשתיות במשרד האוצר. מבדיקת "גלובס" עולה כי למרות שממשלת ישראל ה-35 פועלת מאז אמצע מאי, אף אחד מהגופים הללו אינו פעיל, וספק אם מי מהם יתחיל לתפקד בתקופה הנראית לעין. אי הקמתם, שלא נראית דחופה למשרדי הממשלה השונים, מעלה את השאלה האם הם באמת נחוצים, או שמדובר בניפוח של מנגנונים מיותרים.

המתווה החדש של מטות בתוך משרדי ממשלה שונים, עלה לאחר פירוקו של מה שכונה "ארגז הכלים", שהקים שר האוצר הקודם משה כחלון. כחלק ממתווה כחלון רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון הועברו למשרד האוצר, כשמעליהם הוקם מטה הדיור.
כשהוקמה ממשלת האחדות, פורק ארגז הכלים, כשבמקביל מינהל התכנון חזר למשרד הפנים, ואילו דירה להשכיר ורמ"י, עברו למשרד הבינוי והשיכון. מטה הדיור, שבראשו עמד ח"כ לשעבר, זאב בילסקי, פורק, וכפי שמתברר כעת, ללא שום תחליף.

מטה התשתיות - בינתיים יש רק יו"ר

לנוכח פרויקטים רחבי היקף כמו הרכבת התחתית במרכז הארץ (המטרו), ואולי עם הרקע של שר האוצר מתחום התחבורה, החליט כ"ץ על הקמת מטה תשתיות במשרדו. כחלק מהחלטת ממשלה שהתקבלה בנושא ב-31 במאי השנה נקבע כי המטה מוקם "במטרה לקדם את פרויקטי התשתית הלאומיים הנדרשים להמשך צמיחת המשק ולצמצום הפער במלאי התשתיות הפיזיות-הכלכליות".

בדברי ההסבר נכתב כי מטה זה אמור להסיר חסמים המאפיינים פרויקטי תשתית בעלי אופי והיקף לאומי, באמצעות תיאום עבודת כלל הגורמים הנוגעים לפרויקטי תשתית נרחבים ובכלל כך, משרדי ממשלה ויחידות סמך, חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ועוד.

כן נאמר בהחלטת הממשלה כי על שר האוצר להגיש, עד לסוף חודש יולי, תזכיר חוק לתיקון חוק התוכנית הכלכלית, אשר ייעל את הליכי תיאום התשתיות בין גופי תשתית ובו ייקבע כי יו"ר המטה ישמש כיו"ר הוועדה לתיאום תשתיות באוצר.

מבדיקת "גלובס" נמצא כי נכון לעכשיו קודם רק דבר אחד בנוגע למטה זה: ביום חמישי האחרון אישרה נציבות שירות המדינה את מינויו של קובי בליטשטיין - שמשמש כמשנה למנכ"ל משרד התחבורה לענייני תשתיות, לתפקיד יו"ר מטה התשתיות הלאומיות. המינוי עדיין איננו סופי והוא דרוש אישור ממשלה. מה לגבי המטה עצמו? הוא עדיין לא קיים, ולא ברור מה יהיה היקפו. ממשרד האוצר נמסר כי, "בימים הקרובים בליטשטיין יחל בתפקידו ויתבצע הליך איוש של שאר הצוות".

מטה הדיור של ליצמן לא מתרומם

במסגרת החלטת הממשלה על עתיד מטה הדיור החדש במשרד הבינוי והשיכון, נכתב כי התוכנית היא "להעביר את תחומי הפעילות של מטה הדיור שהוקם במשרד האוצר... למעט נושאים שבסמכות שר הפנים ושטחי הפעולה הנתונים לאחריותו, למשרד הבינוי והשיכון. בכפוף לסמכותו של נציב שירות המדינה, להעביר את עובדי מטה הדיור במשרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון, לצורך שמירה על רצף פעילות המטה ומימוש מדיניות שר הבינוי והשיכון והממשלה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור על חשבון תקני כוח אדם המצויים במשרד הבינוי והשיכון, או באמצעות תוספת של תקני כוח אדם שתסוכם בין הממונה על התקציבים לבין שר הבינוי והשיכון".

במילים אחרות, ההחלטה קבעה, כי מטה הדיור של כחלון לא יפורק ויוקם מחדש, אלא יועבר על 12 עובדיו למשרד השיכון, ואולם סמכויותיו קוצצו והוגבלו. העברת המטה, כמו גם ההחלטה להחזיר למשרד את רמ"י, ולהכפיף למשרד את חברת "דירה להשכיר" התקבלה בברכה על ידי ליצמן שאמר לפני כמה חודשים כי, "בכך נוכל להאיץ את פתרונות הדיור בישראל, תוך ריכוז ותיאום כל גורמי הנדל"ן, באיתור ופיתוח שטחים לבנייה למגורים, לתעשייה ולחקלאות, בצורה מקצועית ונכונה. העברת מטה הדיור כחלק ממשרד הבינוי והשיכון תעניק את הכלים הנכונים הדרושים למימוש מדיניות אחידה ונכונה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור".

אלא שדבר לא ארע בעניין מטה הדיור, שכלל לא הוקם. להיפך. אנשי המטה הקודם פוזרו וחלקם עזבו את שירות המדינה. גורם שמצוי בתהליך הסביר ל"גלובס" כי במשרד השיכון הגיעו למסקנה שלאור הסמכויות הדלות שנותרו למטה הזה, אין טעם בהקמתו, ומשרד השיכון יכול למלא את הפונקציה של המטה, ללא צורך במטה עצמו.

תגובת משרד השיכון שהועברה ל"גלובס", מאששת את דבריו. "משרד הבינוי והשיכון יעשה שימוש בתקנים שהוקצו לו במטרה להקים יחידה לטובת האצת שיווק הדיור על קרקעות מדינה. בהיותה חלק ממשרד הבינוי והשיכון, היחידה תהיה מצומצמת וממוקדת".

אין מי שמתכנן את מטה התכנון

עם ההחלטה על שני המטות האחרים, הוחלט להקים עוד מטה חדש - מטה התכנון, וזאת במשרד הפנים. הכוונה כאן הינה לתאם את פעולות גורמי התכנון מטעמו של שר הפנים, אריה דרעי. אבל לא רק זה. דרעי הודיע בעבר, כי בכוונתו למנות את ראש מטה התכנון כיושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, וכי דרגתו תהיה מקבילה למנכ"ל משרד ממשלתי.

ברצותו לשלוט לגמרי במתרחש בזרועות התכנון הממשלתיות דרש דרעי וקיבל מהממשלה החלטה, כי יושבי ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, והוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, ויושבי ראש הוועדות המחוזיות, יהיו עובדי משרד הפנים וימונו על ידי שר הפנים. המשמעות היא שהם לא ימונו מקרב עובדי מינהל התכנון, שהרכבו מזוהה כיום עם השר לשעבר כחלון.

מבדיקתנו גם מטה זה טרם הוקם. גורם אחר עמו שוחחנו טוען, כי מי שלא מקדם את הנושא הוא דווקא דרעי עצמו. לדבריו המחלוקת נסובה סביב הגורם שדרעי רוצה למנות, דבר שעדיין לא נקבע, בין היתר בשל קושי במציאת דמות עם רקע בכיר.

גורם תכנוני עמו שוחחנו מכחיש את הטיעון, ולדבריו, כל העניין תקוע בנציבות שירות המדינה, ורק לאחר שהנושא ייפתר שם, ניתן יהיה לבחור לו אנשים.

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי, "חזרת מינהל התכנון למשרד הפנים והקמת מטה התכנון במשרד, מממשים באופן הדוק את הצורך בראיית כלל ההשפעות על הרשויות המקומיות תחת קורת גג אחת. המטה שיוקם יהיה הגוף האמון על גיבוש ועיצוב מדיניות התכנון בישראל ויורכב מגורמי המקצוע הרלוונטיים. מדובר בסוגיה חשובה מן המעלה הראשונה ואנו פועלים לקדמה ביתר שאת מול משרד האוצר ונציבות שירות המדינה". 

צרו איתנו קשר *5988