אל על קיבלה את מתווה האוצר; עשויה לקדם הנפקה פרטית

טיוטת דוח מדף לקראת ההנפקה תוגש לא יאוחר מה-13 בספטמבר וההנפקה תבוצע מספר ימים אחרי ה-15 בספטמבר, המועד שדרש האוצר • אל על אמורה לגייס 150 מיליון דולר

מטוס של אל על / צילום: יח"צ
מטוס של אל על / צילום: יח"צ

ההנפקה מתקרבת - אל על מקבלת את מתווה האוצר להנפקה לטובת גיוס הון של 150 מיליון דולר במסגרת הסיוע לחברה. לאחר מכן המדינה תספק לאל על אישור להעמדת ערבות מדינה לגיוס חוב בהיקף של 250 מיליון דולר (את האישור מבקשת אל על לקבל מראש על מנת לצרפו לתשקיף). החברה מתחייבת כי תעביר טיוטת דוח מדף לקראת ההנפקה למשרד האוצר לא יאוחר מה-13 בספטמבר (ולא עד ה-10 בספטמבר כפי שדרש משרד האוצר). הדוח יפורסם לציבור עד ה-15-16 בספטמבר, כך שהתקופה להגשת הזמנות תסתיים עד ה-16-17 בספטמבר. ההנפקה, מאשרת אל על, תבוצע בדרך של הצעה אחידה. ההנפקה תבוצע מספר ימים אחרי ה-15 בספמטבר, המועד שדרש האוצר.

"יצוין כי במקרה של ביקוש יתר למניות המוצעות במחיר העולה על מחיר המינימום תשמור החברה על זכותה לקטום את סכום ההנפקה (התמורה) בסכום המסוכם של 505 מיליון שקל (150 מיליון דולר) ולהקצות את כמות המניות הנגזרות מסכום זה", כתב יו"ר אל על יהודה (יודי) לוי במכתב למנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר-אייל. המענה מגיע אחרי מכתב ששיגרה טרנר-אייל בדרישה לאישור דחוף למתווה הסופי להנפקה כאשר אל על הוזהרה כי ללא אישור, האוצר עשוי לנתק מגע בכל נושא הסיוע לחברה, נושא שנמשך מזה חודשים מאז פרוץ המשבר.

אור ירוק להנפקה פרטית

לפי מתווה האוצר, אל על אמורה להנפיק 150 מיליון דולר לגיוס הון (505 מיליון שקל) במחיר מינימום של 67 אגורות למניה. המדינה התחייבה לרכוש את המניות שהציבור לא יקנה. במכתב שכתבה טרנר-אייל היא ציינה כי לבקשת אל על, האוצר נתן לחברה אור ירוק להתקדם להנפקה פרטית. ההון שהאוצר מוכן שיגויס בהנפקה פרטית יופחת מההנפקה הציבורית, שתבצע החברה. כלומר, ככל שהיא תצליח לגייס 51 מיליון דולר בהנפקה הפרטית יקטן היקף ההנפקה הציבורית ל-100 מיליון דולר.

הסכום הזה מתקשר להצעת אחד מהמתעניינים ברכישת החברה, ד"ר דוד ספיר,ש הציע לשלם 51 מיליון דולר בתמורה לשליטה שווה לזו של כנפיים. בנוסף ספיר מציע בהמשך ליטול הלוואה בהיקף של 400 מיליון דולר מדויטשה בנק.

במקביל הגיע אתמול לישראל מארה"ב מתעניין הנוסף ברכישת החברה, מאיר גורביץ שלא פרסם את המתווה שהציע אולם גם הוא מציע שליטה משותפת עם חברת כנפיים. המתעניין השלישי הוא אלי רוזנברג שהציע להזרים 101 מיליון דולר עם ההנפקה ולהעביר את השליטה בחברה לידיו.

המדינה תרכוש מניות בהיקף של עד 75 מיליון דולר

בוועדת הכלכלה אתמול אמרה טרנר-אייל כי הנפקה עד ה-15 בספטמבר מתכנסת גם ל-1 באוקטובר, המועד שבו אמורה אל על להשיב כספים לציבור על טיסות שבוטלו, ובקופתה הצטבר סכום של מיליארד שקל שעליה להשיב על פי חוק. כאמור אל על ביקשה לדחות את מועד ההנפקה כמה ימים מעבר לכך.

לפני מספר ימים שלחה טרנר-אייל מכתב לאל על ובו היא פירטה את מתווה ההנפקה לאור ההיערכות הנדרשת מהמדינה. במתווה הזה המדינה תרכוש בשלב ראשון מניות בהיקף של 75 מיליון דולר (או פחות מזה, בהתאם ליתרה שלא ירכוש הציבור) כשהיא תמכור או תעביר את המניות שהוקצו לה בחלוף 24 חודשים ממועד ההקצאה. לחברה לא תהיה אפשרות לקבוע את זהות הרוכשים.

לאחר השלמת המתווה המדינה תעמיד לאל על אישור לערבות מדינה להלוואה מגורם מממן. מתווה זה יובא לאישור הממשלה אחרי שהוא זכה להתנגדות חריפה מצד מנהל רשות החברות יעקב קוינט, שטען שמצב שבו המניות 'רדומות' ולמדינה אין אפשרות להצביע על החלטות, מחזק את ידי הבעלים בכל מהלך או החלטה שתתקבל בשעה שהמדינה לא תוכל להשפיע כבעלת מניות.

צרו איתנו קשר *5988