אלוביץ' נגד הפרקליטות: לא מסרו חומרי חקירה בעניינים מהותיים

באי כוחם של שאול ואיריס אלוביץ' ביקשו מבית המשפט להורות לפרקליטות למסור לידם חומרי חקירה שלטענתם לא נמסרו, זאת "בניסיון לפזר את מסך הערפל מעל מהלכי ותרגילי חקירה פסולים" • הבקשה עוסקת, בין היתר, בעניינם של עדי המדינה ניר חפץ ושלמה פילבר, ועניין מעמדו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה

שאול ואיריס אלוביץ' / צילום: שלומי יוסף
שאול ואיריס אלוביץ' / צילום: שלומי יוסף

עורכי דינם של של שאול ואיריס אלוביץ' הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לקבלת חומרי חקירה, אשר לטענתם נעדרים מחומר החקירה שנמסר להם בידי הפרקליטות.

לטענת הסניגורים, עורכי הדין ז'ק חן, מיכל רוזן עוזר, נעה פירר ותאיר בן שושן, קיימות בתיק אינדיקציות ברורות לכך שחומר חקירה רלוונטי בעניינים מהותיים לא נמסר להגנה בשלמותו, וכי בקשתם עוסקת "בניסיון לפזר את מסך הערפל מעל מהלכי ותרגילי חקירה פסולים, וחילופי דברים שהוחלפו בין גופי האכיפה והתביעה לבין עדים, חשודים ובאי כוחם".

"יש בחומר המבוקש לסייע בחשיפת התמונה המלאה"

בקשתם של בני הזוג אלוביץ' מהבוקר עוסקת, בין היתר, בעניינם של עדי המדינה ניר חפץ ושלמה פילבר, עניין מעמדו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, עניין הניסיון לשבור את רוחו של שאול אלוביץ', ובניסיון לגרום לו להפליל את עצמו ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כך, למשל, מתייחסים פרקליטי אלוביץ' לתרגיל החקירה שננקט נגד ניר חפץ שעיקרו עיכובה לחקירה של מקורבת אליו, ובִּיום מפגש ביניהם במסדרונות חדרי החקירות. לטענת סנגורי אלוביץ', אין ברשימת החומר שנאסף ובחומר החקירה שהועבר להגנה תיעוד מלא ומסודר של האירוע, כולל הסכמת המשטרה שלא להעביר לידי ההגנה חומר בעניין.

"חילופי הדברים המבוקשים שופכים אור על התנהלות המשיבה עם עד המדינה ומשקפים חלק מטובות הנאה נוספות שנתנו לו", נכתב בבקשה. "יש בחומר המבוקש לסייע בחשיפת התמונה המלאה של אחת הסיבות שהביאו את ניר חפץ להיכנע ללחצים הפסולים והאכזריים שננקטו כלפיו במסגרת להיטות היתר להפכו לעד מדינה. לפחדיו ולחששותיו של העד מפני החוקרים, גם בהקשר זה, חשיבות ברורה בבחינת מהימנות דבריו ומשקלם לאחר שהפך לעד מדינה", מציינים סנגורי אלוביץ'.

בהמשך, מתייחסים פרקליטי אלוביץ' לפרסומים מן הימים האחרונים שלפיהם בתחילת 2018, בזמן אמת, פנה גורם משטרתי לחוקרי מח"ש וסיפר להם על הלחצים הפסולים שהופעלו על חפץ בניסיון לגייס אותו כעד מדינה נגד נתניהו. בבקשתם, דורשים פרקליטי אלוביץ' להעביר לידיהם תרשומת המתעדת את אירוע התלונה במח"ש בעניין התרגיל, וכל תרשומת הקשורה לתלונות או מידע שהגיע למח"ש בקשר עם החקירה.

בעניין עד המדינה פילבר, מבקשים סנגורי אלוביץ' לקבל לידיהם מסמכים המופיעים בחומר החקירה תחת הכותרת "עדכונים והנחיות לגבי ניהול משא ומתן עם פילבר", וכן מסמך שהוגדר "אישור הלנה לעצור בתא מעצר שלמה פילבר". לטענת סנגורי אלוביץ', "לא מדובר בעניין טכני או פורמלי, כי אם מדובר במסמך שקשור לתרגיל חקירה פסול של הכבדה על העד בדרך של כליאתו בתנאי מעצר קשים וטרטורו בין בתי מעצר. מדובר בהפעלת אמצעי לחץ על נחקרים על מנת לגרום להם לשתף פעולה או בקשר לטובות הנאה שקיבל העד בניסיון לגייסו לעד מדינה".

"לא ניתן להתחמק מהרושם שמדובר בערפול מכוון"

בעניינו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, טוענים פרקליטי אלוביץ' כי "קל להתרשם שערפל כבד מאוד רובץ על שאלת מעמדו של העד ולא ניתן להתחמק מהרושם שמדובר בערפול מכוון", וכי " נדרש גילוי מלא ומקיף של כל הדברים שהוחלפו בין אילן ישועה ובאי כוחו לבין חוקרי המשטרה ונציגי הפרקליטות".

כך למשל, מציינים פרקליטי אלוביץ' כדוגמה, שלמרות שביום שבסוף יוני 2020 הצהירה הפרקליטות כי כל החומר שבידה, בין היתר בנושא זה, נמסר לעיון ההגנה, מעיון מהודעתו של אילן ישועה מינואר 2018 עולה כי חוקרי המשטרה יצרו קשר עם ישועה בעוד שזה שהה בארה"ב, אולם לשיחה זו אין כל תיעוד או אזכור בחומר החקירה.

לטענת סנגורי אלוביץ', בעניינו של ישועה "שאלות חשובות נותרו ללא מענה: מי שקל והחליט שלא לחקור אותו כחשוד ולהעמידו על זכויותיו ומה היו הטעמים לכך, ומדוע הוחלט שאת חקירתו הראשונה, להבדיל מחקירותיו הרבות הבאות, אין להקליט ולתעד".

עוד מציינים פרקליטי אלוביץ' כי השיחות שמסר ישועה הן מתקופת זמן מצומצמת שבין השנים 2015 עד סוף שנת 2016, בעוד שהתקופה הרלוונטית בכתב האישום מתייחסת לפרק זמן ממושך המשתרע בין דצמבר 2012 ועד לחודש ינואר 2017. "עניין חשוב שיתברר במשפט הוא מדוע בחר ישועה להקליט ולהעביר לגורמי החקירה דווקא שיחות אלה ולא אחרות", טוענים סנגורי הזוג אלוביץ', ודורשים גילוי מלא ומקיף של כל הדברים שהוחלפו בין ישועה ובאי כוחו לבין חוקרי המשטרה ונציגי הפרקליטות, וכן את מכשיר טלפון הנייד של ישועה, " על מנת שההגנה תוכל לערוך בדיקה מקיפה והשוואה מעמיקה בין השיחות שהוא בחר להקליט ולמסור לגורמי החקירה לבין אלה שהקליט ומחק".

חלק מיוחד בבקשה לגילוי חומרי חקירה שהגישו פרקליטי אלוביץ' עוסק בתרגילים ופעולות חקירה, ובמיוחד אלה שהופעלו כלפי אור אלוביץ'. " תרגילי חקירה הם חומר חקירה", מדגישים סנגורי אלוביץ' בבקשה ומוסיפים כי "בפרט נכונים הדברים בנסיבותיה החריגות של פרשה זו. המעט שניתן לומר על תרגילי החקירה שננקטו בפרשה כלפי עדי מפתח, ואשר נחשפו עד כה, הוא שהם היו לא חוקיים וחמורים ביותר".

"אתה תעמוד מולו ותגיד לו אבא אתה הכנסת אותי לזה אתה תוציא אותי מזה"

פרקליטי אלוביץ' מתייחסים בבקשתם גם לפרשת פערי התמליל והקלטת השיחה בין חוקרת המשטרה לבין בנו של שאול אלוביץ', אור, שהייתה השיחה המקדימה שבה יזמה החוקרת מפגש בין שאול לבין בנו שבו ינסה לשכנע את אביו להחליף את סנגורו ז'ק חן ובכך לסלול את הדרך לחתימתו של שאול על הסכם עד מדינה.

"קטעים משמעותיים ומהותיים שהושמטו מהתמלול, מבהירים את השיח שהתקיים בין השניים בנושא ולא מותירים יותר מקום לספק באשר לאחריותם המלאה של החוקרים למעשה החמור והלא חוקי של התערבות בוטה ואסורה במרחב הייצוג שבין המבקש לסנגורו ", טוענים פרקליטי אלוביץ', ומוסיפים כי "היא מגלה שהיועץ המשפטי לממשלה הוטעה בנושא, וכתוצאה מכך הגיע למסקנות חסרות שחר אותן הביע במכתבו כאמור. היא מותירה את ההגנה ואת בית המשפט במצב בו הם אינם יכולים לתת עוד אמון בתמלילים הרבים של אלפי שעות ההקלטה שנערכו בתיק".

לטענת פרקליטי אלוביץ', התמליל המלא מלמד שחוקרי המשטרה היו מעורבים עד צוואר ביוזמה הבלתי חוקית בעליל, ועל מנת לעמוד על המצב הנוראי בו הועמד בנו של שאול אלוביץ' ניתן ללמוד מהלחץ הבלתי נתפס שהפעילה עליו החוקרת, כפי שעולה בשיחה המקדימה: "... אני לא מבינה, אתה רוצה להרוס לעצמך את החיים? אין לך שום דרישה לאבא שלך?";

"... אתה תעמוד מולו ותגיד לו אבא אתה הכנסת אותי לזה אתה תוציא אותי מזה"; "אני לא הולך לפרק עכשיו את הבית שלי בגללך, לא הולך להיכנס להוצאות כלכליות כבדות בגללך ולא ייהרסו לי החיים בגללך..."; "תגיד לי מה אתה צריך כדי שהוא ירגיש בנוח לדבר איתך, תגיד לי, תגיד לי איפה, תצביע, אני אעשה מה שאני יכולה כדי להשיג את זה. מה אני מבקשת ממך, לעזור לעצמך אור"; "תגיד לי מה אתה צריך לדבר איתו, אתה בקרב על החיים שלך זה הדבר הכי קריטי שאתה חייב להבין עכשיו, כי עוד מעט הרכבת בכל דקה שאתה עובר, אתה שומע מה אני אומרת לך תסתכל עליי רגע כל דקה שעוברת..".

לטענת פרקליטי אלוביץ', " מדובר באירוע חמור ביותר ובהתנהגות אכזרית שמדגימה את להיטות היתר שאפיינה את גורמי החקירה בפרשה זו, וכי אירוע זה מדגים עד כמה חשוב לגלות להגנה כל חומר חקירה הקשור בתרגילי חקירה שננקטו כלפי נחקרים, על מנת שהתמונה המלאה תובא בפני בית המשפט. באופן ספציפי בקשר עם אירוע זה, ובשים לב למובהקות שיש למצוא בהשמטה השיטתית כאמור, נדרשת המשיבה למסור להגנה את כל טיוטות ההתכתבות שלה ושל המשטרה עם חברת התמלול החיצונית בקשר עם התמלול החסר וכן את הקבצים הדיגיטליים כולם של תמלול השיחה המקדימה כפי שנמסרו למשטרה".

***חזקת החפות: ההליכים המשפטיים נגד שאול ואיריס אלוביץ ורה"מ בנימין נתניהו הם בעיצומם. הזוג אלוביץ וראש הממשלה מכחישים את המיוחס להם בכתב האישום ושמורה להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988