בתי השקעות | ניתוח

הרבעון השני בבתי ההשקעות הגדולים: אלטשולר שחם וילין לפידות מכים את הסקטור, וזו לא רק הגאות בשווקים

עשרת בתי ההשקעות המובילים, ללא פסגות, רשמו גידול של 46% ברווח המצרפי לפני מס ברבעון השני, לכ-296 מיליון שקל • היקף הנכסים המנוהלים המצרפי גדל ב-9% לעומת הרבעון הראשון

משמאל לימין: גילעד אלטשולר, דב ילין, יאיר לפידות ורן שחם
צילום: איל יצהר
משמאל לימין: גילעד אלטשולר, דב ילין, יאיר לפידות ורן שחם צילום: איל יצהר

היקף הכספים שניהלו יחדיו 10 מבין 11 בתי ההשקעות המובילים בישראל בסוף הרבעון השני של 2020, הסתכם ב-650 מיליארד שקל. מדובר אמנם בקיטון של כ-5% ביחס לסך הנכסים שניהלו אותם 10 גופים בסוף 2019, אבל עדיין שורה תחתונה חיובית, שמלמדת על רבעון חזק, שבמהלכו גדל בסיס הפעילות וההכנסות שלהם בכ-9% ביחס לסוף הרבעון הראשון השנה.

עיבוד התוצאות הכספיות של אלטשולר שחם, מיטב דש, ילין לפידות, הראל פיננסים, אקסלנס של הפניקס, אי.בי.אי, מגדל שוקי הון, הלמן אלדובי, מור ואנליסט, מגלה כי ברבעון השני של 2020 הם רשמו גידול ממוצע של 46% ברווח המצרפי לפני מס, שהסתכם בכ-296 מיליון שקל. רק אצל שלושה מהגופים (ילין לפידות, הראל פיננסים ומור) חלה ירידה ברווח הרבעוני, ולמעשה, כל בתי ההשקעות המובילים רשמו ברבעון רווח לפני מס. אצל אלטשולר שחם, ילין לפידות, מיטב דש, אי.בי.אי, אנליסט, מור והלמן אלדובי, נרשם גם רווח נקי לאחר תשלום המס.

בשורה העליונה רשמו עשרת בתי ההשקעות המובילים, ללא פסגות שנתוניו לא ידועים, הכנסות בהיקף כולל של כ-1.08 מיליארד שקל, המהוות גידול של כ-10% ביחס לרבעון השני של 2019, ושנבעו גם מרווחי נוסטרו שהגיעו משיפור חד בשווקים בתקופה זו.

אגב, אף שמדובר בסך הכל ברבעון טוב עבור בתי ההשקעות, התוצאות בשורה התחתונה ממשיכות להצביע על פער אדיר בינן לבין חברות הביטוח הציבוריות, שרשמו ברבעון השני השנה רווח כולל מצרפי בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל. באותו רבעון הציגו הבנקים באופן חריג רווח נמוך מזה של חברות הביטוח, וזאת בשל הפרשות עצומות בגין הפסדי אשראי, שהביאו לכך שברבעון השני רשמו הבנקים רווח נקי מצרפי של כ-1.6 מיליארד שקל.

כך או כך, בחינת המחצית הראשונה של 2020 כולה מגלה כי התמונה פחות חיובית אצל בתי ההשקעות, כמו אצל כל גופי הפיננסים שניזונים משוקי ההון וממתן אשראי, גם אם התמונה רחוקה מאוד מהשליליות שאפיינה את תוצאות הרבעון הראשון השנה. בתום הרבעון הראשון, עשרת בתי ההשקעות האלה - חמישה מהם ציבוריים, עוד ארבעה פרטיים שנתוניהם מתפרסמים על ידי חברות ציבוריות, ועוד אחד פרטי, אלטשולר שחם, שנתוניו הגיעו לידי "גלובס" - רשמו קיטון אדיר של 12% בהיקף הנכסים שנוהל על ידם, שקרה בשל המפולות בשוקי ההון.

להיקף הנכסים חשיבות רבה משום היותו גורם מהותי, שמעיד על בסיס הפעילות שממנה מגיעות ההכנסות, אבל הוא לא חזות הכל. כך, בשורה העליונה רשמו עשרת בתי ההשקעות שתוצאותיהם עובדו על ידי "גלובס", הכנסות מצרפיות של כ-2.16 מיליארד שקל, המהוות גידול של כ-9%, כשבשורה התחתונה הם רשמו יציבות ברווח לפני מס המצרפי, שכמעט נוגע בסך של 453 מיליון שקל, לעומת 451 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

בנטרול רווח חריג של 29 מיליון שקל לפני מס שרשם אקסלנס משיערוך השקעה שאוחדה לראשונה במחצית הראשונה אשתקד, ובנטרול הפחתת נכס בלתי מוחשי בהראל פיננסים בסך 10.5 מיליון שקל לפני מס, הרי שהרווח לפני מס המצרפי של החברות בענף דווקא מצביע על גידול ברווח המצרפי בשיעור של כ-10%, ביחס למחצית הראשונה של 2019. ברווח הנקי של מיטב דש, ילין לפידות, אלטשולר שחם, מור, אי.בי.אי, אנליסט והלמן אלדובי, דווקא נרשמה ירידה של כ-12% בששת החודשים הראשונים השנה.

אם כך, איך נראים בתי ההשקעות בסיום המחצית הראשונה של 2020, רגע לפני הסגר השני של הקורונה?

אלטשולר שחם: הכי גדול בהכנסות

בית ההשקעות אלטשולר שחם הנפיק אשתקד את חברת הגמל והפנסיה שלו, ששווה כיום יותר מ-2.9 מיליארד שקל, ושמהווה את עיקר פעילותו, במונחי רווח. ל"גלובס" נודע כי בית ההשקעות הגדול בישראל סיכם את הרבעון השני עם גידול חד של 243% ברווח הנקי, לסך של כ-66.2 מיליון שקל, על הכנסות של כ-282 מיליון שקל (גידול של 22% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בשל המשך הגידול בחיסכון לטווח ארוך). את מחצית השנה סיכם בית ההשקעות עם רווח של 69 מיליון שקל על הכנסות של 523 מיליון שקל.

השווי הגבוה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה כנראה מתבסס בעיקר על ההצטיינות של החברה בהעברות כספים ממתחרים - דבר שמסתמך על תשואות וקשר עם הסוכנים - שני דברים שאינם פרמננטיים מטבעם. אם בית ההשקעות היה מכיר במלוא תוצאות חברת הגמל, ולא רק בחלקו היחסי, הוא היה מציג ברבעון השני רווח של כמעט 78 מיליון שקל, כשבמחצית הראשונה היה מדובר ברווח של כמעט 91 מיליון שקל.

עוד נציין כי במחצית הראשונה של 2020 רשם אלטשולר שחם הפסד מבטוחות סחירות בהיקף של 10 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-322 אלף שקל במחצית המקבילה ב-2019. נוסף על כך, במחצית הראשונה השנה רשם בית ההשקעות הפסד משינוי בשווי הוגן של השקעה בשותפות בהיקף של כ-25.2 מיליון שקל. במחצית הראשונה ב-2019 שורה זו הניבה לאלטשולר שחם רווח לפני מס של כ-8.4 מיליון שקל. ההפסד בשורה זו קרה, למעשה, ברבעון הראשון השנה, כשבשלושת החודשים הראשונים של 2020 הוא הסתכם בכ-35.8 מיליון שקל.

מיטב דש: מאמינים בגיוון פעילויות

בית השקעות מיטב דש מאמין בריבוי רגליים עסקיות. מצד אחד יש את ילין לפידות, שהכי מתמקדים בתחום הקלאסי של ניהול השקעות בלבד, עם התמקדות בניהול כספי לקוחות, ומהצד השני של הסקאלה יש את מיטב דש, שמאמינים בגיוון ופועלים בשלל תחומים.

ב-2020 זה השפיע לכיוונים נגדיים, כשמשבר הקורונה פגע גם בפעילות האשראי החוץ-בנקאי של הקבוצה (חברת פנינסולה), אבל גם תרם מאוד בפעילות הברוקראז' (בצל גידול חד במסחר ובמספר הסוחרים בשל המשבר). אגב, החוזקה של שירותי הברוקראז' ניכרת היטב גם מדוחות אי.בי.אי ואקסלנס, שמחזיקים בחברי בורסה חוץ-בנקאיים מובילים גם כן.

על כל פנים, מיטב דש ניהל בסוף יוני נכסים בהיקף 123 מיליארד שקל, שעליהם הוא רשם רווח נקי של 27 מיליון שקל, שהיווה גידול של כ-42%, כשבמחצית השנה כולה מדובר ברווח נקי של 36 מיליון שקל. בשורה העליונה מציג מיטב דש יציבות יחסית בהכנסות, עם תנודות של כ-2% לכל כיוון, ברבעון ובמחצית השנה.

בתי-ההשקעות-התאוששו-ברבעון-השני-מהנפילה-בנכסים-ברבעון-הראשון
 בתי-ההשקעות-התאוששו-ברבעון-השני-מהנפילה-בנכסים-ברבעון-הראשון

ילין לפידות: מרוויח יותר מרבע מההכנסות

ברבעון השני של 2020 רשם ילין לפידות רווח נקי בגובה 39 מיליון שקל, ששני רק לזה של אלטשולר שחם, כשבמחצית הראשונה של השנה הוא מוביל את הענף עם רווח נקי של כמעט 78 מיליון שקל. למעשה, ילין לפידות נמצא מעל לכל הענף בכל הקשור לשיעור הרווחיות שלו, ובעקביות רבת שנים.

למה הכוונה? ברבעון השני, למרות משבר הקורונה, הציג ילין לפידות רווח נקי שהיווה 28% מההכנסות שלו, כשבמחצית הראשונה כולה מדובר בשיעור מצוין גם כן, של 27%. מדובר בהמחשה נוספת לעד כמה מדובר במכונת רווחים, שגם הפעם הניבה דיבידנד נאה, בגובה 38 מיליון שקל, שהיווה כמעט את כל הרווח הרבעוני.

הראל, מגדל והפניקס: ללא חיסכון לטווח ארוך

בתי ההשקעות של שלוש קבוצות הביטוח שונים מהמתחרים, מכיוון שאין בהם פעילויות חיסכון לטווח ארוך יציבות. עם זאת, מדובר בעוגנים חשובים עבור קבוצות האם, כשהם מרכזים את החיסכון לטווח קצר והשירותים הפיננסיים.

בתי-ההשקעות-הציגו-רווחים-ברבעון
 בתי-ההשקעות-הציגו-רווחים-ברבעון

בנטרול הוצאות והכנסות חד-פעמיות עולה כי הראל פיננסים, אקסלנס ומגדל שוקי הון רשמו שיפור ברווח לפני מס מפעילויות רגילות, הן ברבעון והן במחצית. הרווח הגדול בין השלושה נרשם באקסלנס, שמחזיק במגוון הפעילויות הרחב ביותר בין שלושת בתי ההשקעות, ושהרוויח 95 מיליון שקל לפני מס במחצית השנה. הראל פיננסים ממשיך להציג שיפור עקבי וגידול, והרוויח במחצית כמעט 30 מיליון שקל לפני מס ובנטרול הפחתות. מגדל שוקי הון גם רשם שיפור ברווח, לכ-16 מיליון שקל לפני מס במחצית הראשונה של 2020.

אי.בי.אי והלמן אלדובי: שותפים, לקראת פרידה?

בתי ההשקעות אי.בי.אי והלמן אלדובי שונים מאוד באופיים. אי.בי.אי הוא מבתי ההשקעות המשפחתיים הוותיקים ביותר, והוא ממשיך להיות מנוהל על ידי בעלי שליטה, שהעבירו את השרביט לידי בני הדור השני, בעוד שבהלמן אלדובי יש דומיננטיות של אחד המייסדים, אבל הוא מורכב משלל פעילויות שמוזגו אליו לאורך השנים. לפני כמה שנים זה גם כלל חיבור בין שני בתי ההשקעות, שאיחדו את פעילויותיהם בתחום החיסכון לטווח ארוך, בתקווה לנצל יתרונות לגודל. ככל הידוע, לא מדובר בנישואים שמחים.

בסוף 2019 צף ויכוח בין בעלי מניות בהלמן אלדובי בנוגע להצעת רכישה מהפניקס לפעילות הגמל, שמהווה את עיקר הפעילות של בית ההשקעות. בחודשים האחרונים הוויכוח התפרץ מחדש בשל הצעת רכש של אלטשולר שחם גמל, שגילתה שיש הצעה שמתחרה בה, מצד רוכש בריטי ששמו עלה כבר בימי המגעים עם הפניקס.

בינתיים הלמן אלדובי עבר לרווחיות השנה, על רקע גידול בהכנסות (ברבעון ובמחצית כולה), ואילו אי.בי.אי מציג תוצאות טובות, גם בשל פעילויותיו שאינן עוסקות בניהול ישיר של כספי לקוחות.

מור ואנליסט: האחד צומח ומגוון, השני מתמקד

מור נהפך בשנים האחרונות לבית השקעות מצטיין בתשואות וצומח במיוחד, כשהוא מכוון ליצור לעצמו עוגנים בתחומי הברוקראז' והחיסכון לטווח ארוך. כיום הוא עדיין מוטה מאוד לתחום קרנות הנאמנות התנודתי במיוחד, כשמאמצי הצמיחה מכבידים על השורה התחתונה. כיום מור כבר שווה כ-750 מיליון שקל - כמעט פי ארבעה משווי של 193 מיליון שקל שמוצמד לאנליסט הוותיק בהרבה, שמתמקד בניהול כספי לקוחות וניהול נוסטרו.

כך או כך, ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2020 קטן הרווח של מור בכ-26%, בעוד שאנליסט היחיד מבין בתי ההשקעות הציבוריים שרשם הפסד נקי במחצית הראשונה השנה, גם לאחר רווחי הרבעון השני.  

צרו איתנו קשר *5988