סנגורי נתניהו מבקשים מביהמ"ש לקיים דיון לקביעת הסדרים

הסנגורים מבקשים לקיים "במועד קרוב, דיון לשם קביעת הסדרים ומתן הוראות מתאימות על ידי בית המשפט" • בית המשפט קיבל עמדת הפרקליטות בעניין סדר העדים

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון, לע"מ
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון, לע"מ

פרקליטי ראש הממשלה עו"ד בעז בן צור ועמית חדד הגישו בקשה לקיים דיון בהקדם בנוכחות עורכי הדין בלבד.

הסנגורים מתייחסים בבקשתם להחלטת בית המשפט כי ב-6 לדצמבר יתקיים דיון תשובה לכתב האישום. לדבריהם, "מכיוון שעוד קודם למועד זה נדרש המבקש להגיש את תשובתו לאישום וכן לטעון טענות מקדמיות; וכן משום שהבקשה שהוגשה לפי סעיף 74 והעתירה לגילוי ראיה עשויות להשליך על כתבי בי-דין אלה ומכיוון שהבקשה העוסקת בטענות מקדמיות, הכוללת גם טענה לפגמים בכתב האישום, עשויה להשליך על התשובה לאישום ועל הטענות המקדמיות האחרות - יש צורך לקיים, במועד קרוב, דיון לשם קביעת הסדרים ומתן הוראות מתאימות על ידי בית המשפט". כלומר, הסנגורים מבקשים לוודא כי לא יווצר מצב שבו עוד קודם לקבלת החומרים והטענות המקדמיות בעניין כתב האישום, כבר יידרשו הנאשמים להשיב לאישום ללא שיש בידם את כל החומר.

הסנגורים מציינים כי "בקשה זו לא נועדה להביא לדחיית מועדים שנקבעו על ידי בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 19.7.2020. יובהר, כי דיון התזכורת המבוקש, במועד קרוב, נועד לקבוע סדרי שמיעה שיאפשרו למבקש לקבל את הדרוש להגנתו קודם למסירת תשובתו לאישום והגשת טענות מקדמיות, ככל הניתן במועד שנקבע".

בבקשתם מציינים בן צור וחדד כי "כפי שניתן להתרשם, הבקשות שהוגשו על ידי כלל הנאשמים הן בקשות רחבות היקף, הכוללות דרישות להעתקה ועיון בעשרות ובמאות מסמכים שלא נמסרו במסגרת חומרי החקירה ולא גולו להגנה, כמו גם עתירה לגילוי ראיות חסויות הנדרשות להגנת הנאשמים. חלק ניכר מן המסמכים שהתבקשו בבקשות אלו הם מסמכים רבי משמעות וחשיבות, המשליכים - במישרין - על טענות הגנה של המבקש, לרבות טענות מקדמיות. מכל מקום, ברי רק כי לאחר שיתקבלו - ככל שיתקבלו - בידי ההגנה האישורים הרלוונטיים, ככל שכאלה ניתנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם חומרי חקירה נוספים שנדרשו, אשר יעידו על טיב והיקף פעולות החקירה שבוצעו קודם או לאחר מתן אישור היועץ המשפטי לממשלה, תתגבש תשתית עובדתית מסודרת אשר תאפשר את העלאת הטענה בפני בית המשפט הנכבד".

לדבריהם, "נוכח היקף החוסרים במסמכים שהתגלו, ובשל הפגמים השונים שנפלו בכתב האישום, קשה יהיה להעלות טענות מקדמיות ולהשיב לאישום, מבלי שכלל המסמכים הדרושים לעניין זה מצויים בידי הסנגוריה". את הבקשה חותמים בן צור וחדד כי היא נכתבת אף על דעת סנגורי הזוג אלוביץ, עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר.

טענות הסנגורים לגבי סדר העדים לא התקבלו

בתוך כך, בית המשפט המחוזי קבע כי בשלב זה הוא מסתפק בהודעת הפרקליטות כי היא מחלקת את העדים בתיקי ראש הממשלה לארבע "קבוצות דיונים", ומסרה לסניגורים את סדר הבאת העדים בתיק בקבוצת הדיונים הראשונה. מהחלטת המחוזי נראה כי לא התקבלה טענת סנגורי אלוביץ' בענייין זה שטענו כי "למרות שמועד ההוכחות בפתח מוסיפה המאשימה להקשות ככל יכולתה להיערכות ההגנה למשפט". לטענת עוה"ד ז׳ק חן ומיכל רוזן-עוזר, "משמעותה של הודעת הפרקליטות - שהיא מבקשת לנהל את ההליך הפלילי תוך שמירת כוחותיה העודפים על פני הנאשמים: בדרך שבה מבקשת המאשימה לנהל את ההליך היא תוכל להפתיע את הנאשמים, עובר להעדת העדים, הן ביחס לסדר העדת העדים והן ביחס למסמכים שיוצגו בחקירתם".

גם סנגורי רה"מ נתניהו, בעז בן צור ועמית חדד, טענו כי הפרקליטות לא קיימה את הוראת בית המשפט ועשתה דין לעצמה. "החלטת בית המשפט הנכבד לא עסקה 'בקבוצות' ולא הורתה למשיבה להציג 'תוכנית עדים ראשונית בלבד'. החלטת בית המשפט הנכבד הורתה למאשימה להודיע להגנה את סדר העדת העדים. כזאת לא נעשה".

***חזקת החפות. יודגש כי גם לאחר הגשת כתב אישום נגדו, רה"מ בנימין נתניהו מכחיש את המיוחס לו, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות .

צרו איתנו קשר *5988