הבנקים שוב סוגרים סניפים בשל הסגר: לא יתנו שירות פרוטנלי ב-20% מהסניפים

הפיקוח על הבנקים מאפשר סגירת סניפים ושינוי שעות הפעילות הרגילות בסניפי הבנקים • בשיא הסגר הראשון היו פתוחים לשירות פרונטלי רק 15% מסניפי הבנקים

רחוב ריק בתל אביב בזמן הסגר השני / צילום: כדיה לוי, גלובס
רחוב ריק בתל אביב בזמן הסגר השני / צילום: כדיה לוי, גלובס

המערכת הבנקאית מצמצמת את קבלת הקהל בסניפיה בשל הסגר השני. עם זאת, הפעם מדובר בצמצום מתון של 20% בלבד במספר הסניפים הפתוחים לשירות פרונטלי לקהל הרחב. כמו כן, על הציבור לבחון אם שעות הפעילות בסניפים משתנה בימים אלה ואינה כרגיל, כשהשירות בסניפים יינתן בכפוף לתיאום תור מראש.

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שבראשות המפקח יאיר אבידן, הודיע היום כי "על רקע החלטת ממשלת ישראל", "ומאחר והמערכת הבנקאית מעניקה שירותים חיוניים", החל מהיום "הבנקים רשאים לצמצם את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80%". כמו כן, מבהיר הבנק המרכזי, "הבנקים רשאים לשנות את שעות פעילות הסניפים, ככל שהנסיבות מחייבות זאת".

בשיא הסגר הראשון העניקה המערכת הבנקאית שירותים חלקיים רק בכ-15% מהסניפים בכל בנק, כשרוב השירות ניתן באמצעים מרחוק - דרך אפליקציות או דרך מוקדים טלפוניים, בעיקר. גם הפעם מכוונים בבנק המרכזי לכיוון זה, "כאשר הבנקים יוודאו הקצאת משאבים נאותים למענה במוקד הטלפוני, תוך זמן סביר, ללקוחות המשתייכים לסניפים שאינם סניפי קהל", כדברי הפיקוח על הבנקים, שם "קוראים לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק".

בכל אופן, אבידן מבהיר כי לפי שעה "על מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, הבנקים יבטיחו מענה פרונטלי לשירות אשר אינו ניתן בערוצים הישירים או לאדם שאינו יכול לקבלו בערוצים הישירים, בין היתר בשל העובדה שאינו יודע לעשות שימוש בערוצים אלו. בימי חלוקת קצבאות וכל עוד לא תהיה החמרה בהגבלות, ייפתחו הסניפים בהם יש קופות".

ההנחיות החדשות באות בהמשך להנחיות זמניות שנקבעו עוד בשיא המשבר הראשון ושעודן תקפות, בהן הפחתת דרישות הלימות ההון (תוך אי ניצול ההוראה לחלוקת דיבידנדים), הקלות בניהול סיכון אשראי, במגבלות חבויות ענפיות, בהוראות ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עו"ש (עובר ושב) ועוד.

לאחר תום הסגר הקורונה הראשון פרסם בנק ישראל כי "בתקופת המשבר, כתוצאה מסגירת חלק ניכר מהסניפים, אלפי לקוחות התחברו בפעם הראשונה לערוצים הישירים ותרמו לגידול מהותי בשימוש בהם בחודשים מרץ ואפריל 2020". עוד העריכו אז בבנק המרכזי כי "הלקוחות חדשים שהצטרפו לערוצים הישירים בתקופת המשבר, ימשיכו לצרוך מידע ולבצע פעולות באופן מקוון, כך שהצפי הוא לגידול חד בשימוש בערוצים ישירים כבר במהלך המחצית הראשונה של 2020".

ככל שזה נכון הרי שהפגיעה בלקוחות עתה מוגבלת יותר, הגם שבבנק המרכזי מבהירים כי על הבנקים לסגור סניפים תוך דאגה לפיזור גיאוגרפי ראוי של סניפים פתוחים. בכל אופן, בשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה ונמשכת של סגירת סניפי בנקים, כתוצאה מצרכי הבנקים להתייעל ושינוי באופן צריכת השירותים הבנקאיים (כלומר עם המעבר לאמצעים טכנולוגיים). בסוף 2019 היו לבנקים הישראליים 1,026 סניפי בנקים (לא כולל סניפים של בנקים זרים וכן כולל סניפים של הבנקים הישראליים בחו"ל).

בבנק לאומי ציינו כי הם עובדים כרגיל ללא שינוי.

צרו איתנו קשר *5988