אניגמה בשוק הרכב: למה נבואות הזעם על המשבר בליסינג לא התממשו בינתיים

הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה בערך האג"ח שהנפיקו חברות הליסינג הישראליות • מאז חזרו האג"ח לתשואות חד-ספרתיות, והחברות רשמו רווחים במחצית השנה, למרות ירידה בהכנסות • בעקבות הדוחות הרבעוניים

משרדים של שלמה סיקסט  / צילום: כדיה לוי, גלובס
משרדים של שלמה סיקסט / צילום: כדיה לוי, גלובס

חברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות בישראל היו מהראשונות לחוות את השפעות התפרצותו של נגיף הקורונה. הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות והתבססותן המובהקת על הנפקות אג"ח לציבור, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה של עשרות אחוזים בערכן של האג"ח המונפקות ולחשש ממשי באשר ליכולתן של חלק מהחברות לשרוד את הזעזוע בענף.

■ חברות הליסינג סופגות אש, אבל בדוחות "הכול דבש" | דובי בן גדליהו

חשש זה הצטמצם משמעותית לקראת סוף מרץ, בעקבות החלטת בנק ישראל להתערב בשוק הקונצרני ולרכוש אג"ח בדירוג A מינוס ומעלה. ההודעה, שנתפסה כתמיכה של הבנק המרכזי בחברות שלא נמצאו בסיכון גבוה לפני משבר הקורונה, הובילה מאז לעלייה מחודשת במחירי האג"ח של חברות הליסינג ולסגירת מרבית הירידות בהן.

לפיכך, כיום חזרו האג"ח של חברות הליסינג להיסחר בתשואות חד-ספרתיות, שאמורות לאפשר למרביתן לחזור ולמחזר את חובותיהן, גם אם בריביות גבוהות מאלה שנדרשו לשלם ב-2019. נוסף על כך, הראו חברות הליסינג כי הניסיון שרכשו במשבר הכלכלי העולמי הקודם (2008-2009) אפשר להן להציג רווחים גם במחצית הראשונה של 2020, וזאת למרות הירידה בהכנסות.

המחצית-הראשונה-של-חברות-הליסינג-במיליוני-שקלים
 המחצית-הראשונה-של-חברות-הליסינג-במיליוני-שקלים

בחודשים יוני-אוגוסט חזרו החברות לפעילות מלאה, שהתבטאה גם בחזרת תוצאותיהן בתחום הליסינג והמכירה לרמות שלפני הסגר הראשון. עם זאת, על תוצאות הסגר השני שהחל לפני ראש השנה, ניתן יהיה ללמוד רק בהמשך.

שלמה החזקות: זינוק בהוצאות המימון 

חברת שלמה החזקות, שנמצאת בבעלות משפחת שמלצר, נחשבת לחברה החזקה בענף הליסינג והשכרת הרכב המקומי, והיא כוללת בתוכה גם פעילות בתחום הביטוח. החברה מדורגת AA מינוס בידי S&P מעלות, והאג"ח שלה נסחרו היום (יום ג') בבורסה לפי תשואה שנתית לפדיון של עד 2.5% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

לאורך תקופת התפרצות הנגיף והטלת הסגר הראשון התאימה החברה את היקף התשומות להיקף המכירות והפעילות העסקית ופעלה לצמצום הוצאותיה השוטפות בתחומי תחזוקת צי המכוניות, שכר העובדים ועוד. במהלך אפריל הוצאו, למשל, כ-50% מעובדי החברה לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ונוסף על כך, הוצאו עובדים לחופשות על חשבון ימי החופשה שלהם.

כמו כן, נפגעה שורת ההכנסות של קבוצת שלמה בשיעור מתון יחסית, למרות השפעת ימי הסגר. במחצית הראשונה של 2020 התכווצו ההכנסות ב-3% ל-1.79 מיליארד שקל, כאשר ההכנסות מליסינג והשכרה ירדו ב-3% ל-916 מיליון שקל, ואילו ההכנסות ממכירת כלי רכב ירדו ב-4% ל-632 מיליון שקל.

למרות הירידה בהכנסות, גדל הרווח הגולמי של שלמה במחיצת הראשונה של השנה ב-1%, ל-365 מיליון שקל, ואילו הרווח התפעולי עלה ב-4% ל-162 מיליון שקל. את הסיבה לכך אפשר למצוא בעיקר בהפחתת ההוצאות שביצעה החברה.

בשורה התחתונה נרשמה במחצית הראשונה ירידה חדה של 60% ברווח הנקי, ל-45 מיליון שקל, אבל זאת כתוצאה מהוצאות מימון של 64 מיליון שקל, שרשמה חברת הביטוח בגלל ירידה בערכם של ניירות הערך הסחירים המוחזקים בתיק הנוסטרו שלה, וכן בגלל הפרשה לחובות מסופקים על נכסי חוב המוחזקים לפדיון. במחצית המקבילה ב-2019 רשמה חברת הביטוח הכנסות מימון של 40 מיליון שקל, ומכאן ההבדל הגדול בתוצאות.

גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה גבוה, והסתכם במחצית הראשונה של 2020 ב-245 מיליון שקל, לעומת 170 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בין השאר, בעקבות ירידה של 12% ברכישות כלי הרכב לסכום של 1.19 מיליארד שקל.

אלבר: ירידה של כמעט 30% ברווח

לצד שלמה החזקות, נסחרות בבורסה גם האג"ח של חברות הליסינג וההשכרה אלבר ואלדן, שנתפסות בעיני חברות הדירוג והמשקיעים כמסוכנות יותר. האג"ח של שתי החברות מדורגות כיום בדירוג A בידי S&P מעלות, כאשר אלה של אלבר נסחרות בשוק לפי תשואה לשנתית פדיון של עד 6%, בשעה שאלה של אלדן נסחרות לפי תשואה שנתית לפדיון של עד 8% (בתוספת הצמדה למדד).

מבט על דוחות אלבר, שנמצאת בבעלות אלי אלעזרא, מגלה כי החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2020 עם ירידה של 19% בהכנסות ל-1.31 מיליארד שקל, ועם ירידה של 29% ברווח הנקי ל-28.5 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם ב-102.5 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת של 208 מיליון שקל שנרשם במחצית הראשונה אשתקד.

בתחום הליסינג התפעולי ספגה אלבר במחצית השנה ירידה קלה בלבד, של כ-3%, בהכנסות ל-435 מיליון שקל, אבל בשאר התחומים נרשמו ירידות חדות של עשרות אחוזים בהכנסות כתוצאה מתקופת הסגר. כך למשל, מסחר בכלי רכב (אפס קילומטר) ב-36% ל-356 מיליון שקל, ואילו ההכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות ליסינג והשכרה, התכווצו ב-15% ל-254 מיליון שקל.

לדברי אלבר, התמודדות החברה עם המצב הנוכחי כוללת, בין השאר, התאמת צי הליסינג לרמת הביקוש במשק, תוך הארכת תקופת החכירה בעסקאות קיימות והסטת לקוחות לכלי רכב משומשים. כמו כן, פעילות ההשכרה לטווח קצר, שמיועדת לתיירים, הוסטה לסגמנטים אחרים המושפעים פחות מהמצב.

עם זאת, בחברה גם הזהירו כי המשך מגמת ההרעה במשק בישראל והקטנת מספר המועסקים במשק, עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה עקב הקטנת הביקוש לכלי רכב בעסקאות ליסינג, השכרה ומכירת כלי רכב חדשים. נוסף על כך, משברים מאקרו-כלכליים עלולים להשפיע על יציבותם הכלכלית של לקוחות החברה ועל היקף פעילותם.

נכון לחודשים יולי-אוגוסט, לאלבר צי עובד ממוצע של 30 אלף כלי רכב, מתוך צי כולל ממוצע של 35.6 אלף כלי רכב, המשקף שיעור תפוסה ממוצע של 84.3%, וזאת לאחר שבמחצית הראשונה של 2020 ירד שיעור התפוסה הממוצע ל-81.5% עקב משבר הקורונה. לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2019 החזיקה החברה צי כולל ממוצע של 35.9 אלף כלי רכב ושיעור תפוסה ממוצע של 88.5%.

אלדן: ירידה חדה ברכישת כלי רכב

גם אלדן הציגה במחצית הראשונה של השנה ירידה חדה של כ-13% בהכנסות, ל-709 מיליון שקל, בעקבות נפילה של 30% בהכנסות ממכירת כלי רכב ל-219 מיליון שקל. עם זאת, צמצום בהוצאות הוביל את החברה להציג עלייה של 22% ברווח התפעולי ל-74 מיליון שקל, כשבנוסף נהנתה החברה מירידה של 35% בהוצאות המימון עקב הירידה במדד המחירים לצרכן, וכן מרווח של 41 מיליון שקל שנבע מרכישה עצמית של אג"ח בימים שבהם קרסו מחיריהן בעשרות אחוזים.

לפיכך, בשורה התחתונה הציגה אלדן, שנמצאת בבעלות משפחת דהן, רווח נקי של 60 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, וזאת לעומת רווח נקי של 6 מיליון שקל בלבד שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הציגה החברה במחצית הראשונה תזרים מזומנים חיובי גבוה של 186 מיליון שקל מפעילות שוטפת, וזאת בהשוואה לתזרים שלילי של 45 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

לפער העצום הזה אחראית הירידה החדה שנרשמה אצל אלדן במחצית הראשונה ברכישת כלי רכב חדשים מיבואני הרכב. לדברי אלדן, החברה עצרה וביטלה רכישות של כלי רכב המיועדים להשכרה, כך שצי כלי הרכב במגזר זה פחת ל-6,257 כלי רכב, לעומת 8,345 כלי רכב שכלל מגזר זה ב-2019. במקביל, פעלה החברה במגזר הליסינג להארכת חלק מעסקאות ההחכרה במחצית הראשונה של 2020, כך שלא נדרשה רכישת כלי רכב חדשים ללקוחות. החל בחודש יולי חזרה החברה לרכוש כלי רכב לפעילות הליסינג שלה.

במגזר הסחר (מכירת רכבי אפס קילומטר) הוקטן באלדן באופן משמעותי מלאי הרכב החדש במטרה להקטין את הסיכון הכרוך בהחזקת מלאי ומימונו. במקום זה בחרה החברה להתמקד במכירת כלי הרכב המשומשים שבבעלותה.

עד לסוף 2020 מעריכה אלדן שתשקיע סכום של 176 מיליון שקל בלבד ברכישת כלי רכב חדשים, אבל ב-2021 כבר מתכננת החברה רכישות בהיקף של 1.55 מיליארד שקל. את הנתונים פרסמה אלדן במסגרת דוח תזרים חזוי, שלפיו היא מעריכה כי תסיים את 2021 עם פחות מ-30 מיליון שקל בקופה. 

צרו איתנו קשר *5988