רשות התחרות לבית הדין: אין לאשר ההסדר בין שב"א למס"ב

רשות התחרות טוענת כי שיתופי הפעולה בין החברות האחיות שאחראיות על פלטפורמות התשלומים במשק "מקימים חששות תחרותיים ממשיים" • שב"א ומס"ב פנו לבית הדין לתחרות בבקשה שיאשר את החיבור העמוק ביניהן לעוד עשר שנים

מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר
מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר

רשות התחרות משיבה לטענות החברה הציבורית שבא שמספקת את הפלטפורמה לביצוע עסקות בכרטיסי אשראי במשק, וטוענת ביחס לשיתוף הפעולה בין שב"א למס"ב כי "ההסדר הכובל איננו לטובת הציבור ואין לאשרו". כך נטען בתגובה שהגישה הרשות לבית הדין לתחרות כארבעה חודשים וחצי לאחר ששב"א ומס"ב פנו לבית הדין לתחרות כנגד עמדת הרשות ובבקשה לאשר את המשך שיתוף הפעולה ביניהן כפי שהוא "מוסדר בפועל ובנוהג מזה כ-35 שנה ואשר נוכח היקפו חוצה חלק ניכר מפעילות ומסמכי החברות", עוד מהימים בהם שתי החברות היו בשליטת הבנקים - ב-2019 שב"א הוצאה משליטת הבנקים והשלימה את הפיכתה לחברה ציבורית ללא גרעין שליטה. ההכרעה בנושא נתונה בידיו של בית הדין לתחרות.

שב"א ומס"ב מנוהלות שתיהן על ידי משה וולף. במהלך חודש מאי השנה, ובעקבות וכנגד עמדת רשות התחרות כפי שהובעה כבר אז, הן פנו לבית הדין לתחרות לאשר את ההסדר ביניהן לתקופה של 10 שנים. במסגרת זו טענו כי "הנכסים נשוא ההסדר כמתואר בבקשה, הינם שירותים הדדיים הניתנים מחברה אחת למשנתה, ושירותים אותם החברות חולקות, ובכללם מנכ"ל ומטה משותפים; תשתיות טכנולוגיות ומתקני גיבוי משותפים; שירותי תקשורת, אבטחת מידע, ביקורת פנים, משאבי אנוש, ביטוח וניהול סיכונים משותפים וצוותי עבודה משותפים ביניהם צוותי פיתוח ותחזוקת תכנה, תחזוקת תשתיות, שרתים, אבטחת מידע, תקשורת, טלפוניה ועוד".

באותו מהלך שב"א ומס"ב חלקו על "היותו של שיתוף הפעולה ביניהן הסדר כובל בהווה וככל שתהיה בפעילותן העתידית של החברת פגיעה תחרותית הרי שמדובר בפגיעה עקיפה בלבד שכן תחרות פוטנציאלית מתקיימת לכל היותר בין לקוחותיהן של החברות", כשהן עמדו על היתרונות התפעוליים מהחיבור ביניהן.

כאמור, עתה הממונה על התחרות מיכל הלפרין הגישה את עמדתה לבית הדין, שכצפוי הפוכה. "שיתופי הפעולה כפי שהוצגו בין מס"ב לבין שב"א הם הסדר כובל אשר איננו לטובת הציבור ואין לאשרו", טוענת הרשות. לדבריה, "שיתופי הפעולה וההתנהלות המשותפת של שב"א ומס"ב, במתכונת המבוקשת בבקשת האישור, מקימים חששות תחרותיים ממשיים. המבקשות לא הראו כי שיתופי הפעולה ביניהן נחוצים לשם השגת תועלות לציבור באופן שעולה על הנזקים שיגרמו מהם. במצב זה, אין מקום לאשר את ההסדר הכובל".

עוד טוענת רשות התחרות כי "התחרות בין שב"א ומס"ב מתקיימת כבר כעת וצפויה להמשיך ולהתעצם במספר מישורים וביניהם: תחרות על פיתוח תשתיות חדשות בתחום מערכות התשלומים; תחרות מול נותני שירותי תשלום כגון אפליקציות תשלום שיכולים לבחור להציע את שירותיהם על גבי מערכות שב"א או מערכות מס"ב; והתחרות על הגדלת האטרקטיביות של אמצעי התשלום (כגון כרטיסי אשראי, אפליקציות תשלום ועוד) שמשתמשים בתשתיות של אחת החברות, על פני השימוש באמצעי תשלום אחר. לעומת זאת, המבקשות לא הראו ששיתופי הפעולה ביניהם במתכונת המבוקשת הכרחיים להשגת התועלות ובוודאי שלא הוכיחו שיש בתועלת לציבור כדי לעלות על הנזק התחרותי שההסדר הכובל עשוי לגרום לו".

ברשת התחרות מסבירים בצדק כי "שב"א ומס"ב הן שתי התשתיות המרכזיות שנמצאות בליבת מערכת התשלומים של ישראל", ומוסיפים כי "לשיתוף הפעולה ביניהן השפעה ישירה ודרמטית על גורלו של תחום התשלומים בישראל". נציין כי שב"א מאפשרת את פעילות כרטיסי האשראי ומס"ב את הסליקה בין-בנקאית.

ברשות מזכירים כי "בעקבות יישום מסקנות וועדת שטרום נדרשו הבנקים להפחית את אחזקותיהם בשב"א וכיום ארבעה בנקים מחזיקים בפחות מ- 40% משב"א. למרות שינוי זה במבנה השליטה בשב"א נותר הניהול האופרטיבי של מס"ב ושל שב"א כפי שהיה ערב השינוי במבנה האחזקות של שב"א ובכלל זה נותרה הנהלה משותפת, משרדים משותפים, צוות עובדים משותף ותשתיות משותפות. על רקע דברים אלה פנתה רשות התחרות באוקטובר 2019 לשב"א ולמס"ב והודיעה להם, כי המשך התנהלות משותפת זאת עלולה להעלות כדי הפרה של החוק. פנייה זאת היא שהולידה את בקשתן של שב"א ומס"ב מבית הדין לתחרות שיאשר להן את ההסדר הכובל הקיים ביניהן".

עוד נציין כי על פי דוחות שב"א, "החל משנת 2002 פעילות שב"א מוסדרת על ידי פטורים מהסדר כובל שניתנו על ידי הממונה על התחרות" כאשר "בספטמבר 2017 התקבל פטור חדש מהממונה לחמש שנים וזאת עד לספטמבר 2022" בשב"א מפרטים כי הפטור האמור "בא חלף הפטור הקודם, ועניינו בהסדר הבעלות המשותפת של הבנקים".

אגב, על פי דוחות שב"א, "ביוני 2020 ניתנה החלטה בעניין פטור בתנאים מהסדר כובל בעניינה של מס"ב לתקופה של 5 שנים. הממונה על התחרות מציינת בהחלטה כי סוגית הזיקות בין החברה למס"ב נבחנת על ידה בנפרד ואינה מתייחסת אליה במסגרת החלטת הפטור של מס"ב. עם זאת, מציינת הממונה כי אין בהחלטת הפטור בעניינה של מס"ב משום מתן היתר לזיקות אלה או לכל שיתוף פעולה אחר בין מס"ב לבין החברה".

בכל מקרה, לא מדובר בדבר של מה בכך עבור שב"א שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-390 מיליון שקל. "לשב"א הציבורית תלות במס"ב והיפרדות בין החברה למס"ב, ולמצער, שינוי במערכת ההתקשרויות בין החברה למס"ב עשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאותיה של החברה", כדברי שב"א עצמה.

צרו איתנו קשר *5988