רשות ניירות ערך מקדמת ביטוח מקצועי קבוצתי למנהלי תיקים

זאת בשל התייקרות הביטוח, שמקשה על מנהלי תיקים רבים לעמוד בדרישות החוק • הרשות פונה לחברות, סוכנים וברוקרים משוק הביטוח להציע פיתרון קולקטיבי למנהלי תיקים שמתקשים למצוא כיסוי ביטוחי עצמאי

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

בשל הקושי המתמשך של חברות לניהול תיקי השקעה של הציבור הרחב למצוא ביטוח מקצועי כפי שהן מחויבות לעשות, מפרסמת היום רשות ניירות ערך "קול קורא לעניין ביטוח קבוצתי לחברות ניהול תיקים". במסגרת זו מבקשת רשות ניירות ערך מחברות הביטוח, סוכני הביטוח ורוקרים מתחום הביטוח כיצד לדעתם יתאפשר ליצור פוליסה קבוצתית למנהלי תיקים, שתיתן מענה ביטוחי לקולקטיב של מנהלי תיקים.

מדוע מחפשת רשות ניירות ערך שבראשות היו"רית ענת גואטה ליצור ביטוח קבוצתי למנהלי תיקים? ברשות ניירות ערך מסבירים כי "חברות ניהול התיקים מחויבות על פי חוק לרכוש פוליסות ביטוח מקצועי על מנת להגן על ציבור המשקיעים המקבל את שירותיהן", ואולם, "התייקרות פוליסות הביטוח בשנים האחרונות בשיעורים ניכרים, מהווה הכבדה משמעותית על פעולתו של ענף ניהול התיקים ושל מנהלי התיקים בפרט".

ברשות ניירות ערך טוענים כי התייקרות זו קרתה "על אף מיעוט התביעות שהוגשו בפועל בתחום", אלא שמדובר בתחום ביטוח שמושפע מאוד ממגמות בינלאומיות ושנסמך מאוד על ביטוח משנה. כך, המגמה של גידול בתביעות בביטוחים מעין אלה, לצד גידול ניכר גם בהיקפים הכספיים של התביעות הללו, גורמים להתייקרות הביטוחים האלה גם בישראל, תוך יציאה מהתחום של כמה מחברות הביטוח שפעלו בתחום.

כך או כך, מבחינת מנהלי תיקים לא מעטים מדובר על מכשלה אמיתית, כשמחירי הביטוח שנדרשים מהם מאמירים, ושלעתים הם אף מתקשים במציאת כיסוי ביטוחי מלא כפי שהם רוצים. לכן פונה עתה הרשות בקול קורא "לגורמים הרלוונטיים בתחום הביטוח" על מנת שאלה יציעו "הצעות ולבחון מודל של ביטוח קבוצתי, במסגרתו מבטח אחד או מספר מבטחים, יערכו פוליסת ביטוח עבור קבוצת חברות ניהול תיקים במשותף".

רשות ניירות ערך מציעה כי הביטוח הקבוצתי כאמור יהיה כזה שבמסגרתו "תוכל כל חברת ניהול תיקים לתבוע את פוליסת הביטוח עד לסכום המינימלי אותו היא נדרשת לבטח לפי הקבוע בתקנות הביטוח, וזאת כל עוד נותרה יתרה מבוטחת שטרם נתבעה על ידי חברות אחרות בפוליסה הקבוצתית".

ברשות שאחראית על מנהלי התיקים מקווים כי "סך הסכום המבוטח בפוליסה הקבוצתית יהא נמוך מסך הכיסוי של כל החברות שיהיו מכוסות בפוליסה הקבוצתית לו היו עורכות את הביטוח באופן נפרד, וזאת מתוך הנחה כי הפחתה משמעותית של הסכום המבוטח כאמור, תביא להוזלת הפרמיה המוטלת על כל חברה בהיקף ניכר". ברשות מציינים עוד כי הם מקדמים בימים אלה יוזמה של תיקון חקיקה בנושא, שתאפשר הקלה על מנהלי התיקים בהקשר לדרישות הביטוח.

נכון לסוף מרץ השנה עמד היקף שוק התיקים המנוהלים בישראל על כ-260 מיליארד שקל. בסוף 2019 היו בשוק התיקים המנוהלים 123 חברות מנהלות, שמתוכן 19 חברות "גדולות" (שכיום או בשנים האחרונות יש בהן מעל אלף לקוחות או חמישה מיליארד שקל בנכסים מנוהלים).

צרו איתנו קשר *5988