בוועד עובדי רשות שדות התעופה עדיין חברים שלושה בני משפחה, למרות התראות המבקר בעבר

לדברי המבקר, במשך כשלוש שנים פעל דירקטוריון רש"ת בהרכב חסר • רואה החשבון של רש"ת מכהן יותר מ-24 שנים, בניגוד למגבלות הכהונה

עובדי רשות שדות התעופה לאחר נחיתת חירום / צילום: דוברות רשות שדות התעופה
עובדי רשות שדות התעופה לאחר נחיתת חירום / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

54 תאגידים ציבוריים פועלים בישראל והם מעסיקים 15 אלף עובדים. היקף הנכסים בבעלות כלל התאגידים הציבוריים עומד על 300 מיליארד שקל, ואומדן ההכנסות השנתיות בכל התאגידים הוא 100 מיליארד שקל. בדוח מבקר המדינה נמצא כי "73% מהתאגידים לא מפרסמים לציבור דוחות כספיים מלאים, וב-55% מהתאגידים הרכב הדירקטוריון אינו מלא. עוד נמצא כי כל תאגיד פועל על פי החוק שמכוחו הוקם, ואין גורם ממשלתי המרכז בידיו באופן בלעדי את הפיקוח על כלל התאגידים הציבוריים".

בין דצמבר 2018 ליוני 2020 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים לפיקוח הממשלתי על התאגידים הציבורים, ולממשל התאגידי בהם. הליקויים שנמצאו כללו בין השאר הרכב חסר בדירקטוריון של חלק מהתאגידים הציבוריים, אי הגשת דוחות כנדרש, העדר הגבלה על תקופת העסקת המנכ"ל והעסקה ממושכת של נושאי משרה כרואי חשבון (מבקרים) או יועצים משפטיים. נושא אחר שהוגדר כליקוי הוא העדר נוהל של ניגוד עניינים.

בין התאגידים שנבדקו נכללת גם רשות שדות התעופה. טענת המבקר היא שבחודשים ינואר 2016 עד ינואר 2019 לא מונו שלושה עד שבעה מ-15 חברי הדירקטוריון. בנוסף, צוין כי רואה החשבון המבקר של רש"ת מכהן בתפקידו יותר מ-24 שנים (משנת 1995) ומאז לא הוחלף, למרות תיקון משנת 2018 בנוגע להגבלת כהונת רואה החשבון המבקר. בהיבטי שקיפות נמצא כי רש"ת מפרסמת נתונים מתוך הדוחות הכספיים במסגרת דוח שנתי, המוגש על פי חוק חופש המידע, אך אינה מפרסמת בציבור את דוחותיה הכספיים.

עוד עלה בביקורת כי בוועד עובדי הרשות מכהנים שלושה בני אותה משפחה, שני אחים ואחיינם, "הגם שהנושא הוצג כליקוי בכמה דוחות מבקר מדינה בעבר". כמו כן, טענת המבקר היא שיו"ר הוועד (פנחס עידן) הורד לבקשתו בחמש דרגות, במהלך חריג, על מנת שיוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בעקבות דיון שקיים יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הסיר היו"ר את מועמדתו והוחזר לדרגתו.

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה: "רש"ת היא תאגיד הפועל על פי חוק, ועל אף שאינה כפופה לרשות החברות הממשלתיות, מאמצת לא מעט מהמלצותיה לצורך פיקוח ובקרה. באשר למינוי רואה חשבון, כמו גם איוש חברי דירקטוריון, יצוין כי האחריות אינה בידי רש"ת.

"לעניין הגבלות חברות בוועד, כפי שהוגדרו בתקנות החברות הממשלתיות התשס"ה-2005, הן עניינה של ההסתדרות הכללית ונציגויות העובדים בלבד, במסגרת קביעת תקנוניה המגדירים את הכללים המנחים. לנושא החלטת כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, זכאי היה העובד הנדון להשבת דרגותיו בכפוף להסרת מועמדתו".

מוועד עובדי נתב"ג לא נמסרה תגובה. גורם בוועד הדגיש כי "תקנון ועדי עובדים בהסתדרות, שאף הותר בכנסת ובבתי המשפט, מאפשר לקרובי משפחה להיבחר".

צרו איתנו קשר *5988