ברקת רוצה ממשק דיגיטלי ומיידי בין כל השחקנים בעולם החיסכון הפנסיוני ב-2025

רשות שוק ההון שבראשות הממונה משה ברקת פרסמה טיוטת חוזרים ונייר התייעצות שמטרתם לשפר את הממשקים הנוכחיים להעברת מידע וכסף בין החוסכים, המעסיקים, המפיצים והגופים המוסדיים • הרשות מצביעה על הצורך בשיפור הטכנולוגיה שמשמשת כיום את הגופים המוסדיים להעברת המידע

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

עולם החיסכון הפנסיוני, שבו מנוהלים נכסי ציבור בהיקף אדיר של מאות רבות של מיליארדי שקלים יעבור בשנים הבאות הליך דיגיטציה כך שיהיה מיידי ומקוון. זהו החזון הדיגיטלי של ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שפרסם נייר התייעצות על השוק בנושא "פנסיוני 2025", ושנועד לסמן את הדרך לשחקנים בעולם הפנסיוני שמהווה את כרית הביטחון הסוציאלי העיקרית של ציבור העובדים בישראל, מעבר לקצבאות ביטוח לאומי ולצד הפנסיה התקציבית.

על מנת להגיע למטרה על הרשות לקדם ולשפר את התשתיות להעברת מידע וכסף בענף, שכיום עדיין לא יכולות לספק את מה שהרשות רוצה שיהיה. אם וככל שהמהלך יקרה זה יקל על היבטי התפעול בעולמות הפנסיוניים, דבר שברשות מקווים שישפר את מצב השוק ויקטין את הפוטנציאל לאי מיצוי זכויות החוסך הפנסיוני.

בשוק כיום יש בעיה למעבר לעולם דיגיטלי מלא בעיקר בשל בעיה באיכות המידע כיום, שכולל שגיאות בכמות לא זניחה, ובפרוטוקול של תהליכי העברת מידע בחיסכון הפנסיוני. לכן, על מנת להגיע ליעד מכוונת הרשות לכך שהמסלקה הפנסיונית תרחיב את שירותיה והמידע שעובר דרכה, בכפוף לכמה אבני דרך, בהן העברת מידע באופן מיידי העברת טופס קוביות (אותו קובץ שמאפשר לפצל את הכספים שמגיעים אצל היצרן הפנסיוני) ממוכן מבעל רישיון לכלל המעסיקים כבר בתחילת 2023. על פי תוכנית הרשות, באותו מועד גם יתאפשר מעבר למענה מיידי לייזום בקשת ניוד החיסכון הפנסיוני מגוף אחד לאחר ומתן מענה לבקשת מידע מיידי ולבקשת הצטרפות.

כך, הממונה רוצה שבעוד שנים ספורות הממשק בין הלקוחות, המעסיקים, המפיצים והחברות המנהלות יהיה דיגיטלי לגמרי וזאת תוך קיצור לוחות זמנים לביצוע פעולות. בין היתר מדובר על הצטרפות דיגיטלית מיידית לחיסכון הפנסיוני, מעבר דיגיטלי בין גופים ובין מסלולי השקעות, עדכון דיגיטלי של מסלולי ביטוח ומינוי מוטבים מקוון. לצד זאת הרשות מסמנת כצורך לשפר ולהפוך לדיגיטלי ומיידי את הממשק שמחבר בין הגופים המנהלים לבין המעסיקים לצרכי פיצולי הכסף שמגיע מהמעסיקים עבור העובדים, לפוליסות ולקרנות השונות שיש לאותו עובד.

רשות שוק ההון פרסמה בהקשר זה שלוש טיוטות חוזרים שנוגעות למבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני, אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל וחובת שימוש במערכת סליקה פנסיוניות מרכזית. למעשה, ברשות עצמה מודעים לכך שכיום המצב אינו מתקדם דיו, כשהם מציינים כי "בעשר השנים האחרונות התבססו הוראות הרשות בדבר אופן העברת מידע במבנה אחיד בין גורמים שונים בשוק החיסכון הפנסיוני על העברת מידע באמצעות קבצי XML תוך שימוש בכספות". לכן הם קוראים להגיש הצעות לגבי אופן הטמעת טכנולוגיות חדשות בתהליכי העברת מידע וסליקת כספים בשוק החיסכון הפנסיוני.

הרשות בוחנת שילובן של טכנולוגיות חדשות

בהקשר זה מציינים ברשות כי "כמו כן, על רקע התמורות הטכנולוגיות החלות במערכות פיננסיות בארץ ובעולם, הרשות בוחנת שילובן של טכנולוגיות חדשות בשוק, אשר יביאו לשיפור בתהליכי העברת המידע והכספים בין הגורמים השונים הפועלים בשוק, ולהאצת קצב העברת המידע וביצוע הפעולות. בין היתר, בוחנת הרשות את אופן שילוב טכנולוגיית API (ממשק המאפשר לגורמים חיצוניים להתחבר למערכת ולקבל נתונים על לקוחות שמעוניינים בכך, ר"ש) במסגרת הגדרת הפרוטוקול האחיד".

המסלקה הפנסיונית הוקדמה ביוזמת ובפיקוח רשות שוק ההון, עוד כשהייתה אגף במשרד האוצר, כבר ב-2013, במטרה לאפשר לחוסך או לבעל רישיון הפועל מטעמו (סוכן ביטוח או יועץ), לקבל מידע מכלל הגופים המוסדיים באמצעות פרוטוקול אחיד שהגדירה הרשות לאורך השנים האחרונות, כפי שמסבירים ברשות.

המסלקה תלויה גם באיכות הנתונים שמתקבלים מהגופים הפנסיוניים השונים ולא אחת יש בעיה באיכות הנתונים, כפי שעולה מדברי הרשות בנייר ההתייעצות לפיהם "בכוונת הרשות לפעול להידוק המעקב והבקרה אחר איכות המידע המועבר במסלקה ואף לפרסם מדדים המלמדים על איכות ניהול הזכויות של המבוטחים".

משום כך הרשות מבהירה כי היא אינה מרוצה דייה מהמצב הנוכחי של המסלקה, והיא "מזמינה את הציבור להגיש הצעות לעניין שיפור איכות המידע המועבר כיום במסלקה, שיפור אופן הנגשת המידע במסלקה, והצעות לעדכון הפרוטוקול האחיד לשם הרחבת המידע המועבר במסלקה".

אך לא רק זאת אף זאת: רשות שוק ההון מזהה בעיות נוספות בעולם הפנסיוני הנוכחי, שייפתרו בעולם מקוון, מיידי ואמין. מדובר בין היתר בכך ש"הרשות מזהה כי שיעור לא מבוטל מהכספים המועברים לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, מקורם בליקויים שנמצאו בתהליך ההצטרפות אצל אחד מהגורמים המעורבים בתהליך - המעסיק, הגוף המוסדי, בעל הרישיון או העובד עצמו. בהיעדר סנכרון מיטבי בין גורמים אלו ונוכח ריבוי תהליכים ידניים המאפיינים את שלב ההצטרפות למוצר פנסיוני, נוצרים עיכובים בתהליכי קליטת הכספים ועולה חשש לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד", קובעת הרשות. בהקשר זה היא מבהירה כי תשמח להצעות מהשוק "לשיפור תהליך ההצטרפות למוצרי החיסכון הפנסיוני".

עוד מפרטת הרשות כי היא בוחנת עם בנק ישראל ועם מס"ב (שמקיימת את הסליקה במערכת הבנקאית) מהלך להנגשת מידע על הפקדות כספים במערכת הבנקאית, שמוקפדים לגופים המוסדיים. בהקשר זה מפרטת רשות שוק ההון כי "על מנת להבטיח העברת מידע מלא, לרבות מידע אודות זהות המפקיד, בוחנת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פתרון בשיתוף עם בנק ישראל ומס"ב. בהתאם לפתרון המוצע, גוף מוסדי יפנה למס"ב בשאילתה אודות תנועות הכספים שאינן מזוהות בחשבון הבנק שלו. במסגרת השאילתה האמורה יציין גוף מוסדי את פרטי ההפקדה שהועברה אליו, לרבות: סכום ההפקדה ותאריך הערך. כנגד המידע האמור תעביר מס"ב לגוף המוסדי את פרטי ההפקדה המלאים, לרבות, פרטי הזיהוי של הגורם המפקיד, כפי שיתקבל מהבנק מעביר הזיכוי".

צרו איתנו קשר *5988