משבר הוא גם הזדמנות: נדרשת רפורמה במערכת המס

בשל משבר הקורונה הגירעון במדינה הולך וגדל • הפתרון לא רק שיספק מקורות למימון הגירעון, ולו בשל העמקת הגבייה גם ללא העלאת שיעורי המס, אלא גם יתקן עיוותים במערכת המס ובראשם שיעורי מס דיפרנציאליים על הכנסות ממקורות שונים ופטור ממע"מ

בנין רשות המיסים ירושלים / צילום: איל יצהר
בנין רשות המיסים ירושלים / צילום: איל יצהר

הקלישאה אומרת כי משבר הוא גם הזדמנות. כמו לא מעט מהקלישאות גם זו נכונה, ובפרט, משבר הקורונה מספק לנו הזדמנות לבצע רפורמות נחוצות.

כידוע, בשל משבר הקורונה הגירעון במדינה הולך וגדל, ויש למצוא מקורות לצמצום הגירעון. פתרון אפשרי מבוסס על רפורמה כוללת במערכת המס. הפתרון לא רק שיספק מקורות למימון הגירעון, ולו בשל העמקת הגבייה גם ללא העלאת שיעורי המס, אלא גם יתקן עיוותים במערכת המס ובראשם שיעורי מס דיפרנציאליים על הכנסות ממקורות שונים ופטור ממע"מ, נושא אשר הודגש בדו"ח ה-OECD שפורסם ב-23 בספטמבר.

כיום, על הכנסות מסוגים שונים מוטלים שיעורי מס שונים. רווחי הון הנובעים מנכסים ריאליים ממוסים בשיעור שונה מאשר רווחי הון הנובעים מנכסים נומינליים והכנסות משכר דירה. המס על רווחי ההון הנובעים מנכסים ריאליים או נומינליים נגבה במקור, וזהו מס בשיעור אחיד שאיננו תלוי בהכנסותיו האחרות של הנישום, אשר ברוב המקרים איננו מגיש כלל דו"ח על הכנסותיו. במקרה של הכנסות משכר דירה קיימים מסלולים שונים, כולל פטור, ועל בעל הדירות לדווח על הכנסותיו. ידוע כי קיימת העלמת מס בשיעורים ניכרים, כלומר, בעלי דירות רבים אינם מדווחים כלל על הכנסותיהם משכר דירה או שהם מדווחים באופן חלקי בלבד.

הפערים הללו במיסוי יוצרים עיוות בהעדפות הציבור, והשוואת שיעורי המס תתקן את העיוות ועשויה גם להגדיל את הפיזור בהשקעות הציבור ולעודד את המסחר בבורסה, שאין חולק על הצורך בעידודו. לצורך יישום השוואת שיעורי המס נדרשת תמונה כוללת על הכנסות האזרח, והפתרון המוצע לכך הוא הטלת חובת דיווח כללית של האוכלוסייה על הכנסות.

רעיון זה מועלה מדי כמה שנים ונגנז שוב ושוב, בטענה שהדבר יטיל מעמסה כבדה מדי על הציבור. כדי להתייחס לטענה זו כדאי לבחון את מערכת המס בארה"ב אשר מחייבת דיווח כללי. המערכת בארה"ב מפשטת משמעותית את הדיווח לאזרחים שהכנסתם אינה נובעת ממקורות רבים, עד כדי כך שאפילו סטודנט או שכיר זר, שהגיע זה עתה לארה"ב ומתקיים ממלגה או ממשכורת, יכול להכין ולהגיש את הדוח בעצמו בקלות ובמהירות. במידה ונדרש בכל זאת סיוע מציעות חברות רבות, כדוגמת החברה הוותיקה H&R Block שלה 12 אלף סניפים בארה"ב, פתרון יעיל במחיר שווה לכל נפש. אין סיבה להניח כי אי אפשר ליישם מודל זה בישראל, וסביר כי ההזדמנות העסקית הגלומה בו תתגלה ותנוצל תוך זמן קצר על ידי הסקטור הפרטי. הטלת חובת דיווח כללית לא רק שתסלול את הדרך לתיקון העיוות במערכת המס אלא גם תביא להעמקה משמעותית של הגבייה. זאת - משום שאנשים שמעלימים כיום מס, בין אם בטעות בתום לב ובין אם במתכוון, יצטרכו במסגרת חובת הדיווח הכללית להצהיר על הכנסותיהם מכל המקורות, ומן הסתם מעטים מביניהם ירצו לשקר באופן מפורש כל כך.

העיוות השני נובע מקיום מוצרים ושירותים הפטורים ממע"מ. נבחן לדוגמא את הפטור ממע"מ על פירות וירקות. הפטור לא רק שמוביל לאובדן הכנסות למדינה, אלא שהוא פתח להעלמות מס יצירתיות. מכירה בבית עסק של מוצרים שעליהם מוטל מע"מ שונה עלולה להביא להעלמת מס באמצעות מכירת כל המוצרים הנמכרים בבית העסק בשיעור המע"מ הנמוך, וסדרי הגודל של העלמת המס עשויים להיות משמעותיים. לדוגמא, פשיטת רשויות המס על שוק "הכרמל" בתל אביב במאי 2013 אשר הניבה, בסוף שבוע אחד, סכום של 12 מיליון שקלים. בפשיטה אחרת שנערכה ב-2009 נמצאו העלמות מע"מ וליקויים בקרב 92% מהירקנים. חלק גדול מהעלמות המס נעשו באמצעות רישום מוצרים החייבים במע"מ, כדוגמת לחם או דבש, כאילו היו פירות וירקות.

טענה נפוצה, שיש בה מן הצדק, היא כי ייתכנו מצבים בהם המדינה מעוניינת בהשגת מטרות שונות, כדוגמת עידוד אכילה בריאה, ופועלת להשיגן באמצעות פטורים ממע"מ או מיסוי דיפרנציאלי. קיימות דרכים אלטרנטיביות לקידום המטרות שאותן המדינה מעוניינת לקדם. בעניין דיור, לדוגמא, ניתן להתיר קיזוז ריבית על משכנתא מהכנסה חייבת, כפי שנעשה בארה"ב. בעבר הועלתה האפשרות להחלת סעיף זה בארץ, וחובת הדיווח הכללית שהוזכרה לעיל תפשט את העניין.

אין ספק כי תקום זעקה מן הציבור בנושאים אלו, אבל יש לציין שתי נקודות: ראשית, הצעה זו יכולה להביא דווקא להקטנת נטל המס הכולל על האזרחים. שנית, זעקה הנחזית כזעקה מן הציבור מקורה לעתים בסקטורים צרים, ובסופו של דבר, מרגע שבוצע התיקון הוא מופנם ונשכח. דוגמא לכך מתחום המיסוי היא המס על רווחי הון, שהושת בשנת 2003. דוגמא מתחום אחר הוא איסור העישון בפאבים שנכנס לתוקף ב-2007. בשני המקרים ברור כיום כי הדבר התבקש למען כלל הציבור.

משבר הקורונה חשף לעין כל את הסקטוריאליות במדינת ישראל. בנוסף לתיקון העיוותים ולהעמקת הגבייה, עשוי הפתרון המוצע גם לסייע במיגור הסקטוריאליות - לטובת כל האזרחים. 

הכותבת היא חוקרת ומרצה בבית הספר לניהול וכלכלה, "האקדמית תל אביב-יפו"

צרו איתנו קשר *5988