דוח המבקר: המענקים לא חולקו לעצמאים בגלל חישוב בעייתי

לפי דוח המבקר המענקים של רשות המסים כללו קריטריונים בעייתיים אשר שללו מרבים מהם את הזכאות לסיוע • חלק מהליקויים תוקנו, אך התיקון הוחל רק קדימה ולא כלפי מי שנפגע, וחלק לא תוקנו כלל ופגעו באפשרות של כמה עצמאים ועסקים לקבל את המענקים שנקבעו

ערן יעקב /  צילום: יונתן בלום
ערן יעקב / צילום: יונתן בלום

מענקי הסיוע של המדינה לעצמאים כללו קריטריונים בעייתיים אשר שללו מרבים מהם את הזכאות לסיוע. חלק מהליקויים תוקנו, אך התיקון הוחל רק קדימה ולא כלפי מי שנפגע, וחלק לא תוקנו כלל ופגעו - חלקם פוגעים עד היום - באפשרות של כמה עצמאים ועסקים לקבל את המענקים שנקבעו. בין אלה נכללים עוסקים המדווחים על בסיס מזומן, שכירים בעלי שליטה (בפעימה הראשונה), עסקים שהפסידו בשנת 2018 ועוסקים המדווחים באיחוד עוסקים.

במקביל, במערכת המחשוב של רשות המסים היו כמה בעיות ותקלות אשר פגעו בהגשת בקשות המענקים. המוקד הטלפוני היה עמוס עד כדי כך, שבתקופות מסוימות זמן ההמתנה למענה היה כשעתיים. אלה הם חלק מהליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה במסגרת דוח על תפקודה של רשות המסים בתקופת משבר הקורונה.

דוח המבקר מסכם את כלל הליקויים שפורסמו לאורך החודשים האחרונים ב"גלובס". בין היתר מציין המבקר כי במסגרת מענק "הפעימה הראשונה" נקבע כי למענק זכאים עצמאים שהמחזור העסקי שלהם ירד בתקופת הקורונה ב-25% ומעלה. כדי לבדוק אם קיימת ירידה כזו ביצעה רשות המסים השוואה בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לבין התקופה המקבילה ב-2019.

לגבי השוואה זו, מציין המבקר, קיימת בעיה מהותית בנוגע למי שמדווחים לפי בסיס מזומן (שהם רוב העצמאים). המחזורים שנבחנים לצורך ההשוואה אינם בהכרח משקפים את ההכנסה על העבודה שבוצעה בפועל באותו פרק זמן, אלא משקפים גבייה עבור פרויקטים ישנים שבוצעו בחודשים קודמים, והתשלום התקבל באיחור. בפעימה השנייה, ולאור ביקורת שנחשפה ב"גלובס", תיקנה רשות המסים ליקוי זה באורח חלקי.

עוד מציין המבקר כי בפעימה הראשונה לא הייתה התייחסות לשכירים בעלי שליטה, והם לא היו זכאים למענק. בעקבות פרסומים ב"גלובס", וטענות שהעלו ארגוני העצמאים, יועצי המס ורואי החשבון, עיוות זה תוקן, והוחלט שאוכלוסייה זו תהיה זכאית למענק מהפעימה השנייה. עם זאת, מציין המבקר, התיקון הוחל רק קדימה והשכירים בעלי שליטה לא קיבלו כל סיוע עבור חודש מרץ, מהחודשים הקשים ביותר עבור העסקים במהלך המשבר.

ליקוי נוסף במענקים הנו שלילת המענק מבעל עסק שהכנסתו בשנת 2018 הייתה נמוכה, או הפחתתו באורח ניכר, מכיוון שהמענק נגזר מההכנסה של העסק באותה שנה. בעניין זה, רשות המסים אפשרה לעסקים שנפתחו בשנת 2018 לקבל את המענק בפעימה השנייה לפי שנת 2019, אך הבעיה נותרה לגבי עסקים שהיו קיימים לפני 2018, גם אם מצבם השתפר ובשנת 2019 היו להם רווחים.

בעיה נוספת, שנחשפה ב"גלובס", נוגעת למענק ההשתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עד תקרה של 20 מיליון שקל. נקבע כי זכאותו של בעל מספר עסקים שדיווח לרשות המסים במאוחד, באמצעות הליך של "איחוד עוסקים", תיבחן על פי המחזור של כלל העסקים יחד, ולא של כל עסק בנפרד. עבור עסקים רבים מדובר בשלילת המענק, כיוון שבחישוב משותף כלל העסקים שדיווחו יחד עוברים את סף ה-20 מיליון שקל מחזור, ואז בעל העסק לא זכאי למענק בגין אף אחד מעסקיו, גם אם כולם נמצאים מתחת לרף בנפרד, וגם אם כל אחד מהם נפגע משמעותית מהמשבר.

מצב דומה קיים גם בנוגע לשכירים שהם בעלי שליטה בכמה חברות, ומקבלים את המענק בהתייחס לכל העסקים יחד ולא לכל עסק בנפרד.

בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי רישומי רשות המסים כוללים 546 איחודי עוסקים, וכי איחודי עוסקים אלה כוללים 6,776 עוסקים, אשר המחזור של כמחציתם הוא יותר מ-20 מיליון שקל.

משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המסים לבחון את האפשרות שעסקים המאוגדים באיחוד עוסקים, וכן שכירים בעלי שליטה בכמה חברות, יקבלו את המענק בהתייחס לכל עסק בנפרד, ולא להכליל אותם עם עסקים אחרים. כמו כן, הוא ממלית לרשות לפעול לתיקון החלטת הממשלה בהתאם.

כל הליקויים הללו היו ידועים לרשות המסים ולאוצר, אשר אחראי לקביעת המדיניות המענקים, אך באוצר בחרו שלא לתקנם.

המתנה ארוכה למענה טלפוני

באשר למערכת המחשוב של רשות המסים מציין המבקר כי בתקופת משבר הקורונה התגלו במערכת המקוונת של רשות המסים כמה בעיות ותקלות, אשר פגעו בשירותים שניתנו לאזרחים. לדוגמה, שימוש במערכת של יותר מ-15 אלף מבקשי מענק גרם לעומס חריג שלא אפשר למבקשים נוספים להגיש בקשה; תקלה במערכת גרמה לאי-קליטת הבקשות של כ-22 אלף מגישי בקשה; ועלייה מאוחרת של חלקים מהמערכת גרמה לעיכוב בבדיקת הבקשות.

באשר למוקד הטלפוני, שנועד לסייע לעסקים שלא מצליחים להגיש את המענקים ולתת מענה לשאלות בנושא, גילה המבקר כי במרץ-יולי 2020 ממוצע זמן ההמתנה לקבלת מענה טלפוני היה שעה ויותר; ממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא הקורונה היה כ-42 דקות, וממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא המענק לעסקים קטנים היה כשעה ו-18 דקות. עוד עלה מהבדיקה, כי היו פונים שהמתינו יותר משעתיים למענה טלפוני בנושא הקורונה ובנושא המענק לעסקים קטנים. 

מרשות המסים נמסר בתגובה: "הרשות פעלה מפרוץ המשבר באופן מהיר ויעיל לתפעול המודלים הכלכליים למענקים לעסקים שאושרו בחקיקה. עד היום שולמו על ידה בהליכים ממוחשבים מתקדמים למעלה מ-16 מיליארד שקל לעצמאים ועסקים. התנהלות זו היא שאפשרה הזרמת כספי סיוע למאות אלפי זכאים בפרק זמן קצר. ברור כי מדובר באתגר עצום, אשר רשות המסים עמדה ועומדת בו בהצלחה.

נציין כי רשות המסים הינה גוף מבצע הפועל בשגרה לגביית מסים, ובמסגרת ההתנהלות במשבר הקורונה שימשה כגורם באמצעותו תופעלה תוכנית מענקים רחבה ומורכבת, ויושמו מדיניות הממשלה וחקיקת הכנסת. תוכנית רשת כלכלית, שהתווה שר האוצר, נותנת מענה כולל ומתמשך לכל הסוגיות שהובאו בדוח המבקר כבר החל ממאי-יוני 2020 ועד לתום יוני 2021".

צרו איתנו קשר *5988