הגידול בהכנסות קיזז את ההרעה בתיק האשראי, ולאומי הרוויח 750 מיליון שקל ברבעון השלישי

הבנק ממשיך להגדיל את ההוצאות בגין הפסדי אשראי, אך פחות מאשר בשני הרבעונים הראשונים של השנה • שיעור האשראי שהבנק מעמיד לציבור מסך הפיקדונות שהציבור מפקיד אצלו ממשיך להצטמק - מ-76% בסוף 2019 ל-67% עתה, וזאת בשל זינוק של 53.5 מיליארד שקל בפיקדונות מתחילת השנה

חנן פרידמן / צילום: איל יצהר, גלובס
חנן פרידמן / צילום: איל יצהר, גלובס

בנק לאומי המשיך להיערך להרעה בתיק האשראי של הציבור גם ברבעון השלישי השנה, אבל פחות ממה שעשה ברבעונים שקדמו. זאת דרך הגדלת כרית הביטחון להפסדי אשראי עתידיים בכ-550 מיליון שקל. עם זאת, הבנק הוריד קצת את הרגל מעל דוושת ההיערכות להרעה בתיק האשראי שלו, כשהוא הקטין את שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי מסך האשראי ברבעון השלישי.

בשורה התחתונה בנק לאומי  מסכם את הרבעון השלישי ב-2020 עם ירידה צנועה של כ-2% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-750 מיליון שקל. זאת, על אף שהבנק המשיך להגדיל בשיעור ניכר את ההוצאות בגין הפסדי אשראי, שנסקו ביותר מ-200% ביחס לרבעון המקביל, והודות לגידול של 6% בהכנסות ריבית של הבנק וגידול של 11% בהכנסות שאינן מריבית.

מתחילת השנה הבנק עדיין מציג ירידה חדה מאוד של יותר מ-56% ברווח הנקי, וזאת על רקע משבר הקורונה שהוביל את הבנק ואת מתחריו, להפריש סכומי עתק בגין תיק האשראי בשל החשש הגובר לגידול ניכר בחדלויות וקשיי הפירעון בשל המשבר הכלכלי החריף שפרץ בעקבות המגפה והמאמצים להתמודד עמד. מתחילת השנה ועד תום הרבעון השלישי הבנק שבניהולו של חנן פרידמן רשם הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 2.28 מיליארד שקל, המהווים גידול של 406% ביחס להוצאות הללו בתקופה המקבילה ב-2019. בשורה התחתונה המגמה הזו הובילה את הבנק להציג הפסד ברבעון הראשון השנה, ורווח בכל אחד משני הרבעונים שאחריו.

לדברי אלון גלזר, סמנכ"ל המחקר בלידר שוקי הון, "ההוצאות של בנק לאומי ברבעון השלישי בגין הפסדי אשראי נמוכות יחסית למה שהיה ברבעונים הקודמים השנה וגם ביחס למה שבנק ישראל אותת שהוא רוצה. למעשה, ההפרשות שבנק לאומי מציג היום מלמדות שנכון לעכשיו הבנקים פחות חוששים מאשר בנק ישראל, שאתמול אמר שהוא חושב שהשנה הנוכחית צריכה להסתיים ללא רווח לבנקים, בשל היערכות מוגברת להרעה בתיק האשראי. מהבחינה הזו הדוחות של לאומי מפתיעים לטובה".

בדבריו גלזר מתייחס למבחן קיצון שהפיקוח על הבנקים ביצע על סמך תסריט שכלל סגר שני ושאת תוצאותיו פרסם אתמול. במסגרת זו הבהיר הפיקוח כי הוא מעריך שבמצב הנתון הבנקים צריכים להפריש עוד כנגד הפסדי אשראי עתידיים, באופן שיביא אותם לאיזון בשורה התחתונה ממוצעת לענף כולו ב-2020 ולהפסד מצרפי ב-2021. בהקשר זה מציין גלזר כי "הדוח הזה מחזק את ההערכה שגם בבנקים אחרים נראה ירידה בהפרשות ביחס למחצית הראשונה של השנה". לאומי, נציין, הוא הראשון מהבנקים הגדולים והעצמאיים שמפרסם דוחות לרבעון השלישי.

לצד זאת גלזר מציין כי דוחות לאומי מצביעים על כך ש"גם החלק התפעולי של הבנק בסך הכל בסדר. פחדנו שהירידה בריבית תפגע בהכנסות ממימון אבל רואים שהבנקים מפצים על זה בגידול באשראי ובעלייה במרווחים, כשמהצד השני ההוצאות קטנו בגלל ההתייעלות והירידה בבונוסים לעובדים".

קיטון של 10% בהוצאות התפעוליות, ברבעון ומתחילת שנה

ברבעון השלישי הבנק הגדיל בשיעור קל של 0.7% בלבד את תיק האשראי שלו, ברקע קרנות סיוע בערבות המדינה. כך, בסוף הרבעון השני השנה תיק אשראי לציבור של הבנק עמד על היקף של 284.4 מיליארד שקל ואילו בסוף הרבעון השלישי דובר על תיק אשראי של 286.4 מיליארד שקל.

לא רק זאת, שיעור האשראי לציבור ביחס לפיקדונות הציבור (שהם המקור העיקרי לאשראי האמור) בבנק עמד בסוף הרבעון השלישי השנה על 67%, וזאת לעומת שיעור אשראי לפיקדונות של 68.2% בסוף הרבעון השני השנה, שיעור של 70.3% בסוף הרבעון הראשון השנה ושיעור של 75.6% בסוף 2019. כלומר, בעוד שהיקף הפיקדונות שהציבור הפקיד בבנק נסק בשיעור חד של 14.3%, שהם כ-53.5 מיליארד שקל שהציבור בחר לשים בבנק במחיר של תשואה אפסית ולו רק בשביל הביטחון, הרי שהאשראי לציבור גדל ברק 1.4% מתחילת השנה. עם זאת חלק משמעותי מהגידול בפיקדונות נובע מהעברת קרנות נאמנות לעו"ש ולא מדובר בפיקדונות "רגילים" במלוא מובן המילה.

בבנק ציינו עוד כי "התשואה להון ברבעון השלישי של 2020 עמדה על 8.4%, בהשוואה ל-8.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמדה על 4.5%, בהשוואה ל-10.4% בתקופה המקבילה אשתקד (9.6% בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד אשתקד)". נציין כי מאז תחילת השנה ועד היום מניית לאומי איבדה 28.5% מערכה, בעוד שמדד ת"א בנקים 5 השיל בתקופה הזו 25.9%. כיום נסחר הבנק לפי שווי של 25.8 מיליארד שקל. עוד נציין כי לבנק הון רגולטורי חזק

המגמה העיקרית בדוחות הבנקים השנה היא זו שמאפיינת את הגידול המשמעותי בהוצאות בגין הפסדי אשראי. בלאומי מסבירים היום כי "עיקר הגידול הינו בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. ההפרשה להפסדי אשראי של הבנק מייצגת את אומדני הבנק. הפרשה זו מהווה אומדן המבוסס על שיקול דעת משמעותי שהופעל בתקופה המדווחת בסביבה משתנה המאופיינת בחוסר וודאות חריג".

בהקשר זה נפרט כי ההוצאה הפרטנית של הבנק בגין הפסדי אשראי, כלומר ההוצאה בגין הרעה ידועה אצל לווה ספציפי, הסתכמה מתחילת השנה בכ-274 מיליון שקל, וזאת לעומת הוצאה קבוצתית - שנועדה לשמש ככרית ביטחון להפסדי אשראי שהבנק מעריך שיגיעו בעתיד אך שטרם ידוע עליהם - נסקה מ-434 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ל-2 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

ברבעון השלישי בלבד הבנק הקטין את ההפרשה הפרטנית נטו ב-5 מיליון שקל בעוד שההפרשה הקבוצתית הוגדלה בכ-38% ביחס לרבעון השני השנה. בשקלים מדובר על הגדלת כרית הביטחון להפסדי אשראי עתידיים בעוד 552 מיליון שקל.

עוד מוסיפים בבנק כי "ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתשעה חודשים ראשונים של שנת 2020 משקפות שיעור הוצאה של כ-1.05% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור לעומת שיעור הוצאה של כ-0.21% בתקופה המקבילה אשתקד", כששיעור ההוצאות ברבעון השלישי השנה היה נמוך משיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי בכל אחד משני הרבעונים שקדמו לו השנה. כלומר, משיעור הוצאה בגין הפסדי אשראי של 1.2% ברבעון הראשון השנה ושל 1.19% ברבעון השני ירד שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי מסך האשראי של הבנק ל-0.76% ברבעון השלישי.

עם זאת התקופה המאתגרת גם סייעה לבנק להציג ירידה ניכרת בהוצאות התפעוליות שלו, ובעיקר בהוצאות השכר. ההוצאות התפעוליות קטנו ברבעון ומתחילת שנה בסגר גודל של כ-10%. דבר זה מסייע לבנק להציג יחס יעילות משופר.

צרו איתנו קשר *5988