הלוויתן ששאג: רווח שיא של 103 מיליון דולר לדלק קידוחים ברבעון

ברבעון השלישי חלה עלייה חדה במכירות הגז הטבעי מהמאגר ובשיווקו ללקוחות במשק המקומי וכן יצוא שלו למדינות האזור

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים / צילום: דלק קידוחים
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים / צילום: דלק קידוחים

הפקת הגז ממאגר לוויתן הזניקה לשיא את רווחיה של שותפות דלק קידוחים  ברבעון השלישי של 2020. השותפות, שמחזיקה ב-45.34% ממאגר לוויתן, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 103 מיליון דולר. מדובר בזינוק של 193% לעומת הרווח הנקי ברבעון השני של השנה, וצמיחה של 70% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. לעלייה הובילו הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן ושיווקו ללקוחות במשק הישראלי וכן יצוא שלו למדינות האזור (ירדן ומצרים).

הרווח הנקי של דלק קידוחים בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-222 מיליון דולר, לעומת 145 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019 ו-224 מיליון דולר בשנת 2019 כולה. בעקבות התוצאות הכריזה דלק קידוחים על חלוקת רווחים (דיבידנד) בסך 65 מיליון דולר. בעלת השליטה בחברה, קבוצת דלק, תקבל מתוך חלוקה זו סכום של כ-36 מיליון דולר (כ-120 מיליון שקל), המשקף את שיעור החזקתה בה (כ-55%).

בעקבות הפעילות המוצלחת של לוויתן נרשם שיא רבעוני גם בהיקפי מכירת הגז הטבעי. הכנסות דלק קידוחים הסתכמו ברבעון ב-282 מיליון דולר ושיקפו צמיחה של 68% לעומת הרבעון השני של 2020, שבחלקו הוטל סגר על מדינת ישראל, שפגע מהותית בפעילות המשק. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד צמחו הכנסות השותפות ב-135%.

ברבעון השלישי מכרה דלק קידוחים כ-4.6 BCM (מיליארד מ"ק) של גז טבעי ו-320 אלף חביות קונדנסט (נוזל פחמימני הנוצר בעת הפקת גז ומשמש לייצור דלקים) ממאגרי לוויתן ותמר, לעומת מכירות של כ-2.8 BCM של גז טבעי ו-127 אלף חביות קונדנסט ברבעון המקביל. 

בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלו ההכנסות ב-99% לעומת התקופה המקבילה ל-675 מיליון דולר, למרות משבר הקורונה והשפעותיו על היקף הביקוש בחלק מחודשי השנה.

ההכנסות נטו (בניכוי תמלוגים) ממאגר לוויתן הסתכמו ברבעון השלישי בכ-153 מיליון דולר, ושיקפו זינוק של 57% בכמויות המכירה לעומת הרבעון השני, בין השאר, גם הודות ליצוא למדינות האזור בהיקף של כ-1.3 BCM. הכנסות אלה משקפות היקף מכירות כולל ברבעון השלישי של כ-2.3 BCM, כאשר חלקה של דלק קידוחים ממכירות לוויתן מוערך ב-1 BCM. ההכנסות נטו ממאגר תמר הסתכמו בכ-80 מיליון דולר ושיקפו היקף מכירות של כ-2.4 BCM, מתוכם כ-0.5 BCM הוא חלקה של דלק קידוחים.

לאחר שמשבר הקורונה הוביל בסוף הרבעון הראשון ובתחילת הרבעון השני לירידות בביקוש ובמחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים בכל רחבי העולם, נרשמה התאוששות בהיקף המכירות ברבעון השלישי והן אף חצו את רמתן בשיא הרבעון הראשון, עוד לפני שהתחיל משבר הקורונה. במהלך 2020 שילמו השותפות במאגרים תמר ולוויתן כ-750 מיליון שקל של תמלוגים למדינה.

תופחת הרכישה העצמית של אג"ח

במהלך הרבעון השלישי (בחודש אוגוסט) השלימה דלק קידוחים את הליך המימון מחדש של פרויקט לוויתן על ידי הנפקת איגרות החוב "לוויתן בונד" בהיקף כולל של 2.25 מיליארד דולר. נכון למועד הדוח, לשותפות יתרות מזומנים ושווה מזומנים בהיקף של 422 מיליון דולר.

במקביל להחלטה על חלוקת הדיבידנד, החליטה דלק קידוחים על הפחתת התוכנית לרכישה עצמית של איגרות חוב מסדרות א' ותמר בונד מ-50 מיליון דולר ל-30 מיליון דולר. עד כה רכשה השותפות במסגרת תוכנית זו אג"ח בהיקף של 3 מיליון דולר.

לדברי יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, "היצוא ממאגר לוויתן הוביל את דלק קידוחים לרבעון שיא. חזון היצוא האזורי מתגשם יום יום, שעה שעה, בהצלחה אדירה, שעולה אף על הציפיות שלנו. העובדה הזו מחזקת את האמון של הגופים הפיננסים הבינלאומיים בדלק קידוחים, ובפרט בפרויקט לוויתן. אנו נחושים להמשיך ליעדים הבאים, ובראשם הרחבת פרויקט לוויתן יחד עם שברון, שינוי מבני שיאפשר לחשוף נכסי השותפות לקהל משקיעים גלובלי והשלמת היציאה מפרויקט תמר". 

צרו איתנו קשר *5988