בזק | שאלות ותשובות

פרשת "אי הסדרים" מסתבכת: בזק תצטרך להכריע האם למחוק את בזק בינלאומי

הנזק בבזק בינלאומי בשל אי סדרים חשבונאיים גבוה משהוערך ומגיע ל-195 מיליון שקל • רשות ניירות ערך בודקת את הפרשה, דוחות בזק ייערכו מחדש אחורה וגם התייעלות משמעותית על השולחן • מה קרה, האם הרשות חוקרת ומי ישלם את המחיר

רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי, פלאפון ויס / צילום: שלומי יוסף
רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי, פלאפון ויס / צילום: שלומי יוסף

פרשת "אי הסדרים החשבונאיים" בחברת בזק בינלאומי, אשר נחשפה בגלובס, הולכת ומסתבכת. רשות ניירות ערך בודקת את אי הסדרים וביקשה את כל המסמכים והמידע הרלוונטיים. בזק דיווחה כי הנזק המסתמן גבוה בהרבה ממה שהוערך בהתחלה ומגיע ל-195 מיליון שקל, וכן כי מדובר גם באי סדרים מן התקופה האחרונה. לגלובס נודע עוד כי במסגרת הבדיקה הפנימית מעריכים בחברה כי מקור התקלה עשוי להיות מעבר למערכת ERP חדשה ב-2012 והאפשרות נבדקת, למרות שעדיין אין ממצאים סופיים.

בזק דיווחה לבורסה כי  ככל הנראה תידרש לערוך דוחות לשנים אחורה וכי פרסום הדוחות לרבעון השלישי צפוי להידחות. כפי שנחשף בגלובס, במסגרת הערכות שגרתית לדוחות הרבעוניים נמצא במאזני בזק בינלאומי "חור" של עשרות מיליוני שקלים שהחברה לא יודעת להסביר. בזק בינלאומי הפעילה את משרד רואי החשבון סומך כדי לנסות ולעזור בפתרון התעלומה.

מאז חשיפת הפרשה, מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך, בראשות שרה קנדלר, עומדת בקשר עם החברה, שעד כה משתפת פעולה וסיפקה מסמכים. 

מה דורשת רשות ניירות ערך מבזק?

במכתב ששיגרה רשות ניירות ערך ליו"ר דירקטוריון בזק גיל שרון ומנכ"ל החברה דודו מזרחי, מבקשת הרשות לקבל את הפרטים הבאים: "מידע מלא בנוגע לטעויות שזוהו, ובכלל זה השתלשלות העניינים אשר הובילה לגילוי הטעויות, ובכלל זה כיצד התגלו ועל ידי מי מאנשי החברה ו/או רואי החשבון המבקרים; הדוחות הכספיים אשר כוללים טעויות מהותיות, מהות כל טעות שהתגלה; ובאילו נסיבות נוצרו הטעויות".

עוד דורשת הרשות מבזק "הסבר מדוע הטעויות לא התגלו על ידי החברה עד למועד זה; פירוט הסעיפים בדוחות הכספיים של החברה ושל בזק בינלאומי הצפויים להיות מושפעים מהטעויות; הפעולות שהחברה מבצעת בקשר לטעויות שזוהו וההשלכות הצפויות של האירוע על הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה".

הרשות דרשה בנוסף פירוט לגבי לוחות הזמנים הצפויים בקשר למועד פרסום המידע המלא והסופי בדבר הטעות שזוהתה והדוחות הכספיים המתוקנים לתקופות הרלוונטיות, הכוללים טעויות מהותיות.

האם מדובר בחקירה?

בשלב זה מדובר בבדיקה שנערכת כחלק מעבודתה השוטפת של מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך, בדומה לכל מקרה שבו מתעוררים אי סדרים בדוחות של חברות ציבוריות. לא ברור האם הבדיקה מלווה גם על ידי נציגי מחלקת החקירות ברשות, או האם היא בכלל תעבור לבחינה במחלקת החקירות או תיוותר במסגרת טיפול אכיפתי-מינהלי ברשות.

איך עלו על האירוע?

בעת הכנת הדוחות הכספיים לקראת הרבעון השלישי, גילה סמנכ"ל הכספים תומר שני יציבות מוזרה ביתרת הספקים של החברה. משם החלה בדיקה ראשונית שהתגלגלה בשלב הראשון לבור של עשרות מיליוני שקלים. כאמור, לפני כעשרה ימים דיווחה בזק כי במאזני בזק בינלאומי נמצאו אי התאמות של עשרות מיליוני שקלים שהחברה לא יודעת להסביר את המקור שלהן. בשל חומרת האירוע נאלצה בזק לדווח על כך באופן מיידי ואמרה כי מדובר ב"יתרות נכסים בלתי מוסברות מלפני 15 שנה". 

מה קרה בבזק בינלאומי? 

הרחבת הבדיקות בעקבות צירוף מומחים חיצוניים העידה שלא מדובר בבור אלא במכתש גדול שכבר מגיע ל-195 מיליון שקל. החברה דיווחה כי מסך זה תופחת השפעת מס. הפעם החברה דיווחה כי גם בתקופה האחרונה נמצאו אי סדרים, כלומר מ- 2018.

בהתאם לממצאים הראשוניים של הבדיקה, הפערים נובעים בעיקר מכך שלא בוצעה על ידי בזק בינלאומי באופן שוטף זקיפה מלאה של רישום הוצאות. לא צפויה השפעה על יתרת המזומנים של בזק בינלאומי.

לגלובס נודע כי בחברה מעריכים כי מקור התקלה עשוי להיות מעבר למערכת ERP חדשה ב-2012. 

מה צפוי לקרות?

לנוכח האמור, בזק נדרשת לבצע הערכת שווי לבזק בינלאומי עד סוף השנה, אשר תוצאותיה עשויות להגדיל או להקטין את ההשפעה על יתרות העודפים והרווח אף יותר. החברה הודיעה שככל הנראה תידרש לערוך דוחות לשנים אחורה וכי פרסום הדוחות לרבעון השלישי צפוי להידחות. על רקע האירועים האחרונים הקשורים בחברה, נשקלת האפשרות לבצע מחיקה מלאה בספרים, וממילא יהיה צורך לבחון את המשך פעילותה. 

נזכיר כי בזק בינלאומי טרם דיווחה על היקף המחיקה הסופי שתידרש לבצע בעקבות אירוע החיובים הכפולים. החברה דיווחה שמדובר במחיקה שעשויה להגיע ל-200-300 מיליון שקל. מעבר לכך, החברה התריעה כי נשקפת לה סכנה כתוצאה מהשינוי הרגולטורי הגדול שעומד להתרחש בשוק החל מ-2022. הביטול של הפיצול באינטרנט בין ספק לתשתית עשוי גם כן להשפיע מאד על פעילותה, בשל כניסת בזק והוט לתחום אספקת האינטרנט.

לכך כמובן יש להוסיף את הדיווח הנוכחי שבהערכה ראשונית נאמד ב-195 מיליון שקלים. היות שבזק בינלאומי רשומה בספרי בזק בהיקף של 650 מיליון שקל, עומדת בפני הדירקטוריון השאלה האם לא לבצע מחיקה כוללת של החברה מספריה על רקע כל זאת.

מה המשמעות של המחיקות?

מבחינה חשבונאית אין לכך משמעות גדולה אבל מבחינה תפעולית ברור שאם החברה תימחק, יהיו לכך השפעות על התפקוד של כל קבוצת אלפא בשנה הבאה. התקציב יהיה הרבה יותר נמוך ולכן כל הקבוצה תצטרך לשאת בנזק - צמצום והתייעלות יותר גדולים בהרבה ממה שהעריכו תחילה.

צריך גם לקחת בחשבון את הנזק למוניטין של בזק כקבוצה. אחרי פרשת בזק הכלכלית וחקירת הרשות לניירות ערך, בזק עשתה כל שלאל ידה כדי להראות שהתקינות והאחריות התאגידית אצלה היא מקור לגאווה ושלא יהיו בכך פשרות. זה נכס ששלמה רודב, היו"ר הקודם, הביא איתו. רודב הוא האיש שהביא את אלפא לעולם, ואפשר רק להעריך שלא על מהלך זה תהיה תפארתו. 

כמה עובדים שם? הם ייקלטו בחברות הבנות האחרות?

על רקע ההפסדים ועל רקע העובדה שברור שבעקבות האירועים החברה תידרש להתייעלות מרחיקת לכת. מי שעשוי לשלם את המחיר הם לא דווקא 1,300 העובדים בבזק בינלאומי, אלא כלל העובדים באלפא, כ־4,500, כולל בפלאפון וביס.

מבחינה תפעולית כיצד ישפיע הדבר על הקבוצה?

ובכן, גם בדירקטוריון החברה נשמעים קולות שקוראים לבחון מחדש את כל הרעיון של אלפא. המחיקה החשבונאית של בזק בינלאומי היא הזדמנות לבחינה מחודשת של הרעיון ובעיקר האם לא נכון שלכל חברה תהיה את ההנהלה שלה. או לכל הפחות למזג את בזק בינלאומי עם יס תחת הנהלה אחת ולאפשר לפלאפון לפעול עצמאית.

בזק בינלאומי: "הופכים כל אבן"

רן גוראון, מנכ"ל חברות בזק בינלאומי, פלאפון ויס מסר בתגובה: "בהמשך לתהליכים שהובלנו בחברות הבנות, תחת פרויקט אלפא, ובמסגרת ההכנות לקראת אישור הדוחות הכספיים לרבעון שלוש ל-2020, יזמנו בדיקה שהעלתה כי ישנן אי התאמות חשבונאיות בחברת בזק בינלאומי שנוצרו החל משנת 2002 ואי התאמות נוספות, שנמצאות בבחינה. אנו, לצד מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון, מצויים כעת בהמשך בדיקות מעמיקות שמטרתן להפוך כל אבן, ולבחון את השתלשלות הדברים מאז 2002, כאשר חלק מהבדיקות בוחנות האם אירועים אלה עלו בשנים בעבר ומה היה הטיפול בהם. אנו מתייחסים לנושא בכובד ראש, מנהלים את הדברים במהירות המרבית ולא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו". 

בזק בינלאומי

חברה בת של בזק וספקית האינטרנט הגדולה בישראל • בנוסף היא מספקת שירותי טלפוניה בינלאומית ושירותי IT בישראל • החברה שהוקמה ב-1996, מעסיקה כ-1,300 עובדים • החברה היא חלק מפרויקט אלפא, איחוד חלקי של החברות הבנות של בזק שכולל גם את פלאפון ויס, מהלך שנבע מהנחה שההפרדה המבנית בקבוצה לא תבוטל • החברה התריעה כי נשקפת לה סכנה מביטול הפיצול באינטרנט בין ספק לתשתית מ-2022

המאזן של בזק בינלאומי

200-300 מיליון שקל - מחיקות מ"החיובים הכפולים"

195 מיליון שקל - המחיקות מפרשת "אי הסדרים"

650 מיליון שקל - השווי בו היא רשומה בספרי בזק

צרו איתנו קשר *5988