הסכם פשרה בין עיריית אשדוד והתאחדות התעשיינים על הקמת רובע פארק לכיש

ההסכם סולל את הדרך להקמת שכונת מגורים חדשה באשדוד, בסמוך לנמל אשדוד • השכונה החדשה תכלול כ-3,000 יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה • התאחדות התעשיינים ונמל אשדוד התנגדו לתוכנית המקורית מחשש שתפגע בפעילות הנמל

הדמיה של רובע פארק לכיש באשדוד / הדמיה: משרד אדריכלים ארי כהן
הדמיה של רובע פארק לכיש באשדוד / הדמיה: משרד אדריכלים ארי כהן

בית המשפט העליון, בראשות פוגלמן, מזוז, ו-וילנר, החליט אתמול (א') לקבל הסכם פשרה שנחתם בין התאחדות התעשיינים וחברת נמל אשדוד עם עיריית אשדוד והוותמ"ל. פשרה זו, שהושגה אחרי שלוש שנים של מאבקים, סוללת את הדרך להתממשות הקמת שכונת מגורים בת כ-3,000 יחידות דיור בסמיכות לנמל אשדוד.

התוכנית תמ"ל 1062, המכונה "פארק לכיש", נמצאת בחלק הצפוני של העיר אשדוד, ממזרח לנמל, ושיטחה הוא 617 דונמים. התוכנית המקורית מציעה בנייה של 3,008 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 29 יח"ד לדונם, מתוכן, 240 יחידות דיור מוגן לקשישים, שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-80 אלף מ"ר, קריית ספורט ומבני ציבור. מבני המגורים הן ברובם בגובה של 9-11 קומות, בנוסף ל-11 מגדלי מגורים בגובה 17-29 קומות. אדריכל התוכנית הוא ארי כהן.

בחודש מאי 2018 קבעה ועדת המשנה להתנגדויות כי התוכנית מבטיחה איזון בין פיתוחה של העיר והמשך פעילותו הרציפה של נמל אשדוד, וכי "נשקלה בכובד ראש ההשפעה שעשויה להיות לפעילות הנמל כתוצאה מהקמת השכונה. לאחר קיום דיון בנושא השתכנעה הוועדה כי אין בהקמת השכונה כדי להטיל מגבלות על פעילות הנמל".

ואולם, להחלטה הוגשו עתירות ע"י התאחדות התעשיינים, נמלי ישראל ונמל אשדוד שטענו כי הקמת השכונה אכן תפריע להתפתחות הנמל. בין היתר נכתב בעתירת התאחדות התעשיינים, שהוגשה באמצעות עו"ד רון צין ממשרד שביט בר און גלאון צין ויתקון ושות', כי נמל ויחידות דיור לא יכולים לגור בסמיכות בדיוק "כמו שמן ומים. יש דברים שאינם מתחברים", צין טען כי "השהות ליד הנמל דומה לשהות ברמת חובב. חברת נמל אשדוד טענה כי התוכנית תטיל מגבלות על הנמל ותמנע אפשרות להרחבתו בעתיד.

בפסק דין מדצמבר 2018 קיבל שופט בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע, גד גדעון, את העתירה באופן חלקי וקבע כי על התוכנית לחזור לדיון בוותמ"ל, על מנת שתבחן את עמידתה בקריטריונים הרלוונטיים לענייני חומרים מסוכנים ואיכות הסביבה.

"חרף היקפה המשמעותי של התוכנית, מבחינת שיטחה, מספר יחידות הדיור וגודל האוכלוסייה שאליה היא מתייחסת, ומבחינת תקופת הביצוע הארוכה שלה (כ-15 שנים), לא נשקלו במסגרתה שיקולים הנוגעים להשפעה העתידית של הנמל על שטח התוכנית, לרבות התחשבות בהגדלת היקף פעילותו של הנמל בעתיד, ולא נבחנו הדרישות לעניין מרחקי הבטיחות על פי הקריטריונים העדכניים שקבע המשרד לאיכות הסביבה", נכתב בהחלטה.

למרות החלטת בית המשפט: התוכנית אושרה שוב על ידי הוותמ"ל

התוכנית חזרה לעיון הוותמ"ל, ובדיון נוסף שהתקיים בוועדה אושרה התוכנית שוב, מבלי שהוכנסו בה שינויים כלשהם. "הוועדה מדגישה כי התוכנית קודמה בתיאום עם אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיותיו", נכתב בהחלטת הוועדה.

בעקבות זאת הוגשה עתירה נוספת מצד התאחדות התעשיינים, ובה נטען כי על אף פסילת התוכנית, הוותמ"ל חזרה על החלטתה הקודמת. בחודש נובמבר 2019 קיבל השופט גדעון את העתירה וקבע ש "שהחלטת הוותמ"ל עומדת בניגוד גמור לפסק הדין הקודם, שהינו פסק דין חלוט. פסק הדין קובע כי כל בחינת התוכנית על פי הקריטריונים המקלים של מרחקי ההפרדה, המתייחסים למצב הקיים, אינה סבירה".

כך או כך, בהסכם הפשרה שהתקבל אתמול בין הצדדים, ניתן אישור להקמת רובע פארק לכיש במתכונת מעט שונה מזו שהציעה התוכנית. המחיר שרמ"י נאלצה לשלם תמורת מימוש התוכנית היה ויתור על בנייה למגורים בארבעה תאי שטח בסך כולל של 16 דונם וסך כולל של 350 יח"ד.

מהתאחדות התעשיינים נמסר: "התאחדות התעשיינים מברכת את עיריית אשדוד על אימוץ הצעת ההתאחדות, לפיה התוכנית להקמת שכונת מגורים בקרבת הנמל לא תכלול שיווק של בנייני מגורים אשר נמצאים בסמיכות לשטח הנמל. הסכמות אלו, שקיבלו תוקף של החלטת בית משפט, מנעו המשך התדיינויות משפטיות ועיכובים מיותרים בפיתוח התוכנית, וגם יביאו להקטנת החיכוך העתידי בין הנמל לבין השכונה שתוקם - הישג ראוי הן לטובת התושבים והן לטובת המשתמשים בנמל".

מהוותמ"ל נמסר: "מדובר בהישג משמעותי עבור הוותמ"ל. שופטי העליון קבעו כי פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי יבוטל, כי התוכנית תיכנס לתוקף במלואה ובאופן מיידי וכי החלטות הוותמ"ל לאישור תוכנית פארק לכיש ניתנו כדין, תוך הפעלת שיקול דעת תכנוני כנדרש. עוד קבעו כי החלטת הוותמ''ל להסתמך באישור השכונה על מדיניות המשרד להגנת הסביבה לעניין מרחקי הפרדה בין פעילות נמל אשדוד לבין שכונת המגורים פארק לכיש סבירה וראויה".

עיריית אשדוד יוצגה ע"י עורכי הדין אלי וילצ'יק ומירב ברנע ממשרד כהן, וילצ'יק ושות'.

צרו איתנו קשר *5988