הלמן אלדובי מציג גידול ניכר בהכנסות וברווח, כשהשוק ממתין להחלטה על להצעות לרכישה

בית ההשקעות שבניהול רמי דרור לא שופך אור חדש על גורל ההצעות לרכישתו מצד אלטשולר שחם גמל, הפניקס וקרן בריטית • בינתיים: מתחילת השנה עבר בית ההשקעות לרווח של כ-5 מיליון שקל

רמי דרור / צילום: תמר מצפי
רמי דרור / צילום: תמר מצפי

מה קורה עם ההצעות לרכישת השליטה בבית ההשקעות הלמן אלדובי, שמסכם את הרבעון השלישי עם תוצאות חזקות ומשופרות ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כשהוא מציג גידול של כמעט 12% בהכנסות הרבעוניות שלו לצד זינוק של יותר מפי 7 ברווח הרבעוני?

הדוחות הרבעוניים של בית ההשקעות הלמן אלדובי לא שופכים אור חדש על המאבק לרכישת בית ההשקעות, שהחל בשלהי 2019, נרגע ואז פרץ שוב במלוא עוזו לפני מספר חודשים, עם הצעת הרכש המפתיעה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה. בהמשך הצטרפו לאלטשולר שחם הצעות מהקרן הבריטית פולן סטריט קפיטל ומקבוצת הביטוח הפניקס, כשכל ההצעות נבחנות כבר כמה חודשים על ידי ועדה מיוחדת שהקים דירקטוריון הלמן אלדובי.

הלמן אלדובי שבניהולו של רמי דרור הוא אחד מארבעת בתי ההשקעות שפעילים בשוק הפנסיה החדשה הצומח, ושזוכים שם למעמד "קרן נבחרת" שהמדינה בחרה בהן כברירת מחדל לציבור כולו, כשהלמן אלדובי ניצל זאת בתחילת הרבעון השלישי להפיכתו לבית ההשקעות השלישי בגודלו בשוק הפנסיה החדשה, אחרי אלטשולר שחם ומיטב דש ולפני פסגות. בנוסף, בית ההשקעות נהנה מצמיחה בהכנסות מפעילויות ניהול ההשקעות האלטרנטיביות שלו, כגון קרן ה-P2P והקרן להשקעות בתחום ההתחדשות העירונית.

הרווח של הלמן אלדובי צמח ברבעון השלישי בכ-625% ל-2.6 מיליון שקל, על הכנסות של 43.1 מיליון שקל, כשמתחילת השנה בית ההשקעות מציג רווח של 4.9 מיליון שקל לעומת הפסד של 2.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הלמן אלדובי מציג גידול של 10% בהכנסות, שהסתכמו בכ-122.8 מיליון שקל.

כאמור, הדוחות הטובים יחסית של הלמן אלדובי לרבעון השלישי לא שופכים אור חדש על מה שקורה עם ולגבי הצעות הרכש שנמצאות על הפרק, כשככל הידוע יש חוסר תמימות דעים בקרב קבוצת השליטה בבית ההשקעות בנוגע לאופן שיש לפעול לגביהן. ואולם, בית ההשקעות שומר את הקלפים קרוב ללב הגם ששוק ההון מצפה להחלטה בנושא, והעדות לכך היא שווי החברה שקפץ עם היוודע דבר הצעת הרכש של אלטשולר שחם והמשיך להיות גבוה מבעבר בצל ההצעה מהקרן הבריטית ומהפניקס. כיום נסחר בית ההשקעות לפי שווי של יותר מ-260 מיליון שקל.

גם בחנו מה נכתב בדוחות אלטשולר שחם גמל ופנסיה לרבעון השלישי ב-2020 ביחס לעסקה, ומצאנו כי נכתב בהקשר זה כי "למועד פרסום הדוח מוסיפה החברה לנהל משא ומתן עם הלמן אלדובי ביחס לעסקה המוצעת, לרבות ביחס לתנאים הכלכליים של העסקה ובשים לב להצעת הפניקס". עוד נכתב בדוחות אלטשולר שחם גמל כי "בשלב זה, אין כל וודאות כי הצעת החברה להלמן אלדובי תתגבש לכדי עסקה מחייבת או כי דירקטוריון החברה או הלמן אלדובי יאשר את ההתקשרות בעסקה. עוד יודגש כי אין כל ודאות שגם אם תתגבש הצעת החברה לכלל עסקה, היא תצא לפועל, שכן ביצועה כרוך, בין השאר , באישור האסיפה הכללית של הלמן אלדובי וקבלת כלל האישורים הדרושים להשלמת העסקה בהתאם להוראות הדין".

בדומה, בחנו מה שכתוב בדוחות הפניקס ומצאנו התייחסות נטולת חידוש, הגם שמצוין שם כי ההצעה של הקבוצה תהיה תקפה רק עד ל-15 בדצמבר. אגב, בית ההשקעות אי.בי.אי מחזיק במניות הלמן אלדובי והוא מתייחס בדוחותיו לרבעון השלישי השנה להצעות של אלטשולר שחם ושל הפניקס. ביחס לכל אחת משתי ההצעות נכתב בדוחות אי.בי.אי כי "ככל שהעסקה תצא לפועל החברה צפויה לרשום בספריה רווח משמעותי. יצוין כי נכון למועד הדוח אין לחברה יכולת להעריך את סיכויי התממשות העסקה והיא תלויה בין היתר באישורי האורגנים המוסמכים בהלמן אלדובי".

על כל פנים, בצל המאבק לרכישתו מצד גורמים חיצוניים, ובתמיכה של בעלי מניות מיעוט בהלמן אלדובי, וגם בצל מאמצים להשארתו עצמאי שנעשים ככל הנראה מצד בעלי מניות אחרים, בית ההשקעות שבניהול דרור צומח בפנסיה כשהוא ניהל בסוף הרבעון השלישי נכסים בהיקף כולל של כ-70.2 מיליארד שקל. בנטרול נכסי קופת חברת חשמל הרי שבית ההשקעות ניהל בסוף ספטמבר השנה נכסים בהיקף של כ-28 מיליארד שקל. נציין כי ההיקף הנוכחי של קרן ה-P2P עומד על 427 מיליון שקל ואילו ההיקף הקרן להשקעות בתחום ההתחדשות העירונית עומד על 177 מיליון שקל. עוד נציין כי בית ההשקעות מציג קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות מתחילת השנה וברבעון השלישי השנה, לצד ירידה דומה בהוצאות המימון.

צרו איתנו קשר *5988