משפט נתניהו: חומרי חקירה נוספים יועברו לרשות ההגנה

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קיבל חלקית את עמדת הסנגורים והורה לפרקליטות להעביר עשרות מסמכים להגנת הנאשמים • בין המסמכים שיועברו: מסכמים הקשורים לעדי התביעה ומסמכים פנימיים לגבי טענות על שיטות חקירה פסולות

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

הרכב בית המשפט המחוזי בירושלים, בראשות השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, קיבל חלקית את עמדת הסנגורים בתיקי האלפים והורה לפרקליטות להעביר עשרות מסמכים להגנת הנאשמים, בקובעו כי מדובר במסמכים רלוונטיים למשפט העשויים להועיל להגנה.

בין עשרות המסמכים שיועברו לידי ההגנה נמצאים מסמכים הנוגעים לעדי התביעה המרכזיים, ובכללם עד התביעה אילן ישועה וכן עדי המדינה שלמה פילבר וניר חפץ. כך יועבר לידי ההגנה שני מסמכי משא-ומתן עם שלמה פילבר. כמו כן יועברו לידי ההגנה מסמכים רלוונטיים הנוגעים לעדותו של עוזי ארד.

בין המסמכים שיועברו  נמצאים גם מסמכים פנימיים הנוגעים לטענות רפ"ק דובי שרצר כי גורם בתוך צוות החקירה מסר למח"ש כי המשטרה ביצעה בתיק נתניהו שיטות חקירה פסולות-פליליות. כזכור, שרצר טען כי קיבל תלונה כזו, אולם ראש מח"ש הורתה לו שלא לבדוק את התלונה, אלא אם כן חוקר המשטרה יגיש תלונה רשמית למח"ש, ומכיוון שהחוקר סירב - עניין זה לא נבדק. החומר שיועבר כולל את ההתכתבויות בין הגורמים השונים בתוך משרד המשפטים, על-מנת לברר את פרטי האירוע ואת המחלוקת בתוך המשרד האם אכן אירע אירוע כזה.

יש לציין כי הפרקליטות טענה בתגובתה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' כי הנאשמים בחרו להרחיב ככל הניתן את חזית המחלוקת. לטענת הפרקליטות, על בית המשפט היה לדחות את כל בקשות הסנגורים, שחלקן הן בגדר מסע דיג. בפרקליטות טענו כי "במסגרת זו נעשו בבקשות ניסיונות כאלה ואחרים למתוח את יריעת ההגדרה של 'חומר החקירה' שיש למסור לנאשמים, הכול תוך סתירה חזיתית וחוזרת של הלכות בית המשפט העליון בנושא, וגם לפיכך דין הבקשות להידחות".

עוד נכתב אז כי "אופן העלאת הטענות הנרחב והמפורט של הנאשמים מלמד היטב כי דווקא מצויים בידיהם כלל חומרי החקירה הדרושים להם לביסוס טענותיהם. עובדה היא שהם משכילים להעלות טענות שונות על מחדלי חקירה, על תרגילי חקירה פסולים, על התנהלות בלתי ראויה של החוקרים וכיוצ"ב - הכול על בסיס החומרים שהועברו לידיהם כ'חומר החקירה'. ניסיונם לטעון כי על סמך טענות בלתי מוכחות אלה צריכה המאשימה להמציא להם חומרים נוספים, אך מחזקת את טענת המאשימה כי מדובר ב'מסע דיג' שאינו מבוסס - מסע המבקש להפוך את היוצרות של סדרי הדין".

כאמור, כעת בית המשפט קיבל חלקית את דרישות ההגנה וקבע כי חלק מהמסמכים המבוקשים יועברו לידי ההגנה. על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין קבלת חומרי חקירה, קיימת זכות ערעור לתביעה ולהגנה לבית המשפט העליון.

מהפרקליטות נמסר בתגובה כי "בדבר רוב-רובו של החומר שהתבקש על-ידי הנאשמים - בית המשפט קיבל את עמדת התביעה לפיה לא מדובר בחומר חקירה שיש בו כדי לסייע להגנת הנאשמים. כמו כן, בית המשפט לא מצא להתערב בהחלטת התביעה לאפשר עיון במשרדיה בחומרים רגישים. בית המשפט קבע כי חלק קטן מהחומרים שהתבקשו על-ידי הנאשמים יועבר לידם. יודגש כי חלק מחומרים אלה כבר נמצאים בידי ההגנה. ביחס לחלק האחר של החומרים, שהתביעה סברה כי יש לסווגם כפנימיים, ונקבע כי יש להעבירם - התביעה תלמד את החלטת בית המשפט".

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, איריס ושאול אלוביץ' וארנון (נוני) מוזס מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988