סבב נוסף בעימותי ברקת-גואטה: רשות שוק ההון נגד דוח הריכוזיות של רשות ני"ע

הדוח על ה"ריכוזיות בניהול כספי ציבור" פורסם לאחר שברשות שוק ההון ביקרו את הטיוטה וטענו לטעויות מתודולוגיות של רשות ניירות ערך, כשלטענתם השגיאות נותרו בדוח הסופי • רשות ניירות ערך: "החשש של הממונה מובן לנו ומיועד אך ורק במטרה להסיט את המיקוד מהנושא החשוב"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך פרסמה ביום שלישי "מחקר ריכוזיות בניהול כספי ציבור" שערכה המחלקה הכלכלית שלה, ובמסגרתו מוסבר עד כמה גדלו המשקיעים המוסדיים בעשור האחרון ונהפכו לריכוזיים בתחומי החיסכון לטווח ארוך, באופן שמשפיע לרעה על הנזילות בשוק ההון.

עתה מתברר כי המחקר האמור מעורר, ולא בפעם הראשונה, עימות חריף בין רשות שוק ההון שבראשות הממונה משה ברקת לבין רשות ני"ע בראשותה של היו"ר ענת גואטה. במכתב ששלח ברקת לשורת מכותבים, ובהם נגיד בנק ישראל אמיר ירון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, ממלא מקום מנכ"ל האוצר ערן יעקב, הממונה על התחרות מיכל הלפרין, המפקח על הבנקים יאיר אבידן, ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל מישל סטרבצ'ינסקי, הוא ביקר את מה שהסתמן בטיוטת הדוח של רשות ני"ע, כשבסביבת רשות שוק ההון מבהירים כי חלק ניכר מהביקורת רלוונטי גם לדוח הסופי, כשהטעויות המתודולוגיות בו לא תוקנו.

אף שבמהלך הכנת המחקר היה דיון בנושא בין רשות ני"ע לרשות שוק ההון, הרי שפרסום הדוח אתמול התברר כסיבוב נוסף בשרשרת המאבקים הבלתי פוסקים בין גואטה לברקת. זאת, נוסף על ויכוחים שהתגלעו בעבר בין שני הגופים בעניין יישום הוראות חשבוניות בענף הביטוח, ביחס לחברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי, ביחס למבנה הרצוי לפיקוח הפיננסי בישראל, ובאחרונה גם ביחס לאופן ההתערבות של ברקת בחברת כלל ביטוח וגם במגדל, שגואטה ביקרה אותו.

משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס
 משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

שגיאות ופגמים בדו"ח

כך, ברשות שוק ההון גורסים כי יש "שגיאות מתודולוגיות ופגמים המונעים את האפשרות לבסס על הדוח קבלת החלטות מדיניות בנושא זה". בין השאר, הסבירה הרשות במכתב שהגיע לידי גלובס כי "שינוי במספר השחקנים אינו בהכרח מטרה רגולטורית העומדת בפני הרשות, אלא תוצאה אחת מיני רבות, שיכולה להביא לשיפור הרווחה של הצרכן על ידי הגברת התחרות. עם זאת, מיעוט השחקנים בתחום החיסכון ארוך הטווח בכלל, ובענף הפנסיה בפרט, הינו מצב עולם מוכר הנגזר מגורמים שונים, מבניים וכלכליים".

עוד ציינה רשות שוק ההון כי "ההשוואה הבינלאומיות המוצגת במחקר נעשתה ללא כל ניתוח של ההבדלים בין המשטר הרגולטורי בתחום החיסכון ארוך הטווח בכל מדינה, ועל כן לא מאפשרת השוואה של 'תפוחים אל תפוחים' או השוואה קרובה דיו".

עוד הסביר ברקת במכתבו האמור כי "תוצאות המחקר בנושא הריכוזיות בענף החיסכון הפנסיוני אינן מובהקות בנושא השפעת מספר הגופים המוסדיים הפעילים על המסחר בשוק ההון ועל כן, לצערנו, מסקנות המחקר אינן קונקלוסיביות". עוד הוא מפרט כי "בעוד חלק מהמלצות המחקר הינן לפעול לגידול במספר הגופים המוסדיים הפועלים בישראל, המחקר אינו מסביר כיצד שינוי במספר הגופים הללו יביא לשינוי כלשהו ברמת הנזילות בשוק ההון, בכמות הצפה או בגיוון הדעות בתמהיל השקעות של השחקנים. כך לדוגמא, גידול בפעילות ענף קופות הגמל אינה זהה לגידול בפעילות ענף קרנות הפנסיה וההשפעות על שוק ההון אינן זהות".

אך לא רק זאת, ברקת משיב לגואטה שנוטה להתייחס רבות לתחומי אחריות שאינם תחת רשות ניירות ערך שבאחריותה, כי יש צורך בבחינה מעמיקה בהרבה על מנת לראות את מורכבות הנושא, כמו למשל שיש תחרות גוברת בתחומי הגמל, או לקחת בחשבון שיקולי הון. כך או כך, ברקת מסביר כי "להערכת הרשות המחקר אינו לוקח בחשבון את השפעתם של משתנים רבים אשר ביכולתם להסביר גם כן את השינוי ברמת הנזילות בשוק ההון ובפרט את השינוי בכמות הצפה במניות מדד ת"א 125. דברים אלו מביאים למסקנה כי קיים קושי להתבסס על תוצאות המחקר או על המלצות המדיניות המוצגות בו לטובת חשיבה על צעדי מדיניות מועילים בהקשר של ענף ניהול כספי הציבור בישראל". ברקת ממשיך ושוטח ביקורת רבה, בשלל תחומים, על דרך עריכת הדוח של רשות ניירות ערך.

"התנהלות לא מקובלת"

בתגובה לטענות שכתב ברקת במכתבו, ושרוח הביקורת בהן נשמרה ככל הידוע גם לאחר השינויים ופרסום הדוח הסופי, הגיבה רשות ני"ע באומרה כי היא "נוהגת לפרסם מחקרים וניירות עמדה המבוססים על נתונים אמפיריים, ידע מחקרי ובחינה מעמיקה. עמדותיה אלה שימשו לרפורמות רחבות מרכזיות, לרבות ועדת הריכוזיות, והן מדברות בעד עצמן".

עוד ציינו ברשות ני"ע ביחס להערות שהשמיעה רשות שוק ההון על הטיוטה, כי "הוטמעו הערותיו, ככל שהיו רלוונטיות. ככל שיש למפקח על הביטוח התייחסויות נוספות, הוא יודע איפה למצוא אותנו". עוד מסרה רשות ני"ע כי "גם המחקר הזה צפוי לשמש בסיס לדיוני ועדת הריכוזיות הקרובה, ועל כן החשש של הממונה מובן לנו ומיועד אך ורק במטרה להסיט את המיקוד מהנושא החשוב הזה. אופן ההתנהלות לא מקובל".

בין השאר, קוראת רשות ני"ע להבאת גורמים זרים לשוק המקומי - דבר שנפסל על ידי רשות שוק ההון, שם מציינים כי בבנקים חיכו לזרים במשך שנים, והם לא באו. בהקשר זה נציין כי שלא בפעם הראשונה, כשהיא בוחנת לעומק מה לא פועל בתחומים שלא באחריותה, מפנה רשות ני"ע את החצים לכיוון רשות שוק ההון. 

צרו איתנו קשר *5988