בשל מחלוקת עם הוועד: העוזרים המשפטיים של השופטים לא יכהנו גם כמזכירים משפטיים

מזכיר משפטי של ביהמ"ש הוא תפקיד חדש, בהתאם לרפורמה בסדר הדין האזרחי אך שבוע וחצי לפני כניסתה לתוקף טרם נקבע מי יאייש את התפקיד • ניסיון למנות לתפקיד את העוזרים המשפטיים של השופטים נכשל עקב התנגדותם

התיקון לתקנות סדר דין אזרחי ייכנס לתוקף בעוד כשבוע וחצי, אך עדיין לא מונו מזכירים משפטיים / אילוסטרציה: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאטיב
התיקון לתקנות סדר דין אזרחי ייכנס לתוקף בעוד כשבוע וחצי, אך עדיין לא מונו מזכירים משפטיים / אילוסטרציה: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאטיב

בעוד שבוע וחצי ייכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, אך טרם נקבע מי יאייש את תפקידים החדשים של המזכירים המשפטיים של בתי המשפט, הקבועים בתקנות החדשות.

לגלובס נודע כי המשא-ומתן שהתנהל עם ועד העוזרים המשפטיים לא צלח, ואלה לא ימונו למזכירים משפטיים.

כרגע לא ברור עדיין כמה מזכירים משפטיים ימונו, ונראה כי מספרם ייקבע בהתאם לצורך לאחר כניסת התקנות לתוקף.

מדובר בתפקיד חדש ומרכזי ברפורמה במשפט האזרחי. הגדרת התפקיד עוררה מחלוקות בקרב עורכי הדין בשל הסמכות שניתנה למזכיר לדחות קבלת כתבי בית דין אשר לא נערכו בהתאם לתקנות.

מאחר שהתקנות דורשות כי את התפקיד ימלא עורך דין, המשימה למנות מזכירים משפטיים לא תהיה פשוטה בהיעדר תקנים ובסדר הזמנים הקצר שנותר.

הרפורמה אושרה, התקציב לא

בהנהלת בתי המשפט ביקשו, באופן טבעי, למנות את העוזרים המשפטיים של השופטים לתפקידים. במסגרת המשא-ומתן שהתנהל עם ועד העובדים, ניסו באוצר ובהנהלת בתי משפט לשכנע את ועד העוזרים לקחת את התפקיד כתפקיד נוסף על תפקידם, אך הוועד התנגד נחרצות.

הנהלת בתי המשפט נתקלה בבעיה באיוש התפקיד, מאחר שלרפורמה שאושרה כבר ב-2018 לא הוקצו תקציבים. מרגע שהתקנות נחתמו בשנת 2018 לא היו דיוני תקציב, אך בהנהלת בתי המשפט נחושים למצוא פתרון.

מדובר בתפקיד מרכזי בתקנות הנותן סמכות למזכיר המשפטי לדחות קבלת המסמך המוגש. את הבדיקה עצמה יכולים לעשות עובדי המזכירות, אך הסמכות שלא לקבל לתיק את המסמך תהיה בידי המזכיר.

התקנות מסמיכות את המזכיר המשפטי לא לקבל מסמך "שאינו ממלא אחר דרישה הקבועה בתקנות אלה או אחר הוראת בית המשפט". עוד נקבע כי המזכיר המשפטי "יפרט בכתב את הטעמים לכך תוך הפניה לתקנה או להחלטה שלא מולאה". אם מדובר בבעלי דין לא מיוצגים, על המזכיר המשפטי לפרט "גם את הפעולות שבהן נדרש בעל הדין לנקוט כדי לרפא את הפגם".

מי שנפגע מהחלטת המזכיר רשאי לדרוש כי שופט יכריע: "הרואה עצמו נפגע מהנחיה, הודעה או כל פעולה אחרת של מזכיר משפטי, לרבות אי-קבלתו של מסמך, רשאי בתוך ארבעה עשר ימים ממועד קבלת ההודעה לדרוש כי העניין יועבר לעיונו ולהכרעתו של שופט בבית המשפט שנשיא בית המשפט ימנה לעניין זה".

צרו איתנו קשר *5988