רכישת הלמן אלדובי על ידי הפניקס עולה לאישור בעלי המניות: אורי אלדובי ורמי דרור ייעצו לרוכשת למשך 30 חודשים

הלמן אלדובי מסביר מדוע נבחרה הצעת הפניקס, שתשלם 275 מיליון שקל עבור כל מניות בית ההשקעות • הפניקס לא תפטר לפחות 70% מעובדי הלמן אלדובי במשך שנה מהשלמת העסק

רמי דרור / צילום: תמר מצפי
רמי דרור / צילום: תמר מצפי

עסקת הרכישה של הלמן אלדובי על ידי קבוצת הפניקס מגיעה להכרעת בעלי המניות של בית ההשקעות שעליו התחרו השנה גם אלטשולר שחם גמל ופנסיה וקרן השקעות בריטית. בית ההשקעות הלמן אלדובי זימן היום אסיפה כללית של בעלי המניות על מנת להכריע האם תשלום של 275 מיליון שקל יספק אותם, דבר שיעביר את המיזוג להכרעת הרגולציה.

מהזימון לאסיפה שתתקיים בסוף ינואר הקרוב עולה בנוסף כי יו"ר ומייסד הלמן אלדובי, אורי אלדובי, שנמנה על בעלי השליטה בבית ההשקעות, והמנכ"ל רמי דרור, סיכמו "באופן עקרוני" עם הפניקס על התקשרות "בהסכם ייעוץ לתקופה של 30 חודשים (שנתיים וחצי, ר"ש), בהיקף של לפחות 75% מזמנם". בהלמן אלדובי מפרטים כי "תמורת שירותי הייעוץ ישולם לאלדובי ולדרור (לכל אחד מהם) תשלום חודשי בסך של 75 אלפי שקל". מדובר בסך של 2.25 מיליון שקל לכל אחד מהשניים, עבור כל תקופת ההתקשרות כיועצים להפניקס - שכבר מחזיקה בפעילויות פיננסיות מהסוג שבגינו היא רוכשת את הלמן אלדובי. בהלמן אלדובי מפרטים עוד כי אלדובי ודרור גם "יתחייבו שלא להתחרות בתחומי הפנסיה והגמל, במשך תקופת הסכם הייעוץ וכן במשך חמש שנים מתום תקופת הסכם הייעוץ".

מבחינת דרור ובית ההשקעות שבניהולו, 2020 הייתה השנת שיא לבית ההשקעות, שבה החלו להבשיל מהלכים ארוכי שנים שהובילו אנשי בית ההשקעות. במסגרת זו בית ההשקעות פעלו להשגת צמיחה בפעילות הפנסיה כמו גם מפעילויות אלטרנטיביות, כמו בית הסוכן שבשליטת בית ההשקעות וקרנות ההשקעה שהשיק בשנים האחרונות. כך, כפי שמכידים דוחות החברה, השנה עבר בית ההשקעות מהפסד לרווח כשהוא מציג נתונים שמצביעים על המשך גידול בעתיד, בהכנסות וברווח.

אגב, ההסכם בין הצדדים קובע כי במידה ונכסי הגמל והפנסיה החדשה של הלמן אלדובי (לא כולל כספי חח"י) ייקטנו ביותר מ-15%, בצל נהירה החוצה של לקוחות, הרי שיהיה מדובר ב"שינוי מהותי לרעה" לצורך העסקה. לצד זאת בהלמן אלדובי שומרים את הדלת פתוחה לקבלת הצעת רכישה מתחרה, שלא מצד אלטשולר שחם גמל ופנסיה או הקרן הזרה, כשבמקרה זה הלמן אלדובי תידרש לפצות את הפניקס בכ-15 מיליון שקל. למול זאת ישנו מנגנון של תשלום דמי ביטול בגובה דומה מצד הפניקס להלמן אלדובי, בשורת נסיבות שנקבעו בהסכם.

העסקה עם הפניקס גם כוללת סייגים על האפשרות של הרוכשת לפטר עובדים של הלמן אלדובי, או חברות בנות, לתקופה של שנה. על פי הזימון לאסיפה הכללית, "הפניקס התחייבה כי במשך תקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה היא תפעל לשימור 70% מהעובדים של החברה וחברות הבנות, אשר הועסקו על ידי החברה וחברות הבנות" כך שבפועל הפניקס "לא תפטר עובדים במספר העולה על 30% ממספר העובדים". עם זאת, בסופו של יום הפניקס מתעתדת למזג את הפעילויות שהיא רוכשת עתה בתוך פעילויות קיימות שלה.

נציין כי הוועדה הפנימית של דירקטוריון הלמן אלדובי שמונתה לבחון את ההצעות בחרה בזו של הפניקס, שהציעה 275 מיליון שקל, וזאת לאחר שאלטשולר שחם גמל ופנסיה הציעה 230 מיליון שקל ובשלב מסוים נסוגה מאפשרות להתמחרות. ההצעה השלישית הייתה מורכבת יותר ונעה בטווח שיכל לכאורה להגיע לתמורה של 304 מיליון שקל במקסימום. הוועדה, כך מובהר בזימון לאסיפה הכללית, קיימה 71 ישיבות בנושא, כשההצעה של הגוף הזר לא התקבלה בגלל המורכבות במתן אישור רגולטורי ומשך הזמן להשלמת העסקה, ככל שזה היה מתאפשר רגולטורית.

השווי נסק הודות להצעה של אלטשולר שחם גמל

הזימון לאסיפה של בעלי מניות הלמן אלדובי כולל גם הערכות שווי ובחינות של וריאנס, שעל פיהן "שווי ההון העצמי בהסכם המיזוג מול הפניקס נמצא בטווח העליון של אינדיקציות השווי השונות". כלומר, על פי מספר מודלים בוריאנס נותנים להלמן אלדובי שווי שקרוב לסכום שהפניקס הציעה - לאחר שכבר נכשלה בשלהי 2019 במאמץ לרכוש את פעילות הליבה של הלמן אלדובי, ותוך שהקבוצה הבהירה שבכוונתה לצמוח באמצעות מיזוגים ורכישות - ושנמוך ממנו במידה לא מהותית. בטח לא מהותית כמו מה שהמשקיעים בבורסה חשבו עד הצעת ההשתלטות מצד אלטשולר שחם גמל ופנסיה.

ביולי האחרון, בצל התנודות שהביאה התפרצות הקורונה על מניות הפיננסים, הפתיעה אלטשולר שחם גמל ופנסיה את השוק כשהגישה הצעה לרכוש את הלמן אלדובי בית השקעות בתמורה ל-230 מיליון שקל. עד לאותה הצעה נסחר הלמן אלדובי במחיר ששיקף לו שווי של 104 מיליון שקל. בסוף אותו יום המסחר הראשון שלאחר הצעת הרכש של אלטשולר שחם גמל ופנסיה נסקה מניית הלמן אלדובי לרמה ששיקפה לבית ההשקעות שווי של כ-210 מיליון שקל. נציין כי קודם למשבר הקורונה נסחר הלמן אלדובי תחת השפעת הצעת הרכישה הקודמת של הפניקס לחברת הגמל שלו, והיה ברמות ששיקפו לו שווי שוק של כ-150-165 מיליון שקל.

מבחינת הפניקס רכישת כל פעילות בית ההשקעות שנוסד ב-1995 והפך לציבורי ב-2017 דרך מיזוגו לתוך החברה הציבורית סוהו נדל"ן., היא חלק ממימוש אסטרטגיה אגרסיבית ששמה לה למטרה לצמוח משמעותית בשורת הנכסים המנוהלים והרווחיות. בהקשר זה הפניקס רואה ערך בפעילויות הגמל וההשתלמות של הלמן אלדובי כמו גם בהיותה קרן פנסיה "ברירת מחדל" שתספק להפניקס קשר לרשימה נאה של מעסיקים שעמם היא החלה לעבוד במסגרת זו.

צרו איתנו קשר *5988