משפחת יודקובסקי: מכירת מניות "ידיעות אחרונות" לבר הפצה היא בניגוד לדיני התחרות

משפחת יודקובסקי הודיעה לכונסים כי היא תשתמש בזכות הסירוב שלה ושיפרה בחצי מיליון שקל את ההצעה על 6% שבר הפצה אמורים לרכוש • יודקובסקי הגישה בקשה דחופה בה היא מבקשת להורות לכונסי הנכסים של מניות 'ידיעות' לקיים תהליך התמחרות על מניות חברת פולן

נוני מוזס / צילום: יוסי זמיר
נוני מוזס / צילום: יוסי זמיר

משפחת יודקובסקי הגישה השבוע (רביעי) בקשה דחופה לבית המשפט בתל אביב בה היא מבקשת להורות לכונסי הנכסים של מניות "ידיעות אחרונות" לקיים תהליך התמחרות על מניות חברת פולן שבכינוס. פולן היא חברה שהייתה בבעלות אליעזר פישמן שבאמצעותה נרכשו חלק ממניות ידיעות, והיום הן בכינוס של בנק הפועלים.

מהבקשה עולה כי משפחת יודקובסקי הגישה הצעה המשפרת את ההצעה הקיימת כעת במסגרתה אמורה בר הפצה לרכוש 6% מהמניות תמורת 23 מיליון שקל. העסקה אמורה להיות חלק מעסקת חבילה משולבת במסגרתה רוכשת קבוצת "ידיעות אחרונות" את המניות המוחזקות בידי בנק הפועלים, בנק דיסקונט וחלק ממניות שבבעלות ג'ודי ניר מוזס. בנק הפועלים אמור לקבל תמורת חלק של 34%, 170 מיליון שקל המתחלקים באופן הבא: 28% מהמניות יקנו על ידי קבוצת ידיעות עצמה שתשלם עבורם 148 מיליון שקל ו- 6% על ידי בר הפצה שתשלם 23 מיליון שקל. משפחת יודקובסקי מיוצגת על ידי עפר פירט וליאור דגן, ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עורכי דין והם אלה שהגישו עבורה גם את הבקשה הנוכחית

במסגרת הבקשה טוענת משפחת יודקובסקי כי רכישת המניות על ידי בר הפצה יוצרת קושי מבחינת דיני התחרות, מה שעשוי להביא לביטולה.

משפחת יודקובסקי הודיעה לכונסים כי היא תשתמש בזכות הסירוב שלה וביקשה לרכוש  6% מהמניות שבר הפצה אמורים לרכוש. נזכיר, כי למשפחה הייתה עד לשנה האחרונה זכות סירוב על רכישת מניות ב"ידיעות אחרונות". לטענת משפחת יודקובסקי, כשברקע הכוונה למנוע מכשולים בתהליך המכירה, העביר נוני מוזס בדירקטוריון החלטה לפיה זכות הסירוב מוקפאת לשנה. משפחת יודקובסקי מנהלת בימים אלה הליך נגד ההחלטה בבית המשפט במסגרתו ביקשה צו מניעה.

"עו"ד רובין עשה 'פליק פלאק'"

כאמור, לאחר שפורסמה העסקה המתגבשת ממנה עלה כי בשונה מהעסקה הקודמת הפעם יימכרו חלק מהמניות לבר הפצה - הגישה משפחת יודקובסקי הצעה משופרת לכונסים, זאת לאחר שהכונסים עצמם הודיעו להם לטענתם שוב ושוב כי הם רואים בהם מציע לגיטימי וראוי לרכישת המניות שבכינוס ואין מניעה כי ירכשו את המניות המשועבדות במחיר זהה ללכל קונה אחר.

בבקשה נכתב: "כל זאת קורה בתיק בו כונסי הנכסים עצמם ציינו בבקשה לאישור המכר כי מעולם לא פרסמו הזמנה להציע הצעות, מעולם לא קיימו התמחרות כלשהי, לא פתחו 'חדר מידע' (כמקובל בהליכי מכר מעין אלה) ולמעשה התנהלו באופן פרטני וסלקטיבי בכל הנוגע להליכי המכר. במסגרת זאת יש להניח כי כונסי הנכסים מסרו לחברת בר הפצה מידע , נתונים ודוחות בנוגע לממכר (מניות בחברת פולן המחזיקה בידיעות אחרונות) במסגרת המו"מ שהתנהל בין הצדדים".

משפחת יודקובסקי מתנגחת בעורך דין פיני רובין המשמש ככונס הנכסים ומזכירה כי ב-2010 הגיע יודקובסקי להסכמה עם בנק דיסקונט להעברת חלק מהמניות המוחזקות לידו על ידי הבנק. אף שההעברה הוכפפה במסגרת זכות הסירוב בתקנון החברה, בני משפחת מוזס (שלא התכוונו לרכוש את המניות המועברות) סיכלו את ההעברה - על פי יעוץ משפטי של לא אחר מאשר מי ששימש אז כבא כוח החברה - עו"ד פיני רובין ששימש אז כעורך הדין של "ידיעות אחרונות". רובין סירב בשם ידיעות לאשר העברת המניות לבנק דיסקונט בטענה כי ההעברה לא יושמה תוך יישום מדוקדק של מנגנון זכות סירוב. לטענתם, "כיום בכובעו ככונס נכסים מטעם בנק הפועלים וכמי שחפץ ביקרו של בעל השליטה בידיעות, עשה עו"ד רובין 'פליק פלאק' וכיום הוא מחזיק בעמדה הפוכה ב-180 מעלות מזו שהחזיק בכובעו כבא כוח חברת "ידיעות אחרונות", ביחס לאותו סעיף באותו תקנון וביחס לאותה חברה".

קיים חשש כבד כי עסקת המכירה לבר הפצה נגועה באי חוקיות בהיותה הפרה של דיני התחרות באופן הפוגם בהיתכנותה. משפחת יודקובסקי טוענת כי הכונסים מסתירים מבית המשפט כי לרכישת המניות על ידי בר עלולות להיות משמעויות כבדות מבחינת דיני התחרות. "ידיעות תקשורת" (חברה אחות של "ידיעות אחרונות") היא בעלת 50% ממניות בר הפצה שעוסקת בהפצת עיתוני "ידיעות אחרונות" לצד הפצת עיתונים מתחרים כדוגמת הארץ ישראל היום ועוד. לכן במהלך 2016 נדרש אישור של הממונה על התחרות לעצם הגדלת שיעור החזקתה של קבוצת ידיעות בבר הפצה. אישור הממונה ניתן אך בתנאים מגבילים - לרבות הגבלה לפיה כל ההחלטות העסקיות בבר הפצה יתקבלו אך ורק על ידי השותף האחר בחברה: ענוג סחר תקשורת שבבעלות עידו ברגמן.

כאמור, במסגרת העסקה שנרקמה לרכישת מניות אחרונות, בר הפצה תחזיק מניות בקבוצת "ידיעות אחרונות","כך שיהיה לה אינטרס עודף בשירותים הניתנים לידיעות ולידיעות תקשורת על פני המתחרים".

"הפרה גסה של החלטת הממונה"

על פי הבקשה בישיבת הדירקטוריון באמצע שנערכה באמצע דצמבר הודה נוני מוזס כי ידיעות משלמת יותר מבר הפצה על כל מניה (הפרש של 62% במחיר למניה) וזאת לשיטתו לאחר שכונסי הנכסים ביקשו וקיבלו מחיר כולל על כל "החבילה" כך שהתמורה המשולמת על ידי בר הפצה רק "משלימה" את התמורה הכוללת שסוכמה בין מוזס לבין הכונסים". לטענתם "עובדה זאת לכשעצמה מוכיחה כי מי שרקם את העסקה וקבע את תנאיה היה מוזס, תוך הפרה גסה של החלטת הממונה".

משפחת יודקובסקי טוענת כי רכישת המניות על ידי בר תהפוך את בר לבעלת מניות מיעוט בפולן שבשליטת מוזס. המשמעות היא שבר תהיה תלויה בחלוקת דיבידנד ו/או בעניינים כלכליים אחרים ברצונו והחלטותו של מוזס. "מדובר בסיטואציה המנוגדת לחלוטין לכל הרעיון שעמד בבסיס החלטת הממונה מ-2016 שתכליתה הייתה להפריד, לנתק, להקים 'חומה סינית' בין פעילותה העסקית של "ידיעות אחרונות" לבין פעילותה ועסקיה של בר הפצה בשל העובדה שבר הפצה מספקת שירותים למתחרים ישירים.

עוד נטען, כי כונסי הנכסים היו מודעים לכך שעלולה להיות בעיה במכירה לבר והתייחסו לכך בהסכם באומרם שאם יהיה צורך יפנו לקבלת אישור הממונה. לשיטתם, ברור כי לא ניתן יהיה לקיים את התנאים המוקדמים עד לסוף דצמבר- תאריך הדד ליין שנקבע על ידי מוזס והכונסים שכן לא ניתן יהיה לקבל בפרק זמן כה קצר את אישורה של הממונה. לכן, "הדחיפות והבהילות המוצגות על ידי הכונסים היא מדומה ומלאכותית ותכליתה היא לאשר את העסקאות במהירות ובחיפזון מבלי שתהיה לצדדים ולבית המשפט האפשרות האמיתית לבחון לעומק את העסקאות ואת השלכותיהן".

על פי הכונסים העסקאות שהתגבשו למכירת המניות הן עסקאות שלובות המותנות זו בזו. אלא שעל פי ההצעה העסקאות מתקיימות לפי שווי שונה ל"ידיעות אחרונות". "אין ולא אמור להיות כל קשר בין העסקאות", טוענת משפחת יודקובסקי, "מדובר ברוכשים שונים ונפרדים, במחיר שונה, ביחס למניות ובתאגידים נפרדים". לטענתם, אם העסקה טובה ונכונה מבחינת ידיעות, היא תוסיף להיות כזו גם אם העסקה על 6% של פולן לא תתבצע על ידי בר הפצה. עצם העלאת הטענה לפיה מדובר בעסקאות מותנות תומכת ומחזקת את המסקנה כי מדובר בעסקה פסולה ולא חוקית .

עוד נטען כי עסקת מכירת המניות כוללת ויתורים ופטורים מתביעות כלפי מוזס ובני משפחתו בהיקף כספי של יותר ממיליארד שקל כאשר כונסי הנכסים אינם מוסמכים ואינם רשאים כלל להעניק אותם, וכי הכונסים נותנים יד למהלכים פסולים המגבים את מוזס בידיעות ואת ביצור שליטתו בחברה תוך ויתור על טענות בהיקף של כמיליארד שקל שיכולות להיות מצד ידיעות כחברה כלפי בעל השליטה - מוזס.

טרם התקבלה תגובת עורך הדין פיני רובין לדברים. 

*** גילוי מלא: רכישת המניות ב"ידיעות אחרונות" בשנת 1997 נערכה על-ידי חברה משותפת של משפחת פישמן ומשפחת בר און. כיום מדובר בהחזקה עקיפה ומשורשרת ללא זיקה אפקטיבית למניות "ידיעות אחרונות". איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת "מוניטין", המחזיקה (100%) בעיתון "גלובס". "ידיעות אחרונות", לרבות "כלכליסט" מקבוצת "ידיעות אחרונות", ו"גלובס" הם עיתונים מתחרים. בר הפצה מפיצה את העיתון גלובס.

צרו איתנו קשר *5988