מידרוג | ניתוח

"קצב התחלות הבנייה לא עומד בקצב עליית הביקוש הקיים והצפוי"

כלכלני מידרוג מעריכים שהתאוששות ענף המלונאות צפויה להימשך מספר שנים, שבעלי המשרדים יתקשו לאכלס שטחים פנויים ושתחום האנרגיות המתחדשות ימשיך בצמיחה משמעותית • ומה צפוי בבנקים ובחברות האשראי ב-2021?

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס
דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

שנת 2020, שהייתה תנודתית מאוד בשוקי ההון והביאה לטלטלות ושינויים בענפי כלכלה רבים, הסתיימה כשמחירי הדירות נמצאים במגמת עלייה, הנדל"ן המניב עומד מול אתגרים רבים בתחום המסחרי ובמשרדים, ענף האנרגיות המתחדשות נמצא בתנופה, ובענפים אחרים רמת חוסר הוודאות גבוהה מאוד.

אז מה צפוי בשנת 2021 בענפים השונים במשק? כלכלני חברת מידרוג ביצעו סקירה מקיפה על מספר ענפים מרכזיים בניסיון לענות על כך.

יזמות למגורים: קצב התחלות הבנייה אינו עומד בקצב עליית הביקוש 

לגבי שוק הנדל"ן למגורים, במידרוג מציינים כי שנת 2020 התאפיינה בהאטה בקצב המכירות ובתנודתיות רבה, זאת בהמשך להאטה שנצפתה בשנים קודם לכן כתוצאה מפעילות הממשלה בשיווק קרקעות רק בתוכנית מחיר למשתכן. יחד עם זאת, "הענף לכשעצמו נהנה מביקוש קשיח ויציב יחסית שאף אמור להתגבר עם קצב גידול האוכלוסייה אל מול קצב התחלות הבנייה. בהתאם לתוכנית האסטרטגית לדיור המתחשב בקצב גידול האוכלוסייה בשנים 2021-2025 נדרש גידול של לפחות 55,000 יחידות דיור לשנה, כאשר קצב התחלות הבנייה אינו עומד בקצב עליית הביקוש הקיים והצפוי. קצב השיווק הנמוך של הקרקעות על ידי המדינה אף הוא אינו תורם להגדלת ההיצע ובהתאם חברות יגדילו את נפח פעילותן בכל הקשור לפרויקטים במסגרת התחדשות עירונית. לפיכך, אנו צופים כי בשנת 2021 קצב המכירות יתגבר במיוחד אם תוסר העננה של מגפת הקורונה ותחילת ביצוע החיסונים".

בתחום הנדל"ן המניב למסחר צופים במידרוג כי "בעלי הנכסים יתמודדו בשנת 2021 עם החלפת שוכרים גבוהה מהרגיל וזאת לאור הפסקת פעילות של חלק מהשוכרים כתוצאה ממשבר הקורונה. בנוסף, בעלי הנכסים עדין יתמודדו מול השוכרים בלחץ על דמי השכירות בשל השלכות הסגרים וכן משק מקומי חלש יותר כלכלית לאור שיעורי האבטלה הצפויים וכן ההתמודדות מול הרכישות באונליין אשר התעצמו בתקופת משבר הקורונה. אנו מעריכים שאף אם תהיה ירידה בשיעורי התפוסה, היא תהיה זמנית לאור החוזק הפיננסי של מרבית החברות שעוסקות בתחום".

בנדל"ן המניב למשרדים, "הפגיעה בתחזיות הצמיחה והעלייה הצפויה בשיעורי אבטלה עלולה להוביל לירידה בהיקפי פעילות החברות בענפי פעילות שונים אשר עלולים להשליך לשלילה על הביקוש לנכסי משרדים, ובהתאם להוביל לפגיעה במחירים ובשיעורי התפוסה, ובפרט על קושי באכלוס שטחים פנויים".

בתחום המלונאות, מעריכים במידרוג כי הענף ימשיך להיות תנודתי גם בשנת 2021 בכפוף לסגרים נוספים, ככל שיהיו, ובהתאם לתהליך התחסנות האוכלוסייה נגד נגיף הקורונה. "משך התאוששות הענף צפוי להימשך מספר שנים, כאשר אנו מצפים כי שנת 2021 תציג תפוסה ממוצעת של כ-60% (ביחס לכ-72% בשנת 2019) וירידה בטווח של עד 10% במחיר הממוצע לחדר".

אנרגיות מתחדשות: המשך צמיחה משמעותית 

תנאי השוק, בדגש על סביבת הריביות הנמוכה, מעניקים לחברות בתחום האנרגיות המתחדשות "רוח גבית", אשר מביאה להאצה בהקמת פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. בהתאם לכך, "מגמת הצמיחה שאפיינה את ענף האנרגיות המתחדשות בישראל צפויה להמשיך ולהתחזק גם בשנת 2021, על חשבון דלקים פוסיליים, ולהיתמך בסביבת הריביות הנמוכה".

בתחום הגז הטבעי, בשנה הקרובה צפויה תחרות הולכת וגוברת בין מאגרי הגז המקומיים, שתתעצם עם תחילת הפעלתו של מאגר כריש. בהתאם לכך, "אנו צופים כי בשנה הקרובה תימשך הירידה במחירי הגז הטבעי ותיווצר סביבת מחירים זולה יותר, לצד הסכמים גמישים יותר. בד בבד, בהתאם לאופציה הקיימת בין חברת החשמל לשותפי מאגר תמר, אנו צופים ירידה מקסימאלית בשיעור של 25% החל מחודש יולי 2021 בטווח הקצר, אנו צופים פגיעה בביקושים בשוק המקומי, אולם להערכתנו, הצריכה המשקית של גז טבעי צפויה להמשיך ולגדול על פני זמן כתוצאה מרגולציה תומכת, גידול האוכלוסייה והגידול בצריכת החשמל".

טכנולוגיות מידע: נוצרו הזדמנויות צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות 

המשבר הכלכלי שהביאה עימה מגפת הקורונה צפוי להאט השקעות בטכנולוגיית מידע מצד עסקים ומצד המגזר הציבורי בשל הנטייה של גופים אלו לשמר נזילות בתקופה זו של אי וודאות באשר לתזרימי המזומנים העתידיים. הערכת מידרוג היא לצמיחה שלילית בשיעור של 3%-5% בענף טכנולוגיית המידע בישראל בשנת 2020 והתאוששות הענף בשנת 2021, עם צמיחה חיובית שתקרב את הענף להיקפיו בשנת 2019, אולם זאת עדיין באי וודאות כתלות בהתפתחות המגפה. "משבר הקורונה יצר הזדמנויות צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות עבור השחקניות הגדולות".

 רכב וליסינג: חברות הליסינג התפעולי מציגות עמידות טובה יחסית 

בנוגע לענף הליסינג לרכב כלכלני מידרוג מעריכים כי "הימשכות המשבר הכלכלי לתוך שנת 2021 כמו גם היצע מימון צרכני מוגבל יותר יקשו על התאוששות חזקה של השוק. כמו כן, צפויה עלייה בשיעור המס האפקטיבי הממוצע על כלי רכב נוכח צמצום הטבות המס הירוק, החל משנת 2020 וכפועל יוצא הסטה של ביקושים מרכבים היברידיים לכיוון של רכבים רגילים בשנת 2021. בטווח הקצר, השוק המשני צפוי להמשיך וליהנות מהירידה בביקוש לרכב חדש. חברות הליסינג התפעולי מציגות עמידות טובה יחסית בתקופת משבר הקורונה וצפויות לחזור לגיוסים בשוק ההון בקרוב לאחר שהסיטו מימון לטובת המערכת הבנקאית".

בנקים: נזילות המערכת תמשיך להיות גבוהה

בתחום הבנקאות, "הסביבה העסקית צפויה להיות מאתגרת גם בשנה הקרובה עבור המערכת ותלווה בסביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת על רקע משבר הקורונה. שנת 2021, תוסיף להתאפיין בשחיקה בהכנסות של המערכת בהשוואה לשנים האחרונות, אשר תתבטא בלחץ על המרווח הפיננסי ועל פוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי. יחד עם זאת, במהלך 2020 הבנקים בנו כריות ספיגה מהותיות (הפרשה קבוצתית), זאת בכדי להתמודד עם עליית סיכון האשראי שטרם משתקפת במלואה במערכת הבנקאית, ושעשויה להשתקף בעלייה באירועי כשל פרטניים במהלך 2021 ולהשפיע על רווחיות המערכת הבנקאית במהלך 2021. נזילות המערכת תמשיך להיות גבוהה לאור גידול משמעותי בפיקדונות הציבור אשר נבע בעיקר מהסטת כספים משוק ההון".

אשראי חוץ בנקאי: סביבה עסקית מאתגרת

בענף האשראי החוץ בנקאי צופים במידרוג כי שנת 2021 תוסיף להתאפיין בסביבה עסקית מאתגרת נוכח העלייה ברמות הסיכון והשחיקה במוסר התשלומים של לקוחות הענף, וזאת על רקע המשבר הכלכלי. מצד אחד, "חברות המימון ינקטו בצעדי זהירות אשר יתבטאו בצמיחת תיק אשראי מתונה יותר, לצד ניהול הדוק של חשיפות לענפים וללווים ספציפיים, אשר ילחצו על יכולת ייצור ההכנסות של החברות. מצד שני תחול עלייה בהסתברות לאירועי כשל של לווים, אשר תגביר את השחיקה הקיימת בפרופיל הפיננסי של החברות , וכנגזר יפגעו פוטנציאל הרווח ויכולת בניית הכרית ההונית".

כרטיסי אשראי: החברות יציגו רווחיות נמוכה יותר

לגבי חברות כרטיסי האשראי צופים במידרוג כי הן יצטרכו להתמודד עם ההרעה הכלכלית במשק לצד ירידה בעסקאות חו"ל והשפעתם על היקפי הפעילות של החברות בענף. "לאור העלייה בסיכון האשראי של משקי הבית ובתי עסק, כפי שגם בא לידי ביטוי בגידול בהפרשות קבוצתיות ופרטניות להפסדי אשראי במהלך השנה, אנו מניחים כי בשנת 2021 צפויה עלייה בשיעורי הכשל ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי. להערכתנו, החברות בענף יציגו רווחיות נמוכה יותר ביחס לשנים קודמות, בשל השחיקה הצפויה בהכנסות וגידול בהוצאות להפסדי אשראי כאמור, אשר תמותן במידה מסוימת על ידי ירידה בהוצאות תפעוליות לאור מהלכי התייעלות שנקטו החברות בענף".

צרו איתנו קשר *5988