תקופת ההתמחות מהבית לרואי חשבון הוארכה בשלושה חודשים

החלטת מועצת רואי החשבון התקבלה על-מנת לתת מענה למצוקת המתמחים, אשר מתקשים בהגעה למקום עבודתם עקב משבר הקורונה, ומתוך רצון לשמור על רף ההכשרה הנדרש במסגרת ההתמחות בראיית חשבון, אך תוך שמירה על בריאות הציבור

עבודה מהבית / צילום: shutterstock
עבודה מהבית / צילום: shutterstock

הקלה נוספת להשלמת ההתמחות בראיית החשבון: מועצת רואי החשבון במשרד המשפטים החליטה להאריך את התקופה שבה המתמחים בראיית חשבון יהיו רשאים לבצע את ההתמחות במקצוע מביתם, או מאתר אחר שאינו משרדו של רואה החשבון המאמן אותם.

החלטת המועצה התקבלה על-מנת לתת מענה למצוקת המתמחים בראיית חשבון, אשר מתקשים בהגעה למקום עבודתם עקב משבר הקורונה ולנוכח הנחיות משרד הבריאות, ומתוך רצון לשמור על רף ההכשרה הנדרש במסגרת ההתמחות בראיית חשבון, אך זאת תוך שמירה על בריאות הציבור.

ההחלטה על ההארכה התקבלה בישיבת המועצה שהתקיימה ביום חמישי.

ב-19 במרץ הודיעה מועצת רואי החשבון, המפקחת על המתמחים, כי מתמחים שהוצאו לחל"ת בעקבות המצב המיוחד במשק, יוכלו לבקש כי תקופה זו תיספר במסגרת ההיעדרויות המותרות בשנת התמחות - עד 60 ימי חופשה לתקופה של שנתיים. היעדרות מעבר לתקופה של 60 הימים, או כאשר המתמחה כבר ניצל את ימי ההיעדרות המותרת בגין חופשה, לא תיספר במניין ימי ההתמחות. באשר למתמחה שחלה עליו חובת הימצאות בבידוד, ייזקפו ימי הבידוד על חשבון ההיעדרות המותרת בגין מחלה - עד 60 ימי מחלה לתקופה של שנתיים. זאת בכפוף להמצאת אסמכתאות בדבר חובת הבידוד .

בעקבות הודעות אלה מתמחים רבים תהו מה יעלה בגורל ההתמחות שלהם בעקבות החופשה הכפויה בה הם מצויים כיום. למרות שרבות מהמגבלות הוסרו, פירמות רואי החשבון עדיין לא חזרו לשגרת עבודה באופן מלא, ומתמחים רבים עדיין מצויים בחל"ת . לטענת חלק מהמתמחים, לרבים מהם אין ימי חופשה לניצול כעת במסגרת החל"ת, בין היתר בעקבות יציאה לחופשות חגים מרוכזות בפירמות, וכיוון שעד כה מועצת רואי החשבון לא אישרה להם לנצל גם את ימי המחלה על חשבון החל"ת, הם חששו כי לא יסיימו את התמחותם בזמן .

מועצת רואי החשבון התחשבה במצב זה והודיעה בחודש מאי אשתקד כי מתמחים בראיית חשבון אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ואשר ניצלו את מלוא ימי החופשה המוכרים במניין ימי ההתמחות (60 ימים), יוכלו לממש בנסיבות אלה עד 30 ימי היעדרות נוספים על חשבון יתרת ימי המחלה הצבורה להם לתקופת ההתמחות.

כעת ממשיכה המועצה במגמת ההקלה על המתמחים ומודיעה על הארכת התקופה להשלמת ההתמחות כאמור. בהתאם להחלטת המועצה, תקופת ההתמחות מהבית תוארך בשלושה חודשים נוספים, עד ליום 31.3.21, או עד למועד אחר שתקבע המועצה בהמשך הדברים, בהתאם להתפתחויות בנושא משבר הקורונה וההנחיות באותה עת.

בהודעה על הארכת התקופה להשלמת ההתמחות נמסר, כי "המועצה מבקשת להבהיר כי מעבר להתמחות מהבית במועדים אלו אינו טעון דיווח למועצת רואי חשבון מצד המאמן או המתמחה, אך כפוך למערך הביקורת על ההתמחות מטעם המועצה ומחויב בכל דרישות ההתמחות לפי החוק".

עוד צוין בהודעה, כי "צעד זה מתווסף לסדרת פעולות אותן נקטו משרד המשפטים ומועצת רואי חשבון בשנה החולפת לשם מתן הקלות לציבור המתמחים בראיית החשבון עקב משבר הקורונה והשלכותיו, כפי שאלו מתפרסמות באתר המועצה".

צרו איתנו קשר *5988