ועדת הריכוזיות אישרה השתתפות ניאופארם במכרז להפרטת דואר ישראל

הוועדה המליצה לרשות החברות הממשלתיות לא למנוע מניאופרם, שבשליטת משפחת פורר, להשתתף במרוץ על 20% מהדואר • לטענת הוועדה, משפחת פורר אמנם מחזיקה במניות בזק איך היא לא בעלת השליטה בה

דוד פורר / צילום: איל יצהר
דוד פורר / צילום: איל יצהר

בהודעה שפרסמה היום ועדת הריכוזיות היא ממליצה לרשות החברות הממשלתיות לא למנוע מניאופרם, שבשליטת דוד ומיכל פורר, את ההשתתפות במרוץ על רכישת 20% ממניות חברת דואר ישראל. בשל ההחזקות של משפחת פורר בבזק התבקשה ועדת הריכוזיות לאשר את השתתפותה במכרז. 

לדברי הוועדה במכרז תתקיים מכירה פרטית של מניות מדינת ישראל בחברת הדואר, כך שלאחר ההפרטה 20% מהון המניות של החברה יוחזק על ידי הזוכה. במסגרת הליך המכירה יוקנו לרוכש זכויות עודפות בחברה לתקופה בת שבע שנים הכוללות: מינוי דירקטורים מעבר לחלק הרוכש, נציגות המשקיע בכל ועדות הדירקטוריון, מינוי יו"ר ועדות כספים ומשאבי אנוש בדירקטוריון וייצוג של 50% בוועדה לאיתור מנכ"ל חברת הדואר, שמחזיקה בנתחי שוק משמעותיים ביותר בכל סוגי שירותי הדואר שאותם היא מעניקה. רוב תחום משלוח הדואר היחידני אינו פתוח כיום לתחרות; בתחום הסחר המקוון, מקיימת חברת הדואר למעלה מ-90% מהייבוא לישראל. גם גישתה הבלעדית של חברת הדואר למרכזי חלוקה, שמהווים כרבע מכלל הכתובות בישראל היום ואינם נגישים כיום למתחרים, מעניקה לה מעמד ייחודי.

כאמור, צרכני דואר רבים תלויים ביחידות הדואר נוכח מקום מגוריהם, לשם הפעלת עסקיהם או בשל מצבם האישי או הכלכלי, לפיכך שירותי דואר איכותיים, נגישים ויעילים חיוניים ביותר לרווחת הציבור. בשל חשיבותם הרבה, השליטה בתחומים אלו עלולה לאפשר לזוכים במכרז להפעיל כוח מיקוח והשפעה רבים מול הממשלה ובפרט מול משרד התקשורת ורשות החברות הממשלתיות, עמם נמצאת חברת הדואר בממשקים רגולטוריים תכופים.

לדוד ומיכל פורר פעילות עסקית במגוון תחומים, אך מרביתה אינה בתחומי תשתית חיוניים ועיקר מחזור המכירות הקובע שלהם מיוחס להכנסותיה של בזק. הריכוזיות הכלל-משקית של בזק גבוהה ביותר, ואולם שליטת משפחת פורר בבזק מוגבלת מפני שהם מחזיקים רק 19% מזכויות ההצבעה בביקום (השולטת בבזק) ואין להם כל זכות וטו או יכולת לחסום החלטה שתתקבל ברוב קולות על ידי השולטים בסרצ'לייט (שמחזיקה כ-60% בביקום). כמו כן, שיעור החזקות המדינה בחברת הדואר לא יפחת מ-60%, כך שהזוכה בהקצאה לא ישלוט בחברת הדואר לבדו. לאור כך, המליצה ועדת הריכוזיות לאפשר את השתתפותה של ניאופרם במכרז למכירת מניות חברת הדואר משיקולי ריכוזיות כלל-משקית.

צרו איתנו קשר *5988