שאול אלוביץ' לביהמ"ש: לא קיימתי עם נתניהו יחסי שוחד

פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, הגיש לביהמ"ש את תגובתו לאישום נגדו בתיק 4000 • לטענתו, "בדעתו של מר אלוביץ' לא עלה שבכך שהוא נענה לפניות בנוגע לסיקור רה"מ ובני משפחתו באתר 'וואלה' שבבעלותו - הוא נתן שוחד"

שאול אלוביץ' / צילום: תמר מצפי
שאול אלוביץ' / צילום: תמר מצפי

שאול ואיריס אלוביץ' הנאשמים בתיק 4000 במתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט ובהדחה בחקירה , הגישו לבית המשפט את תגובתם לאישום נגדם .בתגובתם נטען כי "בין שאול אלוביץ' לבין ראש הממשלה נתניהו לא התקיימו יחסי שוחד. בדעתו של מר אלוביץ' לא עלה שבכך שהוא נענה לפניות בנוגע לסיקור ראש הממשלה ובני משפחתו באתר 'וואלה' שבבעלותו, או בכך שמיוזמתו הוא נתן את דעתו לסיקור האמור - הוא נתן שוחד. התערבותו האמורה לא זו בלבד שתאמה את תפיסותיו ועמדותיו, אלא שהיא הייתה בעיקרה ניסיון לאזן, ולו במקצת, להשקפתו, את הקו הפוליטי של האתר ואת הקו השלילי הקיצוני, הקטנוני והמקומם שננקט בו נגד ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו".

לטענת סנגורו של אלוביץ, עו"ד ז'ק חן, "פעולותיו של מר אלוביץ' לא נעשו על-ידו בעד פעולה הקשורה בתפקידו של ראש הממשלה נתניהו. לא כתוצאה מקשר, הסכמה, או הבנה כזו ביניהם, ואף לא במסגרת ציפייה כזו. מר אלוביץ' גם לא קיבל מראש הממשלה 'טובות'. הוא לא קיבל 'הטבות רגולטוריות' שראש הממשלה השפיע עליו שלא כדין, כפי שנטען נגדו עד מועד הגשת האישום. הוא גם לא נהנה, שלא כדין, כנטען באישום, מ'פעולות שלטוניות' טריוויאליות ומחויבות על-פי דין, שמר נתניהו עשה במסגרת תפקידו על בסיס עבודת גורמים מקצועיים, המלצתם ובנוסח שהועבר אליו לחתימה".

על-פי הנטען בתגובה, "ישנו פער עצום בין התנהגות אנושית שמבקשת, בין היתר, למתן התנהלות קטנונית ומקוממת במקום שבו לא רק שאפשר להימנע מכך אלא שגם ראוי לעשות כן, לבין הניסיון לשוות לפעולה אנושית כזו, לבוש של פעולה במסגרת קשר שוחדי. ישנו גם פער עצום בין 'הטבות רגולטוריות' בשווי של סכומי עתק שניתנות שלא כדין, לבין 'פעולות שלטוניות', שעניינן חתימות אישור, שהן מחויבות המציאות ועל בסיס עמדות מקצועיות, שנעשו במסגרת חובותיו של מר נתניהו כראש הממשלה וכשר התקשורת".

עוד נכתב כי "פערים אלה מבטאים את ההבדל בין טכנאות משפטית, שדוחקת עובדות סלקטיביות לתוך תבניות של "יסודות העבירה" ומייצרת מציאות מדומה שמתיימרת לתאר עבירות במקום שאין כאלה, לבין הבנה של התנהגויות אנושיות שלא נמצאות במתחם הדין הפלילי.
"זאת באישום שגם כך מהווה תקדים עולמי שמותח את גבולות עבירת השוחד למחוזות מופרכים. האישום מתאפיין בבחירה שרירותית של אירועים תוך החסרתם של אירועים מהותיים ששוללים את סיפור המעשה שלו טוענת המאשימה; בהשמטתן של עובדות מהותיות; בניסוחן המגמתי של עובדות סלקטיביות ובציון עובדות שגויות. באופן זה פעלה המאשימה על מנת לתאר את 'סיפור המעשה' לו היא טוענת".

מה היה תפקידו של אילן ישועה בפרשה

ז'ק חן תוקף את התייחסות הפרקליטות לעד התביעה המרכזי אילן ישועה. "דמותו של ישועה הופכת באישום ממנכ"ל ריכוזי, בעל השפעה ויוזמה, שבפעולותיו בפרשה עסוק בקידום האינטרסים האישיים שלו, לדמות מצומקת של פקיד אומלל שממלא הוראות, כמי שכפאו שד, תחת 'מכבש לחצים' המופעל עליו".

עוד נכתב כי "אתר 'וואלה' אשר 'בתקופה הרלוונטית' לאישום פרסם אלפי ידיעות, כתבות וטורים שביקרו בחריפות את ראש הממשלה ולעגו לבני משפחתו, הפך באישום לאתר 'שנכבש' על-ידי ראש הממשלה ובני משפחתו".

ז'ק מקשה על התיזה שבין נתניהו לאלוביץ' נרקמו יחסי שוחד ומציג פירכות, "הטענה לקשר שוחדי, ישיר וחשאי בין מר אלוביץ' לראש הממשלה נתניהו, מול המקומות באישום בהם מתואר שאול אלוביץ' כמי שנדרש לשליחים ולדוורים שאינם 'שותפי סוד', שיפצירו בראש הממשלה נתניהו לסייע לו בפעולות שלטוניות. כך גם, למשל, ואם נלך על-פי דרכה של המאשימה - 'התפוגגותה' מהאישום של גברת נתניהו למרות שהשתתפה בארוחת הערב המכוננת בדצמבר 2012, ושמירב הפניות לסיקור באתר הופנו מטעמה ועל-ידה".

"איריס אלוביץ' לא הייתה מעורבת בסוגיות רגולטוריות"

במענה לכתב האישום של איריס אלוביץ המיוצגת על-ידי עו"ד מיכל רוזן-עוזר נכתב כי היא כופרת באישום נגדה. "גברת איריס אלוביץ' היא רעייתו של שאול אלוביץ'. היא אינה אשת עסקים, היא לא היועצת העסקית שלו וגם לא הייתה מעורבת בסוגיות רגולטוריות. ההיכרות בין איריס אלוביץ' לראש הממשלה נתניהו היא היכרות רופפת, וכל כולה במפגשים חברתיים בודדים בין בני הזוג. איריס אלוביץ' מעולם לא ניהלה שיחה עם ראש הממשלה מעבר לשיח המקובל במפגשים מעין אלה. גם במפגשים אלה שוחחה בעיקר עם גברת נתניהו. בין איריס אלוביץ' לבין ראש הממשלה נתניהו לא התקיימו יחסי שוחד".

בתגובה כתבה עו"ד רוזן-עוזר כי "מחובותיה הבסיסיות של המאשימה היא להפריד, הפרד היטב, בין השניים. אלא שבכתב האישום עשתה המאשימה את ההיפך, תוך שהיא מתעלמת מהקשר הזוגי על מאפייניו: בתחילה, 'בהעתקתה', חסרת הבסיס, של איריס אלוביץ' לזירה העסקית והרגולטורית על-ידי אפיונה כ"יועצת עסקית" של שאול אלוביץ'.
"בהמשך, לאחר שהמאשימה הפכה את איריס ושאול אלוביץ' ל'שותפים עסקיים' נצבע גם הקשר הזוגי שביניהם בצבעים של קשר פלילי.
"כל זאת באופן שמעוות את המציאות בה התנהלה איריס אלוביץ' כרעייתו של שאול אלוביץ' ונאמנה לתפיסות עולמה, שאין להן דבר עם עולמות של קשר עברייני או עם ציפייה לפעולה שלטונית".

לאור זאת נכתב כי "גם למאשימה ברור שמעורבותה המאוחרת, החלקית והבלתי רציפה של איריס אלוביץ' באתר וואלה אינה מבססת, אפילו לשיטתה, טענת שוחד נגדה. בניסיון עקר להעצים את חלקה של איריס אלוביץ', המאשימה כורכת אותה במיוחס לבן זוגה - ביחסיו עם ראש הממשלה נתניהו, בעולמו העסקי ובידיעותיו על מהלכים רגולטוריים. גם כריכה זו נעשית על דרך שימוש פסול בקשר הזוגי, תוך התעלמות ממהותו ומאפייניו, והצגתו המעוותת כקשר עברייני".

דמותה של שרה נתניהו התפוגגה מכתב האישום

גם איריס, כמו בעלה שאול, תוקפת עד המפתח אילן ישועה. "מכתב האישום נעלמה דמותו האמיתית הדומיננטית והריכוזית של ישועה. מי שקיבל, יזם וטיפל בפניות לסיקור בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, תוך קידום האינטרסים האישיים שלו.
"ישועה עשה כן משך יותר משנתיים לפני שאפילו המאשימה מייחסת אבק פלילים לאיריס אלוביץ'. במציאות, ולא זו המדומה שבכתב האישום, היה ישועה מבחינת איריס אלוביץ' אדם המצוי בעולמות התקשורת והסיקור, והוא לא פעל מולה כמי שנרמס תחת מכבש לחצים שלה.

"בכתב האישום התפוגגה גם דמותה של רעיית ראש הממשלה נתניהו. דמותה הנוכחת-נפקדת, מופיעה במערכה הראשונה בארוחת הערב המכוננת בדצמבר 2012, אך מתפוגגת כדמות שולית בהמשך. זאת, על אף שבחיים האמיתיים, גברת נתניהו, בעצמה ובאמצעות גורמים מטעמה, הייתה גורם מרכזי לפניות בענייני סיקור".

בתגובה נכתב כי "לשאלה על שום מה הייתה איריס אלוביץ' מעורבת בהתנהלות אתר וואלה ובסיקור בני הזוג נתניהו יש מענה הנטוע בחיים האמיתיים. איריס אלוביץ' עזרה לבן זוגה משום שהזדהתה עם תפיסותיו, חששותיו, ודעותיו וסברה שראוי לנסות לאזן, ולו במקצת, להשקפתה, את הקו הפוליטי של האתר ואת הקו השלילי הקיצוני, הקטנוני והמקומם שננקט בו נגד ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו, בעיקר גברת שרה נתניהו". 

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988