תיקי נתניהו | פרשנות

"היענות חריגה": נקודות החוזק והחולשה בקו ההגנה של אלוביץ' בתיק 4000

מבחינת ההגנה, נוח להתמקד בעבירת השוחד, אשר לה צדדים טובים לכאן ולכאן, ולא לתת מענה מפורט בנוגע לעבירות הנלוות - השיבוש וההדחה - שמקרינות על היסוד הנפשי של אלוביץ' בנוגע לעבירה העיקרית

שאול אלוביץ' / צילום: אמיר מאירי
שאול אלוביץ' / צילום: אמיר מאירי

מענה בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' לכתב האישום נגדם בפרשת 4000 הוצג הבוקר (ב') בצורה מרשימה. המענה מבקש להציג עמדה אינוסנטית אחידה המפריכה את עובדות כתב האישום, אשר המייחס לבני הזוג מתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.

המענה לכתב האישום חושף את הקשיים בתזת הפרקליטות בנוגע לסעיף השוחד. כך לדוגמה מציג סנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, את הסתירה בין הטענה "לקשר שוחדי, ישיר וחשאי בין מר אלוביץ' לראש הממשלה בנימין נתניהו, מול המקומות באישום בהם מתואר אלוביץ' כמי שנדרש לשליחים ולדוורים שאינם 'שותפי סוד', שיפצירו בראש הממשלה נתניהו לסייע לו בפעולות שלטוניות. כך גם, למשל, ואם נלך על-פי דרכה של המאשימה - 'התפוגגותה' מהאישום של גברת נתניהו, למרות שהשתתפה בארוחת הערב המכוננת בדצמבר 2012, ושמרב הפניות לסיקור באתר הופנו מטעמה ועל-ידה".

כך גם בנוגע לעצם השאלה האם נתניהו אכן העניק הטבות רגולטריות משמעותיות שנגדו את האינטרס הציבורי, או שמא בזק קיבלה הכול ביושר ובצדק.

המענה מציג היטב אף את הבעייתיות בעצם תזת "היענות חריגה" בענייני הסיקור כטובת הנאה שמגבשת את סעיף השוחד. "פירוט הפניות בנספח א' מעלה 315 מקרים שהתרחשו, על-פי הטענה, לאורך תקופה של ארבע שנים. גם נתון זה מעורר תהייה באשר לחריגות הנטענת. הרי למרות המאמץ הניכר והברור לנפח את מספר האירועים אותם מונה נספח א', עדיין מדובר ב-315 פניות מתוך כמות עצומה של ידיעות הנוגעות לראש הממשלה ובני משפחתו שפורסמו באתר באותה התקופה, במרביתן ננקט קו העוין אותם. בנוסף, כשבוחנים את תיאור הפניות שבנספח, מסתבר כי חלק ניכר מהן כלל לא נענה, וחלק ניכר עוסק בהודעות שהופנו על-ידי דוברים. יתר על כן, מהנספח עולה כי לטענת המאשימה, ראש הממשלה נתניהו פנה פעמים בודדות בלבד. גם ביחס לפניות אלה עושה המאשימה שימוש במטבעות לשון שונות לאפיון הפנייה, שמעמעמות את היעדר הממש בטענה".

אין ספק כי מדובר בכתב אישום תקדימי. האם הפרקליטות הצליחה להוכיח מסה כה משמעותית של הטיות סיקור והתערבות בענייני סיקור כדי לקבוע דווקא בתיק הזה נורמה זו? ימים יגידו. קל לפרקליטות זה לא יהיה, ויש להעריך כי לעדויות של הכתבים והעורכים באתר וואלה, שלא באו לידי בכתב האישום, תהיה השפעה לא מבוטלת.

המענה לכתב האישום חושף את קו ההגנה הברור של בני הזוג אלוביץ'. אין מדובר בהיענות חריגה לבקשות בענייני הסיקור כדי לגמול לראש הממשלה להטבות רגולטוריות דרמטיות לקבוצת בזק. התזה היא שמדובר ברצון לאזן את הסיקור התקשורתי בעניינו של ראש הממשלה באתר וואלה. כאשר אין ספק - ועל כך לא תוכל הפרקליטות להתכחש - שעל-פי טבעו האתר ורוב ככל כותביו היו בעלי אג'נדה שמאלנית ולא נטו חסד כלפי ראש הממשלה ורעייתו.

מנגד, המענה סובל בעצמו מקשיים לא מעטים. נוסף לסעיף השוחד, אלוביץ' מואשם בשיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. לכאורה מדובר בעבירה נלווית, חמורה פחות באופן משמעותי ואיננה רלוונטית לעצם סעיף השוחד. אך הדברים אינם פשוטים, בפסיקה נקבע פעמים רבות כי סעיפי השיבוש וההדחה בחקירה מקרינים על העבירה העיקרית. בתיק אחר נקבע כי "עצם ביצוע עבירות השיבוש, לכאורה, מחזק את הראיות גם לגבי אישומי הנשק, שכן מי שאין לו מה להסתיר, אין לו סיבה לשבש, והוא אינו פונה למעורבים אחרים בפרשה".

סעיף השוחד עוסק במניעי הזוג אלוביץ'. אם אכן הזוג אלוביץ' לא ביצע עבירת שוחד, מדוע כאשר עלה בליבם של בני הזוג אלוביץ' החשש כי תיפתח חקירה בעניינם, הם מיהרו לזרוק את הטלפונים הניידים שלהם ולתאם גרסאות עם מנכ"ל וואלה אילן ישועה?

המענה לכתב האישום מפורט מאוד בנוגע לעבירת השוחד. אולם דווקא בנוגע לעבירות השיבוש וההדחה בחקירה ניתנת תגובה לקונית שכלל לא מתמודדת עם עובדות כתב האישום אלא מהווה הכחשה כוללנית ומנותקת. "הנאשם כופר באמור בסעיפים אלה. אופן תיאור האירוע בפרק זה לוקה בחסר, מגמתי וכולל תיאור עובדות באופן לא מדויק. מר אלוביץ' לא התכוון בשום שלב לעשות פעולות בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי ולא ניסה להניע את ישועה למסור הודעת שקר".

נראה כי עבירות אלה הן עקב האכילס של ההגנה. מבחינת ההגנה, נוח להתמקד בעבירת השוחד, אשר לה צדדים טובים לכאן ולכאן, ולא לתת מענה מפורט בנוגע לעבירות הנלוות, שכאמור מקרינות על היסוד הנפשי של הנאשם בנוגע לעבירה העיקרית. בהקשר זה מעניין לציין כי גם בשימוע של בני הזוג אלוביץ', הסנגורים בחרו לדון אך ורק על עבירת השוחד, ולוותר על זכות השימוע בעניין עבירות השיבוש וההדחה בחקירה.

סביר להניח כי הסנגורים יטענו כי בניגוד לחזקה שמי שמשבש ומדיח מעיד על עצמו כי ביצע עבירה, בני הזוג אלוביץ' נלחצו ופחדו שהמשטרה, רשות ניירות ערך והפרקליטות ירדפו אותם וירמסו אותם כחלק מהרדיפה שלהם נגד ראש הממשלה. השיבוש וההדחה לא מעידים על עצם קיום העבירה אלא על עצם החשש ליפול בזרועות של מערכת אכיפת החוק.

מעבר לכך, סביר שיטענו כי מי שהלחיץ אותם וגרם להם לשבש הוא עד המדינה ניר חפץ, שהתייצב בהפתעה בביתם והעלה בפניהם את החשש (השגוי, באותו שלב) בסביבת ראש הממשלה כי תיכף תיפתח חקירה פלילית בעניינם, ולולי לחציו הם לא היו מעלים על דעתם שיש סיבה לשבש את החקירה ושדבק בהם מאומה מן השחיתות.

מעבר לכך, המענה לכתב האישום נאלץ להתפתל במקומות מסוימים. כך בנוגע לסעיף 85 לכתב האישום, שמצטט את חילופי הדברים בין שאול אלוביץ' לאילן ישועה. "הגדול (כינוי לבנימין נתניהו, א"ג) מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי חשובים. חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו. מגיע לו, ואפשר הרבה יותר. אני לא אוהב להיות חייב. הוא באמת בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה". לכאורה זו ראיית זהב שהסיקור הוא גמול להטבות הרגולטריות.

על כך עונה סנגורו של אלוביץ' כי מדובר בתירוץ של אלוביץ' כדי לשדל את העורכים באמצעות ישועה להפסיק להיות עוינים כלפי נתניהו. "שיחותיו של מר אלוביץ', בלשון משוחררת עם מי שהיה נאמן עליו, בגוזמאות ולעתים באופן שאינו משקף את אומד דעתו, נועדו להניע את העורכים באמצעות ישועה שלא להתנהל באופן הקטנוני והמקומם שבו הם מסקרים את ראש הממשלה. ובעניין האירוע המובא כאן - סירובם של העורכים לפרסם ידיעת דוברות שפורסמה כבר באתרים אחרים הנוגעת להסכם הגרעין עם איראן. ראש הממשלה נתניהו לא יצא מעורו כדי לסייע למר אלוביץ', ושאול אלוביץ' בוודאי לא חשב כך. לכן הוא גם לא ביקש לגמול לראש הממשלה על מה שלא היה".

לטענת אלוביץ', המערכת הייתה עוינת וקטנונית כלפי נתניהו, ולכן הוא נאלץ להניע את העורכים באמצעות ישועה להפסיק זאת באמצעות לשון משוחררת ובגוזמאות בעניין ההטבות של נתניהו. הסבר זה מוקשה. מדוע אלוביץ' נאלץ לשקר ולהמציא "סיפור שוחדי" שעלול לסבך אותו כדי לשכנע את העורכים בדסק להפסיק להיות קטנוניים ולהכניס הודעת דוברות? כמו כן, ברור שהעורכים לא היו אמורים לקבל את המסר של אלוביץ' לישועה שחייבים לגמול לנתניהו, אם כן - מה הטעם היה לכתוב כך את הדברים?

כמובן שסנגורי הזוג אלוביץ' יכולים לטעון - ובצדק מבחינתם - כי לא ניתן לקחת ציטוט אחד מתוך מקבץ אירועים גדול של שנים לא מועטות, ולבנות על ההתבטאות הבעייתית הזו את עבירת השוחד, כאשר יש מקומות אחרים בתוך חומר הראיות שבני הזוג טוענים כי הם מעוניינים לאזן אובייקטיבית את האתר.

ולסיכום: יהיה מעניין.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988